Lječenje – Prva faza: postupak prije liječenja

trenner
11. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|
 1. priprema zdrave atmosfere. Treba izbaciti slike živih bića kako bi meleki mogli ući u kuću kojoj će se liječenje odvijati;
 2. oduzimanje i spaljivanje zapisa i hamajlija od oboljelog;
 3. gašenje muzike u kući;
 4. uklanjanje iz kuće svega zabranjenog, kao što je otkrivena i sređena
  žena, muškarac koji nosi zlato i sl.;
 5. održavanje govora bolesniku i njegovoj porodici koji će iz srca iščupati vezu sa drugima osim sa Allahom, subhanehu ve te'ala;
 6. pojasniti razliku između ispravne metode liječenja i metode sihirbaza
  i gatara, napominjući da je Kur'an lijek i milost kako je obavijestio Allah, azze ve dželle;
 7. dijagnoza. Postavi nekoliko pitanja bolesniku kako bi se uvjerio u simptome ili bar većinu. **
 8. poželjno je prije liječenja abdestiti se a i oni koji su s tobom trebali
  bi se abdestiti;
 9. ako je u pitanju žena ne počinji prije nego se potpuno pokrije, prekrije lice, stegne odjeću kako se ne bi otkrila prilikom učenja;
 10. ne liječi ženu ako nije s mahremom;
 11. ne uvodi sa sobom nikog osim mahrema;
 12. moli Allaha, azze ve dželle, da te pomogne protiv džina i omogući da ga savladaš.

**Pitaj ga, naprimjer:

a) sanjaš li životinje? Koliko ih vidiš? Jesu li uvijek iste?·;
b) sanjaš li da te u snu proganja neka životinja?;
c) imaš li košmarne snove?;
d) sanjaš li da padaš sa visokog mjesta?;
e) sanjaš li da ideš divljinom i usamljenim putem?

Nastavi pitati dok ne provjeriš sve simptome u snu i na javi dok ne budeš siguran o čemu se radi. Kroz odgovore na ta pitanja možeš saznati koliko je džina u osobi i koje su vrste. Naprimjer, ako osoba stalno sanja dvije zmije znači da ima dva džina u sebi. Ako sanja da vješa krst o vratu zna kojoj vrsti džin pripada. To je potrebno ako džin ne progovori, međutim, ako progovori onda sve navedeno nije potrebno jer je sve jasno. (Uz napomenu da džini mnogo lažu.)

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik