Lječenje – Treća faza: šta poslije liječenja?

trenner
18. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|

Ovo je kritična faza jer je čovjek izložen ponovnom povratku džina u njega. Zbog toga naredi mu sljedeće:

 1. obavljanje namaza u džematu;
 2. neslušanje muzike, televizije i pjesama;
 3. abdest prije spavanja i učenje ajeta kursije;
 4. svaka tri dana proučiti suru El-Bekare u kući; učenje sure El-Mulk prije spavanja, a ko ne zna treba je slušati;
 5. učenje sure jasin ujutro ili slušanje, kao što smo rekli;
 6. druženje s dobrim ljudima i udaljavanje od loših;
 7. nošenje hidžaba, ukoliko je žena, jer je šejtan bliži otkrivenoj ženi;
 8. slušanje dnevno dva sata Kur'ana ili učenje jednog džuza;
 9. neka svako jutro stotinu puta prouči: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulii šejin kadir. (Nema boga osim Allaha, jedinog koji nema suparnika, Njemu pripada vlast i hvala i On je svemoćan);
 10. uči bismillu pri svakom poslu;
 11. neka ne spava sam;
 12. daj mu zaštitu spomenutu u šestom poglavlju ove knjige.

Nakon jednog mjeseca neka dođe ponovo i uči mu rukju. Ako se ne bude vratio naredi mu da se čuva kako bi bio siguran od šejtana.

Napomene onima koji liječe

Prvo: ukoliko se dogodi da prilikom učenja oboljeli osjeti davljenje, gušenje, ili groznicu ali se ništa ne pojavi, u tom slučaju prouči rukju tri puta ako se i tada ništa ne dogodi naredi mu sljedeće:

 1. obavljanje namaza u džematu;
 2. neslušanje muzike, televizije i pjesama;
 3. abdest prije spavanja i učenje ajeta kursije;
 4. skidanje i nevješanje slika sa živim bićima u kući u kojoj živi;
 5. učenje bismille pri svakom poslu;
 6. neka često uči la ilahe illallah;
 7. neka često uči ili sluša sure Es-Saffat, Ed-Duhan i El-Džin;
 8. neka često uči sure: jasin, Er-Rahman i El-Mearidž;
 9. neka ne spava sam;
 10. neka uči ili sluša jutarnji i večernji zikr;
 11. ukoliko se radi o ženi neka ne izlazi iz kuće bez hidžaba i namirisana;
 12. neka snimi po redoslijedu u Kur'anu sljedeće sure i svaki dan sluša četiri do šest puta: El-Fatiha, El-Bekare, Ali’ Imran, El-Enam, Hud, El-Kehf, El-Hidžr, Es-Sedžde, El-Ehzab, jasin, Es-Saffat, Fussilet, Ed-Duhan, El-Feth, El-Hudžurat, Kaf, Ez-Zarijat, Er-Rahman, El-Hašru, Es-Sa.ffu, El-Džumu'a, El-Munafikun, El-Mulk, El-Mearidž, El-Džinnu, Et-ukvir, El-Infitar, El-Burudž, Et-Tarik, El-Ea'ia, El-Gašije, El-Fedžru, El-Beled, Ez-Zelzele, El-Karia: ElHumeze, El-Kafirun, El-Mesed, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Nakon mjesec dana ponovo mu uči rukju. Džin će možda izaći a možda i neće. Ako ga ne bude Allah, subhanehu ve te'ala, sačuvao njegovog zla, a to ćeš primijetiti prestankom bola, ružnih snova i nereagovanjem na rukju. Ukoliko je ostao u tijelu bit će slab, nakon rukje pojavit će se ponižen.

Drugo: dogodi se da džin progovori ali odbija izaći. U tom slučaju uči ajete i sure koje mu smetaju i bole ga. Ako ponovo odbije izaći upotrijebi udarce, ako i tada ne htjedne izaći preporuči oboljelom prethodno navedenu tarapiju u trajanju od mjesec dana.

Treće: ponekad zbog rukje oboljeli, potpuno svjestan, plače neutješno. Ako ga pitaš zašto, kaže da nije njegovom voljom. To je slučaj, Allah najbolje zna, sihra. Da bi se u to uvjerio, na uho mu prouči sljedeće ajete:

I kad oni baciše, Musa uzviknu: Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će Svojim riječima istinu utvrditi, makar što će to zločincima krivo biti!(Junus 81 i 82.)

I Mi naredismo Musau: Baci štap svoj! – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i postadoše poniženi. Čarobnjaci se licem na tlo baciše. Mi vjerujemo u Gospodara svjetova – povikaše, Gospodara Musaova i Harunova! (elEa'raf 117 – 122.)

Ono što su oni napravili samo je varka sihirbaza, a sihirbaz neće, ma gdje došao, uspjeti. (Ta-ha 69.)

Svaki ajet prouči nekoliko puta na uho, ako zaplače jače onda je sigurno sihr. O vrstama sihra i liječenju govorit ćemo, ako Bog da, u drugoj knjizi.

Četvrto: ponekad džin viče i prijeti, ti se ne boj, udari ga i s Allahovom dozvolom smirit će se. Uči ajet: Šejtanovolje lukavstvo doista slabo(en-Nisa 76.)

Peto: džin psuje i proklinje onog koji liječi, pa se ne ljuti zbog toga.

Šesto: ponekad kaže da si dobar čovjek i da će izaći zbog tebe. Reci mu da si ti samo slabašni rob i da izađe zbog Allaha, azze ve dželle i Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Sedmo: ako džin bude prkosan snimi ajet kursiju i neka ga stalno sluša preko slušalica pet puta dnevno po sat vremena, to će ga boljeti i izaći će, ako Bog da.

Osmo: ako želiš znati vjeru džina bez pitanja prouči ajete koji govore o sljedbenicima knjige, kao što je ajet:

Nevjernici su oni koji govore: Bog je-Mesih, sin Merjemin.(el-Maide 72.)

Jevreji govore: Uzejr je Allahov sin, a kršćani kažu: Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah. Kuda se odmeću.(et-Tevbe 30.)

Deveto: prilikom davanja ugovora džin ponekad pobjegne. U tom slučaju uči nekoliko puta oboljelom na uho:

O družine džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!, pa koju blagodat Gospodara svoga Poričete?! Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa koju blagodat Gospodara svoga Poričete?! (er-Rahman. 33-36)

Deseto: džini, ponekad, simuliraju izlazak. Ostane u tijelu i možda razgovaraš s njima, a ne s oboljelim! To ćeš provjeriti na sljedeći način, stavi ruku na glavu oboljelog ili koljeno i osjetit ćeš podrhtavanje. Provjeri impuls i primjetit ćeš nenormalno kucanje.

Jedanaesto: događa se da džin pristane na izlazak ali ne može zbog toga što je mlad ili neiskusan. Ponekad i prizna i traži pomoć. U tom slučaju prouči suru Jasin i ezan u uho oboljelog.

Dvanaesto: rukju treba učiti polahko, razgovjetno, skrušeno i jasno.

Trinaesto: nekada džini postavljaju uslove za izlazak. Ako su uslovi u skladu sa Šerijatom, kao uslov da oboljeli klanja, ili da se žena pokrije, nema smetnje udovoljiti tim uslovima, ali uz napomenu da to radi zbog Allaha, azze ve dželle a ne zbog njega. A, ako izlazak uvjetuje grijehom ne udovoljavaj mu, naprotiv, kazni ga.

Četrnaesto: kada izađe naredi prisutnima da padnu Allahu, subhanehu ve te'ala, na sedždu zahvale, padni i ti s njima. Oni iz zahvale što ih je Allah, subhanehu ve te'ala, riješio nasilnika, a ti što te Allah, subhanehu ve te'ala, uputio da mu pomogneš.

Petnaesto: kada izađe ne reci istjerao sam ga ili odvratio sam ga! Reci: Allah, azze ve dželle, ga je istjerao ili Allah, azze ve dželle, ga je odvratio. Dobro se pripazi samodopadljivosti, to je velika šejtanova zamka.

Šesnaesto: svim učačima rukje savjetujem čitanje sljedećih knjiga;

 • Igasetu el-lehfan,
 • Telbis lblis,
 • El-Furkan bejne evlijai eš-šejtan ve evlijai er-Rahman,
 • Risaletul-džinni libni Tejmijje,
 • Alemul-džinni ve eš-šejatin,
 • Akamu el-merdžan.

Uz napomenu da ova zadnja sadrži veliki broj izmišljenih i slabih hadisa, imaj to na umu. Također, savjetujem čitanje poglavlja o stvaranju iz Buharijevog, rahimehullah, Sahiha sa komentarom Ibn Hadžera, rahimehullah, Fethul-Bari. Poželjno je pročitati i poglavlje o liječenju iz Muslimovog, rahimehullah, Sahiha, Ebu Davudovog, rahimehullah, Sunena, Medžmea ez-zevaida i Ibn Madžeovog, rahimehullah, Sunena. Kao i Et-Tibbu en-nebevijju libni el-Kajjimi.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik