Jedno drvo u Džennetu za učača

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Džabira, r.a., naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko kaže:

Subhânallâhi ‘l-azimi ve bihamdihi”;

za njega će u Džennetu biti posađeno stablo hurmi” (Tirmizijev rivajet).

Prijatelju! Ako želiš da na Ahiretu stekneš nagradu ovakvog sevapa, trebalo bi da svaki dan što više ponavljaš: “Subhanallahi ‘l-azimi ve bihamdihi“. Uputstva o tome koliko puta ovaj tesbih izgovarati tokom dana donijet ćemo na narednim stranicama.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik