Zikir od dvije rjeći koje Allah voli

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu’ od Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s.,je rekao: “Postoje dvije riječi koje su jeziku lahke (lahko ih je reći), na Mizanu (vagi) teške, a milostivom Allahu drage. To su riječi:

“Subhânallâhi ve bi hamdihi subhânallâhi ‘l-azim”

Značenje:
”Neka je slavljen Allah i neka Muje hvala. Neka je slavljen Allah Veličanstveni” (rivajet Buharija i Muslima).

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik