Faze šejtanovog zavođenja

trenner
27. Avgusta 2009. |
Gajb  

Šejtan neprestano slijedi i čovjeka zavodi sve dok ga ne zavede, pokvari i priključi svojoj propaloj stranci. Ibn el-Kajjim, rahimehullah, je sakupio faze šejtanovog zavođenja:

Prva faza:

Odvođenje u kufr, širk i neprijateljstvo prema Allahu, subhanehu ve te'ala i Njegovom Poslaniku, sallallahu ‘ elejhi ve sellem. Kada to uspije uraditi s čovjekom prestane i odmori se od njega. To je prvo što od čovjeka želi i stalno se trudi da to dobije, kada to postigne priključi ga svojoj vojsci i postane Iblisov pozivač i zamjenik.

Druga faza:

Uvođenje novotarija. To mu je draže od grijeha i nepokornosti, jer je šteta novotarije prelazna na druge i grijeh od kojeg se ne čini pokajanje, suprotna je poslaničkom pozivu te poziva u nešto u što oni nisu pozivali. Novotarije su vrata kufra i širka. Kada navede čovjeka na novotariju i postane novotar postaje njegov zamjenik i pozivač. A, ako ga ne uspije uvesti u ovu fazu i čovjek bude od onih kojima je Allah, subhanehu ve te'ala, podario slijeđenje Sunneta i suprostavljanje novotariji, počinje sa sledećom fazom.

Treca faza:

Razni veliki grijesi. On se veoma trudi uvesti čovjeka u ovu fazu, naročito ako je učenjak kojeg ljudi slijede kako bi rastjerao ljude oko njega. Nakon toga se potrudi proširiti vijest o tom grijehu i podtsakne neke da umjesto njega rasznose te vijesti misleći da se time prebližavaju Allahu, subhanehu ve te'ala, ne znajući da time čine uslugu Iblisu i zamjenjuju ga:

One Koje vole da se o vjernicima šire bestidne galsine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu…(En-Nur, 19.)

Ajet prijeti onima koji vole da se o vjernicima šire loše glasine, a kako je tek kada oni sami preuzmu na sebe širenje takvih glasina, ne iz želje za dobro muslimana nego iz pokornosti Iblisu zamjenjujuči ga. Iblis sve to radi da rastjera ljude od učenih ljudi i da se ne okoriste njihovim znanjem. Grijesi tog učenog čovjeka, makar bili do neba, manji su od njihovih grijeha i kada se pokaju, Allah, subhanehu ve te'ala, prihavata njegovo pokajanje, dok su njihovi grijesi nepravda vjernicima, traženje njihovi propusta iz želje da ih osramote. Alla, subhanu ve te'ala, je u zasjedi, i zna šta ko nosi u srcu i u dubini duše. Ako ne uspije u ovoj fazi, pokušava uvesti čovjeka u sledeću fazu.

Četvrta faza:

Mali grijesi, kada se nakupe, mogu čovjeka uništiti. Imam Ahmed, rahimehullah, prenio je od Sehla ibn Sada, radjiallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Čuvajte se grijeha koje omalovažavate! Njihov primjer je kao primjer ljudi koji odsjednu u nekoj dolini pa svi donesu po grančicu i nanesu dovoljno da ispeku hljeb. Uistinu, kada čovjek radi takve grijehe unište ga. Rekao je Ibn-Hadžer, rahimehullah: Lanac prenosilaca je dobar.

Zabilježili se Darim i Ibn-Madže, rahimehullah, od Aiše, radijallahu ‘anha, da joj je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Nipošto ne potcjenjuj grijehe, jer se za sve odgovara.

Prenio je Ibn-Musa, rahimehullah, u djelu Ez-Zuhd od Ebu Ejjuba el-Ensarije, radijallahu ‘ahnu, da je rekao: Neki ljudi rade dobra djela i pouzdaju se u njih a zaboravi na male grijehe pa kada sretne Allaha, subhanehu ve te'ala, bude njima okružen, a neki rade loša djela i strahuju zbog njih i kada sretne Allaha, subhanehu ve te'ala, bude siguran. Rekao je Ibn el-Kajjim, rahimehullah: Ako ne uspije uvesti ga u ovu fazu, pokuša u sljedeću.

Peta faza:

Rad dozvoljenih djela za koje nema kazne niti nagrade, samo da izgubi vrijeme koje je mogao iskoristiti u djela za sevap. (Dodajem da su ta dozvoljena djela: mnogo spavanja, jela, pića, odijevanje, beskorisna noćna sijela.) Ako ne uspije zavesti čovjkea u ovoj fazi i bude od onih koji čuvaju svoje vrijeme, znaju vrijednost svojih izdisaja i udisaja i da ih čeka uživanje ili patnja, pređe na slijedeću fazu.

Šesta faza:

U ovoj fazi šejtan pokušava čovjeka navesti da radi dobra djela manje vrijednosti, te mu ih uljepšava i podstiče na njih. Vrlo malo ljudi primjeti ovu vrstu zavođenja, ljudi obično kada osjete snažan nagon da urade neko dobro djelo za koje ne sumnjaju da je pokornost i da približava Allahu, subhanu ve te'ala, nije im ni na kraj pameti da bi to moglo biti od šejtana jer šejtan ne naređuje dobro, smatrajući da je to dobro i da je taj nagon od Allaha, subhanehu ve te'ala. Ti ljudi nisu krivi za to jer ne znaju da šejtan podstakne na sedamdeset dobrih djela kako bi naveo čovjeka na jedno loše ili da uradi djelo manje vrijednosti. To se može primjetiti samo svjetlom koje Allah, subhanehu ve te'ala, ubaci u čovjekovo srce koje je zaslužio dosljednim slijeđenjem Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, vođenjem računa o vrijednosti dijela i o tome koliko su draga Allahu, subhanehu ve te'ala i korisna za čovjeka i iskrenija prema Allahu, subhanehu ve te'ala, doslednija Poslanikovom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, sunnetu, Kur'anu i korisnija svim vjernicima, učenim i neukim. To mogu dokučiti samo Poslanikovi, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nasljednici i zamjenici u ummetu. Većini ljudi je to uskraćeno i ne misle o tome, a Allah, subhanehu ve te'ala, daje svoje blagodati kome hoće. Ako ne uspije zavesti čovjeka ni u jednoj spomenutoj fazi okrene na njega svoje sljedbenike od ljudi i džina da ga na razne načine uznemiruju: proglašenjem da je nevjernik, da je u zabludi, upozorenje na njega, trudi se da ga uagsi i zabavi srce tim ratom i da ljudi da ne koriste njegovo znanje. Tako neprestano šalje na njega sljedbenike neistine od ljudi i džina.

To je primjetno i u našem društvu, ko god krene putem vjere i prihvati Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, uputu i krene njegovim putem naiđe na otpor, inat, ismijavanje od bližnjih i daljnjih, prijatelja i neprijatelja. Tako da mu je Alla, azze ve dželle, jedini spas. Jedan mladić je svoja iskušenja pretočio u stihove.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik