Još jedna iftarska dova

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  

Prema rivajetu istog ravije, druga dova koju je Muhammed, a.s., učio za iftar je ova:

“El-hamdu lillâhillezî e'ânenî fesumtu ve rezakanî fe'eftartu.”

Značenje

“Hvala Allahu koji mi je pomogao pa sam postio; opskrbio me, pa sam se iftario.” (Prenosio Ibn Sunni.)

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik