Sura EI-A'raf, 155. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi lev ši'te ehlektehum min kablu ve ijjaje, etuhlikuna bima fe'ales-sufeha'u minna; in hije illa fitnetuke tudillu biha men teša'u ve tehdi men teša’. Ente velijjuna fagfir lena verhamna ve Ente hajrul-gafirin

“Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na pravi put ukazuješ; Ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše.”

Ovo je također dova Musaa, a.s., kojom se na Sinaju obratio Allahu, dž.š., moleći Ga zamilost i oprost svome narodu.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Design i Code: Mantik