Sura EI-Bekare, 201. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbena atina fid-dun-ja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar

Značenje:
“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju.”

Čovjek je često preokupiran nastojanjem da dobije blagodati ovoga svijeta, zanemarujući onaj svijet. Radi toga nas naš Plemeniti Gospodar u Kur’ anu upućuje da Ga molimo za dobro i na ovom i na budućem svijetu, jer ćemo time postići potpunu nagradu i potpuno zadovoljstvo.

Ibn-Kesir U svome Tefsiru za OVU dovu kaže da ona sabira svako dobro i udaljava svako zlo. Budući da dobro koje je ovdje spomenuto obuhvaća svako ovosvjetsko dobro, kao što su zdravlje, dom, žena, opskrba, korisno znanje, dobro djelo, fino prevozno sredstvo i lijepa pohvala, preporučuje se da zadovoljenje svih naših potreba tražimo od Allaha, dž.š., ovom dovom.

Knjiga: Zbirka kur'anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Design i Code: Mantik