Sura El-Isra’, 80. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridžni muhredže sidkin vedž’ al li min ledunke sultanen nesira

Značenje:
“Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine! I daj mi od Sebe snage Ti što će meni pomoći.”
Imam Ahmed prenosi od Ibn-Abbasa, r.a., da je rekao: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., je bio u Meki, a zatim mu je naređena Hidžra, pa je Uzvišeni objavio ovaj ajet.” Ovo je dova kojoj je Allah, dž.š., podučio Poslanika, s.a.v.s., da njome od Njega traži snagu i pomoć na putu Istine.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Design i Code: Mantik