Sura Es-Saffat, 100. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi heb lî mines-sâlihîn

“Gospodaru moj, podari mi dobre potomke.”

Ovom dovom Ibrahim, a.s., je tražio od Allaha, dž.š., da mu podari čestit porod. Lijepo je da se Allahu obraćamo ovom dovom, moleći Ga da nam podari dobre potomke i poslušnu djecu, baš kao što su Ibrahim i Zekerijja, a.s., molili svoga Gospodara, pa ih je Allah obasuo Svojom milošću i podario im čestite sinove. Allah, dž.š., kaže:

“I Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.” (Es-Saffat,101.)

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Design i Code: Mantik