Sura Sad, 35. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbigfir li ve heb li mulken la jenbegi li ehadin min ba'di, inneke Entel-Vehhab

“Gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!”

Sulejman, a.s., je ovom dovom molio Allaha, dž.š., da mu podari ogromnu vlast, kakvu niko poslije njega neće imati. Allah, dž.š., je primio Sulejmanovu, a.s., dovu, podržao ga, obdario ga velikim blagodatima i izuzetnim znanjem. Dao mu je bogatstvo koje niko drugi neće moći dostići, raskošno carstvo i neviđenu i neuporedivu vlast. Allah. dž.š., mu je potčinio vjetar, dao mu vlast nad džinskim i životinjskim svijetom. Sulejman, a.s., je bio istinski vladar.

Svako ko teži vlasti i funkciji, neka ima čistu namjeru i neka se obrati allahu ovom dovom.

Allah, uistinu, obilno daruje.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Design i Code: Mantik