Lječenje od Džina – praktični primjer 3 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Jedna djevojka došla je kod mene, žalila se na bol u tijelu. Nakon provjere ustanovili smo da je u nju ušao džin. Dok sam učio rukju osjetila je oduzetost ruku. Preporučio sam joj prethodno navedenu terapiju i rekao da se vrati za dvije sedmice. Došla je i rekla da je sve uradila kako sam joj rekao. Proučio sam rukju i progovorila je džinica po imenu Zejneb Abdulmevdžud.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekla je: Muslimanka.

Rekao sam: Utječe li Kur'an na džine muslimane?

Rekla je: Da.

Rekao sam: Koje sure utječu na džine?

Rekla je: One koje si joj rekao da uči: Jasin, Ed-Duhan, Es-Saffat i
EI-Džinn.

Rekao sam: A El-Bekare?

Rekla je: Da, utječe i ona spaljuje džine.

Rekao sam: Šta si radila sa ovom djevojkom nakon prvog učenja?

Rekla je: Osjećam se veoma slabo kad je sve uradila kako si rekao. Uznemiravala me učenjem Kur'ana, izgovara bismillu prije jela pa ne mogu jesti snjom, a kada zaboravi kaže: Bismillahi evvelehu ve ahirahu, pa sve povratim.

Rekao sam: Po čemu su različiti džini i šejtani?

Rekla je: Šejtani su džini ali nervernici i nepokornici.

Potom je rekla: Pusti me!

Upitao sam: Kuda ćeš izaći?

Rekla je: Na usta.

Potom je rekla: Es-selamu alejkum! I, hvala Allahu, izašla je.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik