Lječenje od Džina – praktični primjer 4 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Otišao sam liječiti jednu djevojku iz koje se već javio džin. Zatražio sam od njenog oca da poskida sve slike u kući i da naredi djevojci da obuče hidžab. Tako smo pripremili zdrav ambijent. Otišao sam učiti rukju ali se džin javio prije učenja. Proučio sam nekoliko ajeta iz sure Ed-Duhan potom je upitao: Kako se zoveš?

Rekla je: Nedžva.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekla je: Muslimanka.

Rekao sam: Ima li još neko s tobom?

Rekla je: Moja majka Fatima.

Rekao sam: Dovedi je da s njom razgovaram.

Razgovarao sam s njom, savjetovao je, strašio je Allahovom, azze ve dželle, kaznom.

Rekla je: Izaći ću.

Pitao sam: Koliko imaš godina?

Rekla je: Četrdeset.

Rekao sam: Jesi li bila prije nje u nekome?

Rekla je: U četvero.

Rekao sam da je to nasilje i nije dozvoljeno. Naredio joj da se pokaje, podučio je namazu za pokajanje. Nakon toga, dala je zavjet i otišla.

Nakon nje došla je Nedžva. Pitao sam: Da li si udata za džina?

Rekla je: Ne.

Rekao sam: Koliko imaš godina?

Rekla je: Dvadeset.

Rekao sam: Imaš li namjeru udati se?

Rekla je: Posvetila sam se Allahu.

Rekao sam: Nema celibata u islamu. Idi i udaj se za dobrog bogobojaznog vjernika džina!

Prihvatila je, dala zavjet i izašla.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik