Lječenje od Džina – praktični primjer 6 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
28. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Neka žena se jako razboljela, muž je obilazi ljekare ali nije bilo koristi. Otišli su jednom mladiću da uči rukju. Nakon učenja progovorio je džin po imenu Džirdžis. Ubijedio ga je da pređe na islam, nastanio ga je u jednoj gradskoj džamiji. Ali nakon dva mjeseca, otprilike, žena se ponovo razboljela i muž je došao po mene. Otišli smo i učio sam joj rukju. Iz nje je progovorio jak glas: Šta hoćeš od nas?

Rekao sam: Kako se zoveš?

Rekao je: Johana.

Rekao sam: Znači kršćanin?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Zašto si ušao u ovu muslimanku?

Rekao je: Došao sam se osvetiti jer ste mi oduzeli sina Džirdžisa i preveli na islam.

Rekao sam: Ponudit ću i tebi islam, pa ako prihvatiš dobro došao, a ako odbiješ neću te siliti.

Rekao je: Bolje ti je da se ne zamaraš i da šutiš.

Rekao sam: Zašto?

Rekao je: Ja sam kršćanski učenjak medu džinima, kako da primim islam?

Rekao sam: Dobro, ovako ćemo, predstavi ti meni kršćanstvo a ja ću tebi islam, pa ko bude ubjedljiviji, neka drugi prihvati njegovu vjeru. Ali bez pristrasnosti, sa iskrenim nijetom i sa dovom da nas Allah uputi na istinu.

Rekao je: Toje pravedno. Počni ti sa izlaganjem o islamu.

Izlaganje sam počeo iznošenjem neispravnih postavki u iskrivljenom kršćanstvu i besmislica u koje vjeruju. On se bunio i raspravljao ali si se na kraju ipak slagao sa mnom. Nisam prelazio s jednog pitanja na drugo dok ga potpuno ne riješimo. Potom sam izložio islam sa svim odlikama, vrlinama ističući njegovu podobnost za svako mjesto i vrijeme i bliskost razumu.

Ti ćeš sigurno naći da su onima koji vjeruju najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: Mi smo kršćani, zato što medu njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina, pa govore: Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas medu one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada žudimo da i nas Gospodar naš uvede s ljudima dobrim. I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašče dati, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti; a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine.(El-Maide 82-85)

Nakon učenja, čuo sam ga da govori: Vjerujem, vjerujem, vjerujem …

Rekao sam: Vjeruješ li srcem ili se bojiš nekoga?

Rekao je: Ti me ne možeš ni na što prisiliti, iskreno vjerujem u Allaha.

Rekao sam: Onda ponavljaj za mnom šehadet! Potom je objavio pokajanje.

Rekao je: Kada bi džini saznali da sam prešao na islam ubili bi me.

Rekao sam: Živi medu muslimanima, branit će te i čuvati.

Rekao je: Želim vidjeti svog sina Muhammeda.

Rekao sam: Idi u tu i tu džamiju i pozovi ga. Muhammed je došao i poselamio oca. Mi smo čuli oba glasa iz jednog tijela.

Rekao sam: Kako si Muhammede?

Rekao je: Hvala Allahu, jako sam sretan otkada sam primio islam. Živim medu braćom muslimanima. Islam je, uistinu, sreća, radost i blagostanje. Još sam sretniji zbog prelaska mog oca na islam. Čak sam i slušao vaš razgovor.

Rekao sam: Muhammede, poznaješ li džine muslimane mladiće?

Rekao je: Poznajem ih mnogo.

Rekao sam: Dovedi mi jednog? Došao je jedan i rekao: Es-selamu alejkum!

Odgovorio sam na selam i rekao: Možete li čuvati vašeg brata i braniti ga od kršćanske odmazde?

Rekao je: Naravno, uz Allahovu pomoć. Ima nas mnogo mladića, nikada ga nećemo predati makar svi izginuli. Nakon toga otišli su s njim. Žena se osvijestila i ništa nije znala. Najčudnije u svemu tome je njeno nevjerovanje da džini mogu ući u ljude. Nakon jednog mjeseca, otprilike, žena se ponovo razboljela. Otišli smo ja i njen muž i drugi put učiti rukju. Nakon učenja pojavila se džinica. Rekao sam: Bismillahi, kako tije ime?

Rekla je: Merjema.

Rekao sam: Zašto si ušla u ovu ženu?

Rekla je: Da se osvetim za muža i sina koje ste uveli u vašu vjeru.

Rekao sam: Ti si, onda, kršćanka?

Rekla je: Da.

Rekao sam: Poslušaj me, reći ću ti jednu riječ.

Rekla je: Ma ni pola riječi!

Rekao sam: Znaš li šta ću ti reći?

Rekla je: Da, predložit ćeš mi islam.

Rekao sam: Poznaješ li ti mene?

Rekla je: Da, ti si Vehid. Braća su mi rekla da te ne slušam, jer ti opčiniš ijude potom ih prevedeš na islam.

Rekao sam: Uredu, izloži ti meni kršćanstvo prva, ako me ubjediš prihvatit ču ga zajedno s tobom. Nakon toga, ja ću tebi izložiti islam.

Rekla je: Zašto se kupate nakon džunupluka kada je sperma izašla samo iz spolnog organa?

Rekao sam: Jer sperma potpuno iscrpi tijelo. Sperma se stvara iz većine dijelova tijela naročito kičme. Zbog toga tijelo bude potpuno opušteno te kupanje bude neophodno za novu snagu u tijelu.

Šutjela je.

Rekao sam: Šta je za vas Isa?

Rekla je: Isa je bog.

Rekao sam: Zašto nosite krst na grudima?

Rekla je: Zato što su ga prokleti jevreji ubili i razapeli.

Rekao sam: Zar se bog nije mogao odbraniti?!

Šutjela je.

Rekao sam: To znači da nije bog.

Rekla je: On je božji sin.

Rekao sam: Zar bog nije mogao odbraniti svoga sina?!

Šutjela je i na to.

Rekla je: Kako vi vjerujete u njega?

Rekao sam: Mi ne kažemo da je kopile kao što govore jevreji, niti kažemo da je božji sin kao što tvrdite vi. Mi kažemo on je Allahov rob i poslanik, Božja riječ data Merjemi, Božija duša. Allah ga je stvorio riječju Budi.

Rekla je: Tačnoje, racionalan govor. Prouči mi nešto od Kur'ana? Proučio sam ajet:

Ta-ha. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji; objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio. Njegovoje što je na nebesima, i na Zemlji, i što je izmedu njih, i što je pod zemljom!(Ta-Ha, 1-6).

Rekla je: Prihvatam islam, prihvatam islam…

Izgovorila je za mnom šehadet, došli su njen muž i sin, poselamila ih je i nastanila se snjima.

Na odlasku je rekla: Znajte da ova žena ne vjeruje u ulazak džina u čovjeka. Ja ćujoj nešto reći, a vi snimite na kasetu i pustite joj da posluša. Spomenila je razumske ubjedljive dokaze mogućnosti džinskog ulaska. I rekla joj je: Ne ljuti se, tako ćeš spriječiti ulazak džina po drugi put.Nakon toga je otišla.

Nakon dva mjeseca ponovo se razboljela. Tada sam rekao njenom mužu: Ona se nepridržava uputstava koje sam joj dao, zikra, učenja i slušanja Kurana …

Rekao je: Da, ona još ne vjeruje zato i ne radi po uputstvima.

Rekao sam: Pokušajje ubijediti ili lijek neće koristiti.

Proučio sam rukju i džin je progovorio.

Rekao sam: Bismillah, kako tije ime?

Rekao je: Bersum.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekao je: Kršćanin.

Rekao sam: Zašto si ušao u ovu ženu?

Rekao je: Došao sam osvetiti svoga amidžu, njegovu suprugu i sina jer ste ih uveli u islam.

Rekao sam: Hoćeš li da i tebi predstavim islam?

Rekao je: Ne, ja ću tebi izložiti kršćanstvo,ja sam predavač u crkvi i došao sam na raspravu s tobom.

Rekao sam: Pitaj šta hoćeš?

Rekao je: vi kažete da Isa nije Allahov sin?

Rekao sam: Da.

Rekao je: Ko mu je onda otac?

Rekao sam: Allah je stvorio ljude na četiri načina da bi im pokazao svoju svemoć:

  • prvi je: stvaranje bez oca i bez majke;
  • drugi je: stvaranje od oca bez majke;
  • treće: stvaranje od majke bez oca;
  • četvrto: stvaranje od oca i majke.

 

Prvi je Adem, drugi je Hava, treći Isa a četvrti ostali ijudi. Složio se sa mnom u vezi s tim. Rasprava je neprekidno trajala, računajući pauze za namaz, od jedanaest sati prije podne do četiri sata poslije ikindije. Na kraju je prihvatio islam i nadio sebi ime Ali.

Rekao je: Moram otići kršćanima i pozvati ih u islam makar me mučili. Savjetovao sam ga da prije toga uči i čita. Nakon susreta sa amidžom, njegovom suprugom i sinom izašao je.

Nakon jedne sedmice žena se ponovo razboljela, nakon učenja javio se džin i rekao: Alija je zarobijen kod kršćana. Rekao sam mu da dovede sedam jakih mladića džina, odredio sam jednog od njih za vođu i rekao da idu spasiti Aliju iz kršćanskih ruku.

Rekao sam im da spominju Allaha u toku borbe i da što više uče ajet kursi. Izvojevali su pobjedu za oko dvadeset minuta. Doveli su Aliju koji je jaukao i govorio: Ranjen sam.

Rekao sam: Nadaj se nagradi jer je to na Allahovom putu. Zatim sam naredio da izađu i da se više ne vraćaju u tijelo te žene i izašli su. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, On upućuje i liječi, i On je Gospodar džina i ljudi. Primjera je mnogo, ali da ne bi odužili ograničit ćemo se na ove.

Molim Allaha, azze ve džeBe, da mi olakša štampanje knjige Razgovori s džinima(1) u kojoj će biti mnogo ovakvih primjera.

(1)Nakon toga shvatio sam da je korist takve knjige neznatna i odustao sam od nje

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Design i Code: Mantik