Ridvan, A.S. i čuvari Dženneta

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ridvan, a.s., heste melek koji je zadužen za Džennet ali ga ibn Kesir spominje u svom djelu Bidaje ven nihaja, pa kaže:

” Čuvar je Dženneta Ridvan, a.s.,  i spominje se pod istim imenom u nekim hadisima.”

Čuvari Dženneta:

To su meleki zaduženi za Džennet pod vođstvom Ridvana, a.s., a spominju se u ovim ajetu:

“Edenski Vrtovi, u koje će uči oni, i roditelji njihovi, i žene njihove, i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘ Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! ‘ “

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Design i Code: Mantik