Dove u vezi sa brakom: Dva Rekjata Namaza Mlade i Mladoženje i Dova prije spolnog odnosa

trenner
25. Decembra 2010. |
Dova  
|

Prijatelju! Za nas su brak, dunjalučka kuća izasnivanje porodice najbolji i najljepši od Allahovih, dž.š., nimeta. Onaj ko čovjeku u životu na ovom svijetu daje mir i spokoj srca je
samo i jedino Allah, dž.š. Niko drugi osim Allaha nije moćan da čovjeku pruži duševni mir, spokoj i sreću! Nema druge dunjalučke blagodati koja može čovjeku dati sreću i duševni mir
poput onih koje pruža brak u okvirima koje nam je dozvolio Uzvišeni Allah.

Uzmimo primjer: Da li bogatstvo ili ljepota čovjeku daju mir? Naravno da ne. To ne mogu ni drugi nimeti ovog svijeta.

Da,prijatelju!Nakon ovog kraćeg podsjećanja ponovit ću da je blagodat braka najljepši i najbolji nimet. Svakako da ova blagodat ima i neka svoja pravila, neke običaje. Razuman čovjek, ako želi da njegov bračni drug bude berićetli i hajirli, ako želi da u bračnom gnijezdu bude miran i spokojan, treba da zahvali Allahu, dž.š., na dobroti koju mu pruža, da ide putem sreće koji mu je ocrtao Resulullah, a.s., i da izvršava njegove, a.s., preporuke i zapovijedi kako treba.

Brate! Dva rekjata namaza koje klanjaju supružnici za Allahov, dž.š., rizaluk, u noći svadbe, spada u mustehab i nosi puno sevapa. Svi veliki muslimani su tako radili, pošto o tome postoji niz hadisa.

Dakle, mlada je došla u kuću koja će biti njezino novo gnijezdo i smjestila se u svojoj sobi. Kad mladoženja uđe u sobu, naravno, zatvorit će vrata i nazvati selam svojoj mladi:

“Es-Selâmu ‘alejkum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.”

Onda onda odgovara svome mužu na to sa:

“Ve ‘alejkumu ‘s-selâm ve rahmteullâhi ve berekâtuhu.”

Već na ovaj način su oni jedno za drugo uputili hajirli dovu.

Značenje selama: “Neka je Allahov berićet, rahmet i merhamet, mir i selamet s tobom.”

Mlada i mladoženja potom klanjaju dva rekjata namaza zahvalnosti (salat-i šukr). Na taj način oni zahvaljuju Uzvišenom Allahu što im je podario ovu blagodat sreće spajajući ih u tom sretnom danu.

Nakon što predaju selam, mladenci šire ruke i upućuju dovu Uzvišenom Allahu da njihov brak bude hajirli, sretan i berićetan:

Allahu, podari mi kod moje supruge (mog supruga) berićet i ljubav, i mojoj supruzi (mom suprugu) mene učini berićetnim i sretnim! Podari, Allahu, da budemo jedno drugom dobri! Allahu, ujedini nas u hajirli i berićetnim stvarima!”

Supružnici mogu moliti još koliko god šta hoće, bilo koju želju da imaju na ovom svijetu, dug život, halal opskrbu, hajirli djecu. Od Uzvišenog Allaha mogu tražiti sve što nije grijeh i Allah, dž.š., to ispunjava. Jer, dovu koju su učinili u takvoj noći (prva bračna noć) Uzvišeni Allah prima. U toj sretnoj noći oni treba od Allaha, dž.š., da traže puno, puno hajirli i korisnih stvari. Oboje pogotovo treba da traže sreću i na ovom i na drugom svijetu. Treba tri puta proučiti:

“Rabbenâ âtina fi d’-dunja haseneten ve fi ‘l-âhireti haseneten ve kina ‘azâbe ‘n-nar. “

Nakon završenog namaza i dove mladoženja prouči Bismillu i srca punog nježnosti i ljubavi pomiluje mladi čelo, kosu, pa prouči dovu hajra, berićeta i ljubavi:

“Bârekallâhu likulli vâhidin minnâ fi sâhibihi.”

Značenje: “Blagoslovio nas Allah jedno drugom. “

Mladi supružnici koji su jedno za drugo uputili hajir-dovu Allahu, dž.š., razgovaraju malo, a onda prije odnosa uče još jednu dovu.

Naš Poslanik, a.s., je o ovome rekao:

“Kad se neko od vas približi ženi da bi imao odnos s njom, neka prouči ovu dovu:

“Bismillahi:Allahumme džennibne s-šejtane ve džennibi ‘š-šejtane mâ rezaktenâ”

Značenje: “U ime Allaha: Allahu, odstrani šejtana od nas i od onoga (djeteta) što hi nam mogao podariti (u ovoj prilici)!”

“Kad neko od vas, prilazeći svome suprugu (svojojsupruzi), prouči: “Bismillahi:Allahumme džennibne s-šejtane ve džennibi š-šejtane ma rezaktena” i ako tom prilikom dođe do začeća, tome djetetu šejtan nikada neće moći nanijeti nikakvu štetu”(Buhari).

Prijatelju!U toj sretnoj noći bi trebalo proučiti makar Bismillu i započeti noć spominjanjem mubarek i berićetli imena Uzvišenog Allaha. Ako se ovako postupa, u novoformiranom gnijezdu zasniva se miran i sretan porodični život. Brate! Ne zaboravi da se ova dova prije spolnog odnosa uči i inače u takvim prilikama tokom cijelog života. Već smo ranije napomenuli da prije svega treba proučiti Bismillu, u značenju “U ime Allaha; sa Allahovim imenom’.

Bismilla je ovdje duhovna perda spram džina. Tokom odnosa supružnici mogu biti ili ne biti otkriveni, razgolićeni i sl.U takvoj situaciji mogu dopasti šejtanskog zla i pakosti. Zbog toga treba proučiti Bismillu: “Bismillah” ili duže “Bismillahi ‘r- Rahmani ‘r- Rahim“. Mislim da nijedan razuman čovjek neće poželjeti da njegova porodica strada od šejtana i njegovih pakosti. Zato se treba pridržavati ovih savjeta da bismo imali sretan život. Vesselam!

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik