Dova za za započinjanje novog posla

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

“Rabbenâ âtina min ledunke rahmeten ve hejji’ lenâ min emrinâ rešeden. Rabbišrah li sadri ve jessir li emri.”

Značenje:

“Gospodaru naš, pruži nam Svoju milost i učini nam ovu našu stvar ispravnom! Gospodaru, otvori moje srce i olakšaj mi posao!”

Prijatelju! Svako onaj ko započinje novi posao trebalo bi da uči ove ajete kao dovu. Uzvišeni Allah je Svoje vjerne robove podučio tim dovama i oni su uvjek učili te dove. Allah, dž.š., o tim govori u Kur'anu, a.š. Posao koji se započne Allahovim imenom je berićetli i hajirili posao. Dobar i uspješan posao. Onaj ko spominje Allaha, dž.š., ne ostaje ukraćen.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Allahov oprost je mnogo veći od grjeha njegovog Roba

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

U jednom hadisu kojeg prenosi Hakim ovako kaže:

Došao neki čovjek Resulallahu, a.s., pa tri put zavikao plačući i jecajući:

“Grjesi, moji grjesi! Ah, teško meni, teško meni…! Grjesi me upropastiše! Koliko samo grijeha imam, gotovo sam, uništen!”

Muhammed, a.s., mu reče:

“Čovječe, pa šta čekas? Uči ovu dovu Uzvišenom Gospodaru:”

Allâhumme, megfiruke evse'u min zunubi ve rahmetuke erdžâ ‘indi min ‘ameli.”

Značenje:

“Allahu, Tvoj oprost je veći od mojih grijeha, a Tvoja milost veća i korisnija od mog djela.”

Čovjek prouči ponovo dovu. Muhammed, a.s., mu reče: ” -Prouči ponovo!”

I čovjek je ponovo i ponovo učio, a onda  mu Resulallah, a.s., reče: ” -Ustani, Allah te je spasio, oprostio ti tvoje grjehe!”

Prijatelju! Šta mislis o ovom događaju? Da li si uezo pouku iz njega? Možeš li ovo uzeti kao recept za svoje grijeha? I ti imas grijeha, zar ne, čini ti se da si uništen zbog njih? Šta kažeš?…

Prijatelju! Ova Resulallahova, a.s., radosna vijest može i tebi da bude i bit će put spasa. Ja tako vjerujem i msilim.

Ono što je na tebi, što moraš da uradiš, jeste da se pokaješ za svoje grijehe, odustaneš od njihovog činjenja i puno puno, učiš ovu dovu, najmanje tri puta. To je savjet koji ti ja mogu dati.

Ćovjek treba sam da traži ljeka za svoju brigu. Kad nađe izlaz i rješenje, neka ga se čvrsto drži, pa će doći do lijeka.

Muhammed, a.s., u hadisu je rekao:

“Ummete moj! Hočete li da vam kažem o vašim bolestima i liječenju? Vaša bolest – to su vaši grjesi, a izlječenje je vaša molba Allahu, dž.š., da vam oprosti.”

Da, prijatelju! Naše bolesti i naše brige su naši grjesi. Liječimo ih tako što učimo dove za oprost.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Značenje Allahovi, dž.š, lijepih imena

trenner
11. Novembra 2009. |
Dova  

Bismillâhi ‘r-Rahmâni ‘r-Rahim:

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâhu

1. Allâh, dž.š. = Vlastito ime Uzvišenoga Gospodara; riječ koja ne može doći u množini, a u sebi objedinjuje sva svojsta potpunosti i savršenosti;

2. Rahmân = svemu Dobročinitelj;

3. Rahîm = Milostivi;

4. Melik = Vladar;

5. Kuddus = Sveti;

6. Selâm = Slobodan od nesavršenstva;

7. Mu'min = Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost;

8. Muhejmin = Koji sve prati i pazi;

9. ‘Aziz = Snažni;

10. Džebbâr = Silni;

11. Mutekebbir = Uzvišeni;

12. Hâlik = Stvoritelj;

13. Bâri = Koji divno stvara;

14. Musavir = Koji likove daje;

15. Gaffar = Koji mnogo prašta;

16. Kahhâr = Koji savladava;

17. Vehhâb = Koji mnogo poklanja;

18. Rezzâk = Koji obilno nafaku daje;

19. Fettâh = Koji rješava i otvara;

20. ‘Alim = Koji sve zna;

21. Kâbid = Koji steže i pruža;

22. Bâsit = Koji spušta i diže;

23. Hâfid = Koji uzdiže i ponižava;

24. Râfi = Koji uzdiže;

25. Mu'izz = Koji čast daje;

26. Muzill = Koji ponižava;

27. Semi’ = Koji sve čuje;

28. Basîr = Koji sve vidi;

29. Hakem = Sudac;

30. ‘Adl = Pravedni;

31. Latîf = Dobri;

32. Habîr = Obaviješteni;

33. Halîm = Blagi;

34. ‘Azim = Veliki, Veličanstveni;

35. Gafur = Koji mnogo prašta.

36. Šekur = Zahvalni;

37. ‘Alijj = Visoki;

38. Kebir = Veliki;

39. Hâfiz = Koji čuva

40. Mukît = Koji pazi i izdržava;

41. Hasîb = Koji obračun sviđa;

42. Dželîl = Veličanstveni;

43. Kerîm = Plemeniti;

44. Rekîb = Koji motri na sve;

45. Mudžîb = Koji prima dove;

46. Vâsi = Koji sve nadmašuje;

47. Hakîm = Mudri;

48. Vedudu = Koji voli;

49. Medžîd = Slavljeni;

50. Bâ'is = Koji proživljava;

51. Šehîd = Koji je svjedok svemu;

52. Hakk = Istina;

53. Vekîl = Za sve ovlašteni;

54. Kavijj = Jaki;

55. Metîn = Čvrsti;

56. Velijj = Zaštitnik;

57. Hamîd = Hvaljeni;

58. Muhsî = Koji sve obuhvata i broj mu zna;

59. Mubdi’ = Koji iznova stvara;

60. Mu'îd = Koji poslije smrti u život vraća;

61. Muhjî = Koji oživljava;

62. Mumît = Koji usmrćuje;

63. Hajj = Vječno živi;

64. Kajjum = Koji sve održava;

65. Vâdžid = Imučni;

66. Mâdžid = Slavni;

67. Vâhid = Jedini;

68. Samed = Kome se sve obraća;

69. Kâdir = Moćni;

70. Muktedir = Koji sve određuje;

71. Mukaddim = Koji unaprjeđuje;

72. Mu'ahhir = Koji unazađuje;

73. Evvel = Prvi;

74. Âhir = Posljednji;

75. Zâhir = Jasni;

76. Bâtin = Skriveni;

77. Vâli = Koji upravlja;

78. Mute'ali = Preuzvišeni;

79. Berr = Dobročinitelj;

80. Tevvâb = Koji prima pokajanje;

81. Muntekim = Osvetnik;

82. ‘Afuvv = Koji prašta;

83. Ra'uf = Svemilosni;

84. Mâlikul ‘l-Mulki = Apsolutni vladar;

85. Zu ‘l-Dželâli ve ‘l-Ikram = Vlasnik veličanstva i časti;

86. Muskit = Koji pravedno djeli;

87. Džami’ = Koji sakuplja;

88. Ganijj = Bogati;

89. Mugni = Koji bogastvo daje;

90. Mâni = Koji lišava i sprečava;

91. Dârr = Koji štetu daje onome ko to zaslužuje;

92. Nâfi‘ = Koji korist daje;

93. Nur = Svjetlost;

94. Hâdî = Koji upućuje;

95. Bedî’ = Koji iz ništa stvara;

96. Bâki = Vječni;

97. Vâris = Nasljednik svega;

98. Rešid = Koji upućuje na dobro;

99. Sabur = Strpljivi, Koji ne žuri s kaznom.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Poklon

trenner
1. Novembra 2009. |
Pouka  
| Oznake: , , , ,

Jedne noći uoči petka Salij Merri htio je da ode u džamiju na sabah. Prolazio je pored mezarja i pomsilio: “Mogao bih posjediti do zore.” Potom je ušao u mezarje i klanjao dva rekata. Naslonio se na jedan kabur i zaspo. U snu je vidio da su oni u kaburima izašli iz svojih staništa i posjedali u krugove, pričajući. Ugledao je nekog mladića, prljave odjeće, koji je sjeo postrance, tužan i potišten. Nemalo poslije toga su došli sluge, prekriveni mahramama, noseći raznovrsne poslužavnike.

Kojem god bi od prisutnih bio ponuđen poslužavnik, on je uzimao tanjir i dolazio u svoj kabur. Posljednji je ostao mladić. Njemu nije bilo ništa ponuđeno. Ustao je tužan i krenuo svom kaburu. Salih Merri dalje pripovjeda: “Pitao sam ga: Allahov robe, zbog čega te vidim tužnog i što znači sve ovo što sam vidio?”

On me upita: “Salih Merri, jesi li vidio poslužavnike?” Rekao sam da jesam i pitao ga što je na njima, a on mi odgovori:  “To su darovi koje živi šalju svojim umrlim. Kada god živi podjele sadaku za umrle, ili upute dovu za njih, to im se dostavi uoči petka.

Ja sam čovjek iz Sinda. Krenueo sam da obavim hadždž sa svojom majkom. Kada smo došli do Basre, ja sam umro. Moja majla se udača psolije moje smrti. Svom mužu nije rekla da je imala sina. Dunjaluk ju je zaokupio i ona me nikada ne spominje, niti me se prisjeća. Stoga sam tužan, jer nemam nikoga ko bi me se sjetio.” Pitao sam da dalje: “A gdje živi tvoja majka? “

On mi je opisao mjesto. Kada je svanulo i kada sam klanjao sabah, otišao sam se raspitati za mjesto stanovanja te žene. Kazali su mi gdje je i otišao sam kod nje. Zatražio sam dozvolu da me primi. Rekao sam joj da sam Selih Merri.

Dozvolila mi je da uđem. Rekao sam joj da ne bih volio da iko čuje ono što ima da joj kažem. Primaknuo sam joj se na toliko da nas je dijelila samo koprena i rekao joj: “Allah ti se smilovao, da li ti imaš sina?” Ona reče: “Nemam.” Pitao sam dalje: “A da li si ga ikad imala?” Ona duboko uzdahnu i reče: “ Imala sam sina, mladića koji je umro.” Ja sam joj tada ispričao što mi se desilo.

Zaplakala je toliko da su joj suze natopile obraze. a onda je rekla: ” Salih, to je moj sin koji mi je draži od moje nutrine. Moj trbuh mu je bio stanište, moja prsa su mu bila hranište, a moje krilo sklonište.” Onda mi je dala hiljadu dirhema i rekla: “ Podijeli ovo kao sadaku za moje milo čedo i radost mojih očiju a više nikada neću zanemariti upućivanje dove i dijeljenje sadake za njega, do kraja svog života.”

Otišao sam od nje i podjelio tih hiljadu dirhema. Drugu večer uoći petka sam otišao do mezarja, klanjao dva rekata i primaknuo se mezaru. Oborio sam glavu i zaspo. Opet sam usnio ljude koji su izašsli iz svojih kabura i vadio mladića u bjeloj odjeći, radosnog i nasmijanog. On je došao do mene i rekao mi: “Salih Merri, Allah te nagradio svakim dobrom zbog onog što si učinio za mene. dobio sam poklon.” Pitao sam ga: “Zar vi znate kada je petak? ” On mi reče: “Znamo. I ptice u zraku znaju kada je petak i govore: “neka je pozdravljen odabrani dan.”

Knjiga : Izvucimo pouku // Autor : nepoznat ( izdavač: Medžlis Islamske zajednice Tešanj)

Design i Code: Mantik