Mikail, A.S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , , ,

On je jedan od najodabranijih meleka i spomin je se u Kur'anu odma nakon Džibrila, a.s., u ajetu:

Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, dosita neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”

A njegova funkcija i obaveza jeste spuštanje kiše i opskrbe. Zanimljiva situacija kad je riječ o Mikailu, a.s., jeste to što ga Božiji Poslanik, a.s., nikad nije vidio nasmijana. Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., upitao Džibrila: “ Zašto nikad nisam vidio Mikaila da je nasmijan?” On mu je odgovorio: ” Mikail se nije nasmijao od dana kad je stvoren Džehennem. “

Mikail, a.a., ima svoje pomoćnike meleke koji čine ono što im on naredi naredbom Gospodara svoga: usmjerava vjetrove i oblake onako kako to želi Uzvišeni Allah, dž.š., i nema nijedna kap kiše a da je ne spušta po jedan melek na njeno određeno mjesto na Zemlji.

(El-Bidaja ven nihaja, Ibn Kesir. Također se spominje melek pod imenom “Ra'd” u hadisu: Rad je jedan od meleka koji je zadužen za oblake, koji ima sablje od vatre pomoću kojih okreće oblake onoako kako Allah, dž.š., hoče.” Prenosi ga Tirmizi u svom Sunenu.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Ridvan, A.S. i čuvari Dženneta

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ridvan, a.s., heste melek koji je zadužen za Džennet ali ga ibn Kesir spominje u svom djelu Bidaje ven nihaja, pa kaže:

” Čuvar je Dženneta Ridvan, a.s.,  i spominje se pod istim imenom u nekim hadisima.”

Čuvari Dženneta:

To su meleki zaduženi za Džennet pod vođstvom Ridvana, a.s., a spominju se u ovim ajetu:

“Edenski Vrtovi, u koje će uči oni, i roditelji njihovi, i žene njihove, i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘ Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! ‘ “

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Malik, A.S. i čuvari Džehennema

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  

Malik, a.s., jeste melek koji je zadužen za Džehennem, i on je njegov čuvar, a spominje se u Kur'anu u ovom ajetu:

Oni će dozivati: ‘O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!’, a On će reći: ‘Vi ćete tu vječno ostati.” Ez-Zuhuruf, 77.

Čuvari Džehennem:

Postoje meleki koji vode brigu o Džehennemu i oni su njegovi čuvari, da nas Allah sačuva od njega, a spominju se u ajetu:

” Mi smo čuvarima Vatre meleke postavili.” El-Muddessir, 31.

Njihov broj zna samo Allah dž.š., iako se spominje devetnesterica u ovim ajetima:

“A znaš li ti šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaesterica – Mi smo čuvarima Vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju…” El-Muddessir, 27-31.

Vođa čuvara Džehennema je Malik a.s., a spomenuta devetnesterica jesu predvodnici njemu poređeni.

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Israfil, A. S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  

Israfil, a.s., jeste melek koji je zadužen da puhne u sur, tj. u rog koji se spominje u ovom ajetu:

” I u rog će se puhniti, i umrijeti će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhniti, i oni će, odjednom, ustati i čekati.” Ez-Zummer, 68.

Allahov Poslanik, a.s., rekao je: ” Kako da uživam, a Vlasnik roga već drži rog, napeo je svoj sluh i čeka kada će mu biti naređeno.” Na to su ashabi pitali: ” O Allahov Poslaniče, šta ćemo reći kada ga čujemo?”
Rekao je :” Recite: ‘Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik, na Allaha se oslanjamo.’ “

U ovom hadisu Israfil se spominje kao Vlasnik roga, a spominje ga i Poslanik, a.s., pod imenom Isradil u dovi koju je učio na početku noćnog namaza, gdje kaže: ” O Gospodaru Džibrila, Mikaila, Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaoče vidljivog i nevidljivog, Ti sudiš među Svojim robovima u onom zbog čega su se razišli od istine Tvojom voljom, dosita, samo Ti upućujes koga hoćeš na Pravi put.”

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Sin ćorabake

trenner
25. Decembra 2009. |
Pouka  
| Oznake: , , , ,

Bio je jednom jedan dječak koji se je jako stidio svoje majke, jer ona je imala samo jedno oko. Nije volio biti na javnim mjestima snjom da nebi niko pripoznao da on ima majku sa samo jednim okom. djeca su ga često zezala i pjevali pjesmice poput “ti si sin čorabake, ti si sin čorabake…” i slićne. Tako nikad nije ni htjeo kraj nje hodat dok je isla po njega u skolu il dok si isli skupa u kupovinu. Najdraže mu je bilo da majka i nedolazi po njega i neide u kupovinu snjim il on snjom.

Majka je znala koju tugunježin sin u sebi nosi i zašto je tako često odvratan sprema njoj, ali je bila razumna. nadala je se sa milosću i ljubavi i kad sin poraste da će ta faza proć i da će sin shvatit da je to samo prića male neznane djece.

Međutim nije se mjenjalo ništa. Kad je jednog dana opet došla majka po njega u skolu i djeca mu opet poćela vikat “eno ti majke ćorabke” nije više mogo trpit. Majka me je htjela reć da nesluša na njih al on je u bjesnim suzama drekno se na nju: ” Zašto jednostavno neumreš, da me puste već jednom na miru!! “

Majku je to jako pogodilo ali nije htjela puštat suze ispred sina, nego je se isplakala u samoći kad je došla kući.

Od tog dana majka nije više dolazila po sina svog. Nije mu htjela svojim prisustvom oteživat djetinstvo ma da je jaku želju imala za sinom svojim. I ako je bolne rječi reko i ružno se ponašao, majka je oprostila samo nek je sin opet jednom zagrli il poljubi…

Djetinstvo dječaka je prošlo. Od dječaka je postao momak a od momka čovjek. Kad je završio školu upisao je studium u inostranstvu jer tamo ga nebi niko zvao “sin čorabake.” Majka mu je često pisma slala ali on nije odgovarao na njih, što je majku jako raztužilo. Ali mislila je da su to taka vremena i da nju sin sigurno voli samo et puno zauzet pa nema vremena da odgovori majci. Tješila je sama sebe da je to danas dan normalno.

Kad je čula da se sin oženio i da je ona čak i nana postala odlučila se da ide tražit sina. skupila je ono malo što joj je od male penzije ostalo u taku svi tih godina i krene na put. majka nezna ni kuda mora tačno da ide, ni kome da se obrati nit zna se kome obratit jer strani jezik nije poznavala. Kad je stigla u stranu državu i u taj grad za koji je čula da nježin sin boravi u njoj imala je sreću, uz allahovu pomoč i udarila je na zemljake nježine. oni su je odveli do opštine gdje je dobila adresu sina nježinog. Umorna ali sva radosna da će uskoro vidit svog malog unuka i svog voljenog sina, ošla je odma do ulice koju je dobila od opštine.

Pozvoni i sva u smijehu i radosti da je čak zaboravila na naporni put koji je prošla, otvoriše joj nečije male rukice vrata. Mali unuk je pogleda i laganim osmjehom reče joj samo “Hajo…”. Teško joj je bilo sakriti suze radosti u trenutku kad je vidila malog, upita ga: ” Gdje ti je babo sine? ”

Dječak se okreni i reče: “Babo hodi vidi, došla neka teta”

“Kakva teta? “ upita čovjek dok stiže na vrata.

Kad je ugledao čovjek ko mu je došo uze sina za ruku uvuče ga u kuču i zatvori vrata.

“Odkud ti ovde?” drekni se on njoj.

“Pa došla malo…” odgovori majka mu nježno.

“Šta si došla? Djecu da mi plašiš? Nije ti bilo dosta što su se meni cjeli život smijali, treba sad i njemu da viču “unuk čorabake?”

“Al sine ja sam dugo putovala i sav novac dala samo da vas vidim…”

“Niko te nije zvao!” odgovri joj on i uđe za sinom u kuču koji je cjelo vrjeme stojo kod vrata.

Zatvoriše se vrata majak ostade u suzama ispred kuće. Čula je još kako mali unuk upita babu: ” A ko je to babo?” našto joj odgovori “Ma neznam ni ja samo neka luda stara žena koja je zalutala.”

Okreni se majka tužna i slomljena i tako se vratila svojoj domovini i nikad više sin nije čuo za nju.

Poslje nekolko godina sjeti se sin majke. I odluči da je posjeti sam u mjestu gdje je odrastao. Kad je stigao kuča je bila  zaključana. Ošo je do komšije da pita jeli zna gdje mu je majka otišla. Komšija mu je reko: “Tvoja majka je prije dvi godine priselila ali ostavila ti je jedno pismo, čekaj da ti ga donesem.”

Sin je uzeo pismo i počeo ga čitat ispred verande njegove stare kuče:

” Dragi sine, kad si bio malan krijo si me od ljudi i ja sam to razumila. Djeca mala znaju bolne stvari govorit i tebi je sigurno teško bilo da to podneseš. Ja ti praštam jer bio si malan i nisi mogo shvatit. Kad si odrastao ošo si i nisi se ni pozdravio samnom. Oprosti mi što te je moje oko tolko napatilo u djetinstvu pa nisi čak ni zato snagu našao. Pisala sam ti a ti nisi odgovarao. Sigurno sam da si imao puno posla pa ako sam čak bila dosadna, oprosti mi. Nije mi to namjera bila. Samo sam htjela znat jesi se snašo, jel imaš šta jest, jel ležiš u toplom. Bilo mi je drago kad sam čula da sam postala nana. To mi je najsretniji dan bio od kako sam postala majka. Sve sam dala i krenila na put da vidim tebe i tvoju porodicu. U cjeloj radosti da ću vas vidit nisam ni pomislila na to da ću ti djete uplašit i da bi on mogao doživit iste bolove kao što si ti. I zato ti isto oprost tražim.

Ali dragi sine znaj jedno: Kada si se rodio, imo si  samo jedno oko i ja sam ti dala svoje. Jer  nikad nisam htjela da se ti stidiš sebe, kao što si se cjeli život stidio mene…!!”

Neka Allah nagradi mog prijatelja koji mi je izpričao ovu priču i slavljen neka je  Allaha koji čuva naše majke sa ovim rječima

Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađja nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: “Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan  na blagodati koju si daravao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima čes zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se zaista kajem i odan sam tebi.” Sure:  Al-Ahqaf, 15ti Ajet

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odobija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni če se svi vratiti. Sure:  Luqman, 14ti Ajet

Babo možeš li mi dati 10 dolara?

trenner
20. Decembra 2009. |
Pouka  
| Oznake: , , , ,

Jedan čovjek se vratio kasno kući sa posla, umoran i iznenađen da ga njegov 5-godišnji sin čeka na vratima.

“Babo mogu li te nešto upitati? ”

“Možeš sine, kaži šta želiš? “, odgovori čovjek.

“Babo, koliko ti para zaradiš za jedan sat vremena? ”

“Ma sine odkud da me to pitaš, to tebe netreba da interesuje “, odgovori babo ljutito

“Samo hoću da znam, molim te reci mi koliko zaradiš? ”

“Ako već moraš da znaš, 20 dolara za sat.”

“Oh” odgovori dječak, pognuvši glavu. “Babo, možeš li mi posuditi 10 dolara? “, gledajući u oca.

Čovjek se naljuti.

“Ako je to jedini razlog zašto hoćeš da znaš koliko zaradim, da bi od mene uzeo pare da kupiš neku igračku ili neku drugu besposlicu, onda odmah idi u svoju sobu i spavaj. Razmisli zašto si tako sebičan. Ja radim svaki dan teške poslove i nemam vremena za takve dječije stvari.”

Mali dječak mirno ode u svoju sobu i zatvori vrata. Čovjek sjede i poče razmišljati o pitanju djeteta. Kako se može usuditi pitati takvo pitanje samo da dobije malo para. Poslije nekoliko vremena razmišljanja čovjek pomisli da je bio previše grub prema svom malim sinu. Možda je stvarno nešto važno bilo pa je htjeo da kupi sebi za 10 dolara, a nije ni tako često tražio para.

Čovjek ode do sobe svoga sina otvori vrata i upita: “Spavaš li sine? ”

“Ne spavam babo”, odgovori dječak.

“Ja sam razmislio, možda sam bio previše grub prema tebi malo prije “, reče čovjek.

“Bio mi je težak dan te sam malo previše bio ljut na tebe. Evo ti 10 dolara za koje si pitao”

Dječak radosno ustade i zahvali se babi za pare. Okrenu se i izvadi ispod jastuka još nekoliko novčanica. Kad čovjek ugleda da dječak več ima para ponovo se naljuti. Dječak je mirno brojao svoje pare.

“Zašto si tražio para kad več imaš?”, upita ga čovjek galameći na njega.

“Zato što nisam imao dovoljno, ali sada imam”, odgovori dječak.

“Nisi imo dovoljno za šta?”, upita babo ljuto.

“za jedan sat tvoga vremena, babo…”

Ova ljepa prica je kopirana sa jednog džematskog foruma iz amerike

Dar neizmjerne ljubavi

trenner
13. Decembra 2009. |
Pouka  

Priča se da je jednom jedna djevojčica željela iznenaditi oca, uručivši mu dar. No, prije nego li je otac dar vidio, primjetio je kako su u kuči potrošene velike količine papira. Shvatio je da to ima veze s njegovom kćerkicom. Silno se naljutio i samo što se djevojčica pomolila s osmijehom u sobu, otac skoči i udari joj jak šamar, uzvikujući:

“Što si to uradila? Koliko sam ti puta rekao da neke stvari nisu za igru?!”

“Ali, oče…” borila se sa suzama i bolom u srcu, ” papir sam potrošila sa zamotam u njega dar koji sam ti pripremila, kako bi te utješio nakon briga na poslu.”

Bio je poražen. No, ponos i ljutnja, bijes, nisu mu dali da joj se izvini. Te noći djevojčica mu je zaspala uplakana. Pekla ga je savjest. Te noći otac nije mogao spavati. Razmišljao je o zlu kojemu je dozvolio da nadjača izraženu ljubav. Dočekao je jutro na stolici, očekujući kćerku da je zagrli. Vrata su se otvorila. Ušla je kćerkica s masnicom na obrazu, ali ponovo sa smiješkom. Čistota njene ljubavi nije ustupila mjesto ljutnji.

“Babo, evo ti poklon.”

Dok ga je otvarao savladavao ga je stid. Sve više i više. Prije nego li je odvezao i posljednu mašnu s paketa stid se polahko ponovo pretvorio u ljutnju. Otac, za razliku od malog djeteta, dugo vremena nije dao ljubavi i nježinim osjećanjima da savladaju ponos i ljutnju.

Kada je otvorio paketić imao je šta vidjeti – kutijica je bila prazna. Zaboravio je na sjetu koja ga je sinoć morila i ponovo poče drugovati s bijesom.

“Pa nauči već nešto, majka mu stara! Ne može se nekome darovati prazna kutija, nisi toliko mala!”

Ponovo sva uplakana, ovaj put skoro potpuno slomljena, djevojčica kroz suze i jecaj prozbori:

“Ali babo, nije prazna. U nju sam puhnula hiljadu poljubaca…”

Rekao je Muhammed, alejhisselam:

Uzvišeni Allah kaže:

“Moju ljubav stekli su oni koji se u Moje ime vole, Koji se u Moje ime sastaju i sjede, oni koji obilno nagrađuju u Moje ime, i oni koji se među se u Moje ime posjećuju.”

(prenosi Muaz ibn Džebel, a bilježe Ahmed, Taberani, Hakim i Bejheki)

Knjiga : Izvucimo pouku // Autor : nepoznat ( izdavač: Medžlis Islamske zajednice Tešanj)

Istihare-Namaz i Istihare-Dova

trenner
4. Decembra 2009. |
Dova  

Putniče na Putu Istine! Čovjek koji hoče da dobije duhovni znak da li je posao koji će uraditi dobar i haijrli ili nije, treba da uvečer klanja dva rekjata namaza i legne sa abdestom. To je istihare-namaz. On je sunnet. Allahov Poslanik, a.s., ovom je namazu podučio svoje ashabe. Ako nije moguće klanjati u nekoj situaciji istihare-namaz, onda se može proučiti i sama istihare-dova. Znači, prouči se dova za istihare i potom legne.

Na prvom rekijatu istihare-namaza uči se Fâtiha i sure El-Kâfirun, a na drugom El-Ilhas. Nakon klanjanja namaza i proučene dove, legnde se bez razgovora i s kim. Treba se okrenuti sprema Kibli. Ako se u snu vidi bijelo ili zeleno, to je znak dobra; ako se usni crno ili crveno to je znak lošeg. U jednom hadis-i šerifu je rečeno da se istihare-namaz klanja sedam noči zaredom.

Istihare dova:

” Allâhumme innî estehîruke bi'ilmike vestadiruke bikudretike ve es'eluke min fadlike ‘l-‘azîm. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente ‘allâmu ‘l-gujub. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâze ‘l-emre hajrun lî fî dînî ve me'ašî ve ‘âkibeti emrî ve ‘âdžili emrî ve âdžilihi fakdirhu lî ve jessirhu lî summe bârik lî fîhi. Ve in kunte ta'lemu enne hâze ‘l-emre šerrun lî fî dînî ve me'aši ve ‘akibeti emri ve ‘âdžili emrî ve âdžilihi fasrifhu ‘annî vasrifnî ‘anhu vakdir lije ‘l-hajre hajsu kâne summe erdinî bihi.”

Značenje dove:
” Allahu, od Tebe tražim izbor Tvojim znanjem i pomoč tražim Tvojom moći. Podari mi nešto od Tvoje velike dobrote, jer Ti sve možes a ja ne mogu; Ti sve znaš a ja ne znam! Ti si savršeni poznavalac nevidljivog. Gospodaru moj, ako je prema Tvome znanju ova stvar dobra za mene, moju vjeru, život moj i na ovom svijetu i za moj kraj, onda mi je odredi, olakšaj mi je i učini mi je sretnom! ako je, pak, prema Tvome znanju ova stvar loša za mene, za vjeru moju, za život moj na ovome svijetu i za moj kraj, onda je otkloni od mene, odvrati mene od nje i odredi dobro za mene gdje god to bude i zadovolji me tim!”

Prijatelju! Svakako da se istihare neče klanjati za ono što je jasno po vjeri i za što se zna da je dobro. To je očito. Na primjer, isthara se neče klanjati kod pitanja tipa: Da li da klanjam namaz? Da li da idem na hadždž? Da li da dam nekom siromahu sadaku? Nema nikakve logike da se klanja istihara za nešto za što postoje izričite zapovijedi.

Isto tako, mladič koji se želi oženiti ne može to odlučiti samo sa istiharom. Prvo se traži, pa ako bude hajirli rezultata u tome, onda se traži i da Uzvišeni Allah pomogne u hajirli odabiru, pa se za to klanja istihare.

I u našem jeziku se rječ “istihara” upotrebljava u značenju znaka za hajirli posao, odabir. Istihara neće vezati čovjeka. Ako reultat učinjene istihare ne odgovaraju situaciji, onda odustani od istihare. U tome nema grijeha. Nije džaba rečeno:“U poznatom selu te ne treba vodič.” Vesselam.

Putniče na Putu Istine! Čovjek će o svom problemu prvo porazgovarati sa svojom suprugom, rodbinom, prijateljem, pa tek tada, i ovisno o tome, odlučiti hoče li klanjati istiharu i na takav način tražiti pomoč Uzvišenog Allaha.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik