Tri životnja pitanja – prvo pitanje

trenner
7. Februara 2010. |
Pouka  
| Oznake: , , , ,

Odakle smo došli na ovaj svijet?
Gdje su oni sada koji se još nisu rodili?

Odgovor:

Sve duše se zajedno stvorene, 50 000 godina, prije stvaranja nebesa i zemlje. Nalaze se u svijetu Ezela, carstvu duša kod Allaha, dž.š., Tada ih (nas) je Allah upitao:

“Zar ja nisam vaš Gospodar? ” Sve su duše priznale: ” Da, mi svjedočimo.” Ugovor sa Allahom je potpisan. Nema varanja nit pravdanja: ” Da ne biste na Sudnjem danu rekli, mi o ovome nismo ništa znali.” (el-A’ raf, 172)

Evo saznali smo. Allahu je sve pokorno, milom i silom. A kako da ne bude kada je: ” Allah Stvoritelj svega i On upravlja svim.” (Ez-Zummer, 62)

Znači, svako se rađa i dolazi na ovaj svijet kao musliman, što potvrđuje i Muhammed, a.s. Otkud onda nevjernisi? Da li, ustvari, ima nevjernika? Šta znači kafir?

Kafir nije nevjernik, već onaj što pokriva istinu. Istina u svakom postoji, jer se tako rađa. Ako oblak prekrije sunce, to ne znači da nema sunca. Sunce vjere ima u svim stvorenjima, samo su prikrivena oblakom laži i obmane. Zašto se kafiri bore protiv Boga?

Baš zato što sami sebe lažu i što tu istinu o Bogu nose u sebi. Kažu da je jedan Allahov rob, navodno, ateista, došao jednom učenjaku da ga upita kako da se bori protiv Boga.

Ovaj smireni učenjak ga upita: “Pa, dobro, Ima li Boga? Ateista reče: “Nema”. Učenjak mu odgovori: ” Pa, kako ćeš se boriti protiv nečega što nepostoji?

Ti, ustvari, vjeruješ samo lažeš samog sebe i skrivaš istinu.”

Zato se mnogi bore, čak i imetke ulažu da odvrate od Allahovog puta, jer ih goni šejtanska inercija prljave duše. Jedan je Bog i može biti samo jedna vjera. To što ima puno religija i ideologija je znak uprljanog i izvitoperenog imana. Religije su proizvod ljudske mašte, meditacije i filozofije. Ljudske duše su poput ogledala, ako je ogledalo zatamljeno tako se i vidi. Nije krivo ogledalo što smo mi ružni. Očistimo dušu da ispravno čisto vidimo. Svaka duša teži svom izvoru (Allahu) i ako je uprljana ona će onda bit neodređena i zatamnjena. Svako dijete kada dođe na ovaj svijet je kao voda na izvoru. Voda nekud mora teći, samo je važno kuda. Kada se bude umiralo tada će se vidjeti prava istina, ali tada će biti kasno. Nema povratka.

Mnogi od nas nisu svjesni šta nosimo iz Ezela, ali važno je da znamo da smo muslimani, od Kalu bela.

Nema laganja. Svako ima svoju vjeru. I kafiri imaju svoju vjeru. Zar Allah dž.š., ne kaže u suri Kafirun: Lekum dinukum velije din – Vama vaša vjera, a meni moja vjera.”

Nema na dunjaluku insana koji ni u što ne vjeruju. Riječ akl znači razum, a izvedena je od akele što znači razumjeti, zakačiti, svezati. Naš razum treba, upravo, svezati za Objavu. Da ne bi lutali i izmišljali vjeru, svežimo svoj razum za Kur'an, to je istina.

Knjiga:  Snagom vjere do uspjeha // Autor: hfz. Husejn Čajlakovič

Salaten Tundzina – Mundzije

trenner
7. Februara 2010. |
Dova  

” Allâhumme salli ‘alâ sejjidinâ Muhammedin ve’ alâ âli sejjidinâ Muhammedin salâten tundžîna bihâ min džemî'i l-ahvâli ve ‘l-âfât, ve takdî lenâ bihâ džemî'a ‘l-hadžat ve tutahhirunâ bihâ min džemî'i s-sejji’ ât ve terfe’ unâ bihâ e'ala ‘d-deredžat ve tubelligunâ bihâ aksa ‘l-gâjati min džemî'i ‘l-hajrâti fi ‘l-hajât ve ba'de ‘l-memâti. Hasbunallâhu ve ni'me ‘l-vekîlu. Ni'me ‘l-Mevlâ ve ni'me ‘n-Nasiru. “

Značenje:
“Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rod Muhammedov, takvim salavatom da nas sačuva od svih sumnji, strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas očisti od svih prljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najviših ciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti! Allah je nama dovoljan! Kako je on krasan Zaštitnik! Divan li je on Gospodar i Pomagač!”

Pojašnjene:
Putniče na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za učenje posebno izabrali islamski učenjaci jeste “Salât-i Mundžije = Salâten Tundžina). To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”.

U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uči po svršetku pet dnevnih namaza.

Mudrost:
Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje, čuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoć koja će nas spasiti toga svega.

Treba da se uči nakon svakog namaza i lijepo bi bilo učiti da u danu tri puta. Treba voditi računa o njegovom značenju, da bi se znala u čemu je. ustvari, vrijednost salavata.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik