Sura EI-A'raf, 156. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Vektub lena fi hazihid-dun-ja haseneten ve fil-ahireti, inna hudna ilejk

“Dodijeli nam dobro na ovom svijetu i na onom svijetu, Tebi se mi zapućujemo.”

Ovo je nastavak prethodne dove, koju je Musa, a.s., učio na Sinajskoj gori. Prethodni dio dove bio je radi zaštite od grijeha, a ovaj dio je radi ostvarenja cilja. Lijepo je ovom dovom tražiti od Allaha, dž.š., dobra ovoga i onoga svijeta.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura EI-A'raf, 155. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi lev ši'te ehlektehum min kablu ve ijjaje, etuhlikuna bima fe'ales-sufeha'u minna; in hije illa fitnetuke tudillu biha men teša'u ve tehdi men teša’. Ente velijjuna fagfir lena verhamna ve Ente hajrul-gafirin

“Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš, u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš, na pravi put ukazuješ; Ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti praštaš najviše.”

Ovo je također dova Musaa, a.s., kojom se na Sinaju obratio Allahu, dž.š., moleći Ga zamilost i oprost svome narodu.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura Sad, 35. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbigfir li ve heb li mulken la jenbegi li ehadin min ba'di, inneke Entel-Vehhab

“Gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti, uistinu, bogato daruješ!”

Sulejman, a.s., je ovom dovom molio Allaha, dž.š., da mu podari ogromnu vlast, kakvu niko poslije njega neće imati. Allah, dž.š., je primio Sulejmanovu, a.s., dovu, podržao ga, obdario ga velikim blagodatima i izuzetnim znanjem. Dao mu je bogatstvo koje niko drugi neće moći dostići, raskošno carstvo i neviđenu i neuporedivu vlast. Allah. dž.š., mu je potčinio vjetar, dao mu vlast nad džinskim i životinjskim svijetom. Sulejman, a.s., je bio istinski vladar.

Svako ko teži vlasti i funkciji, neka ima čistu namjeru i neka se obrati allahu ovom dovom.

Allah, uistinu, obilno daruje.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura Es-Saffat, 100. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi heb lî mines-sâlihîn

“Gospodaru moj, podari mi dobre potomke.”

Ovom dovom Ibrahim, a.s., je tražio od Allaha, dž.š., da mu podari čestit porod. Lijepo je da se Allahu obraćamo ovom dovom, moleći Ga da nam podari dobre potomke i poslušnu djecu, baš kao što su Ibrahim i Zekerijja, a.s., molili svoga Gospodara, pa ih je Allah obasuo Svojom milošću i podario im čestite sinove. Allah, dž.š., kaže:

“I Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi.” (Es-Saffat,101.)

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura EI-Kasas, 24. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi inni lima enzelte Hejje min hajrin fekir

“Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!”

Došavši do Medjenske vode, Musa, a.s., je sreo ljude kako napajaju stoku i među njima je primijetio dvije ženske osobe, kojima je pomogao da napoje svoju stoku. Tu ga je glad savladala, pa je otišao u hladovinu jednoga drveta i Allahu se obratio ovom dovom, moleći Ga da ga opskrbi. Musa, a.s., je čvrsto vjerovao da je Allah, dž.š., svemoguć, da dobro i zlo dolaze jedino od Njega i da mimo Njega nema drugog prijatelja, niti pomagača.

Na ovu njegovu iskrenu dovu, Allah, dž.š., se odazvao i otvorio mu vrata Svoje milosti. Jedna od ženskih osoba kojima je pomogao da napoje stoku, došla je stidljivo do njega i prenijela mu poziv svoga oca, koji ga je, radi ukazane pomoći njegovim kćerkama, želio nagraditi. Allah, dž.š., kaže:

I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stidljivo i reče: ‘Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio!’ I kad mu on dođe i kaza mu šta je doživio, on reče: ‘Ne strahuj, spasio si ‘se naroda koji ne vjeruje!‘” (EI-Kasas, 25.)

Lijepo je ovom dovom tražiti od Allaha, dž.š., opskrbu.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura Taha, 114. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi Zidnî ilmâ

“Gospodaru moj, povećaj znanje meni.”

Ova kratka dova, kojoj nas je Allah, dž.š., podučio, jeste dova za traženje znanja.

Ibn-Madže prenosi od Ebu-Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Bože moj, okoristi me onim čemu me poučiš, a pouči me onome što će mi koristiti, i povećaj mi znanje. Allah je hvaljen u svakom stanju.”

Prva naredba Poslaniku, s.a.v.s., i ujedno i prva objava je bila:
“Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, Koji poučava peru, Koji čovjeka poučava onome što ne zna.” (El-Alek, 1.-5.)

Stoga je traženje znanja i učenje obaveza svakog muslimana, a lakše ćemo prelaziti prepreke u njegovom sticanju ako Allaha budemo molili ovom dovom.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura El-Isra’, 80. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridžni muhredže sidkin vedž’ al li min ledunke sultanen nesira

Značenje:
“Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine! I daj mi od Sebe snage Ti što će meni pomoći.”
Imam Ahmed prenosi od Ibn-Abbasa, r.a., da je rekao: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., je bio u Meki, a zatim mu je naređena Hidžra, pa je Uzvišeni objavio ovaj ajet.” Ovo je dova kojoj je Allah, dž.š., podučio Poslanika, s.a.v.s., da njome od Njega traži snagu i pomoć na putu Istine.

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura En-Nisa’, 75. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbena ahridžna min hazihil-karjetizzalimi ehluha vedž'allena min ledunke velijjen vedž'allena min ledunke nesirara

Značenje:
“Gospodaru naš, izbavi nas iz ovog grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!”

Svi oni, koji budu potlačeni od strane nekoga ili im bude težak boravak u nekom mjestu, neka se Allahu obrate ovom dovom. Ovako su se Allahu obraćali potlačeni muškarci i žene kojima je dodijao boravak u Meki, jer su im mušrici svakoga dana zagorčavali život.

Uistinu je Allah divan pomagač, samo Njega treba ·za pomoć da molimo i samo u Allaha neka se uzdaju vjernici!

Knjiga: Zbirka kur’anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Sura EI-Bekare, 201. ajet

trenner
26. Septembra 2010. |
Dova  
|

Rabbena atina fid-dun-ja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar

Značenje:
“Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju.”

Čovjek je često preokupiran nastojanjem da dobije blagodati ovoga svijeta, zanemarujući onaj svijet. Radi toga nas naš Plemeniti Gospodar u Kur’ anu upućuje da Ga molimo za dobro i na ovom i na budućem svijetu, jer ćemo time postići potpunu nagradu i potpuno zadovoljstvo.

Ibn-Kesir U svome Tefsiru za OVU dovu kaže da ona sabira svako dobro i udaljava svako zlo. Budući da dobro koje je ovdje spomenuto obuhvaća svako ovosvjetsko dobro, kao što su zdravlje, dom, žena, opskrba, korisno znanje, dobro djelo, fino prevozno sredstvo i lijepa pohvala, preporučuje se da zadovoljenje svih naših potreba tražimo od Allaha, dž.š., ovom dovom.

Knjiga: Zbirka kur'anskih dova Jasin-I-Šerif // Autor: Ajdin Ališković

Design i Code: Mantik