Lječenje od Džina – praktični primjer 6 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
28. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Neka žena se jako razboljela, muž je obilazi ljekare ali nije bilo koristi. Otišli su jednom mladiću da uči rukju. Nakon učenja progovorio je džin po imenu Džirdžis. Ubijedio ga je da pređe na islam, nastanio ga je u jednoj gradskoj džamiji. Ali nakon dva mjeseca, otprilike, žena se ponovo razboljela i muž je došao po mene. Otišli smo i učio sam joj rukju. Iz nje je progovorio jak glas: Šta hoćeš od nas?

Rekao sam: Kako se zoveš?

Rekao je: Johana.

Rekao sam: Znači kršćanin?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Zašto si ušao u ovu muslimanku?

Rekao je: Došao sam se osvetiti jer ste mi oduzeli sina Džirdžisa i preveli na islam.

Rekao sam: Ponudit ću i tebi islam, pa ako prihvatiš dobro došao, a ako odbiješ neću te siliti.

Rekao je: Bolje ti je da se ne zamaraš i da šutiš.

Rekao sam: Zašto?

Rekao je: Ja sam kršćanski učenjak medu džinima, kako da primim islam?

Rekao sam: Dobro, ovako ćemo, predstavi ti meni kršćanstvo a ja ću tebi islam, pa ko bude ubjedljiviji, neka drugi prihvati njegovu vjeru. Ali bez pristrasnosti, sa iskrenim nijetom i sa dovom da nas Allah uputi na istinu.

Rekao je: Toje pravedno. Počni ti sa izlaganjem o islamu.

Izlaganje sam počeo iznošenjem neispravnih postavki u iskrivljenom kršćanstvu i besmislica u koje vjeruju. On se bunio i raspravljao ali si se na kraju ipak slagao sa mnom. Nisam prelazio s jednog pitanja na drugo dok ga potpuno ne riješimo. Potom sam izložio islam sa svim odlikama, vrlinama ističući njegovu podobnost za svako mjesto i vrijeme i bliskost razumu.

Ti ćeš sigurno naći da su onima koji vjeruju najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: Mi smo kršćani, zato što medu njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina, pa govore: Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas medu one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada žudimo da i nas Gospodar naš uvede s ljudima dobrim. I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašče dati, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti; a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine.(El-Maide 82-85)

Nakon učenja, čuo sam ga da govori: Vjerujem, vjerujem, vjerujem …

Rekao sam: Vjeruješ li srcem ili se bojiš nekoga?

Rekao je: Ti me ne možeš ni na što prisiliti, iskreno vjerujem u Allaha.

Rekao sam: Onda ponavljaj za mnom šehadet! Potom je objavio pokajanje.

Rekao je: Kada bi džini saznali da sam prešao na islam ubili bi me.

Rekao sam: Živi medu muslimanima, branit će te i čuvati.

Rekao je: Želim vidjeti svog sina Muhammeda.

Rekao sam: Idi u tu i tu džamiju i pozovi ga. Muhammed je došao i poselamio oca. Mi smo čuli oba glasa iz jednog tijela.

Rekao sam: Kako si Muhammede?

Rekao je: Hvala Allahu, jako sam sretan otkada sam primio islam. Živim medu braćom muslimanima. Islam je, uistinu, sreća, radost i blagostanje. Još sam sretniji zbog prelaska mog oca na islam. Čak sam i slušao vaš razgovor.

Rekao sam: Muhammede, poznaješ li džine muslimane mladiće?

Rekao je: Poznajem ih mnogo.

Rekao sam: Dovedi mi jednog? Došao je jedan i rekao: Es-selamu alejkum!

Odgovorio sam na selam i rekao: Možete li čuvati vašeg brata i braniti ga od kršćanske odmazde?

Rekao je: Naravno, uz Allahovu pomoć. Ima nas mnogo mladića, nikada ga nećemo predati makar svi izginuli. Nakon toga otišli su s njim. Žena se osvijestila i ništa nije znala. Najčudnije u svemu tome je njeno nevjerovanje da džini mogu ući u ljude. Nakon jednog mjeseca, otprilike, žena se ponovo razboljela. Otišli smo ja i njen muž i drugi put učiti rukju. Nakon učenja pojavila se džinica. Rekao sam: Bismillahi, kako tije ime?

Rekla je: Merjema.

Rekao sam: Zašto si ušla u ovu ženu?

Rekla je: Da se osvetim za muža i sina koje ste uveli u vašu vjeru.

Rekao sam: Ti si, onda, kršćanka?

Rekla je: Da.

Rekao sam: Poslušaj me, reći ću ti jednu riječ.

Rekla je: Ma ni pola riječi!

Rekao sam: Znaš li šta ću ti reći?

Rekla je: Da, predložit ćeš mi islam.

Rekao sam: Poznaješ li ti mene?

Rekla je: Da, ti si Vehid. Braća su mi rekla da te ne slušam, jer ti opčiniš ijude potom ih prevedeš na islam.

Rekao sam: Uredu, izloži ti meni kršćanstvo prva, ako me ubjediš prihvatit ču ga zajedno s tobom. Nakon toga, ja ću tebi izložiti islam.

Rekla je: Zašto se kupate nakon džunupluka kada je sperma izašla samo iz spolnog organa?

Rekao sam: Jer sperma potpuno iscrpi tijelo. Sperma se stvara iz većine dijelova tijela naročito kičme. Zbog toga tijelo bude potpuno opušteno te kupanje bude neophodno za novu snagu u tijelu.

Šutjela je.

Rekao sam: Šta je za vas Isa?

Rekla je: Isa je bog.

Rekao sam: Zašto nosite krst na grudima?

Rekla je: Zato što su ga prokleti jevreji ubili i razapeli.

Rekao sam: Zar se bog nije mogao odbraniti?!

Šutjela je.

Rekao sam: To znači da nije bog.

Rekla je: On je božji sin.

Rekao sam: Zar bog nije mogao odbraniti svoga sina?!

Šutjela je i na to.

Rekla je: Kako vi vjerujete u njega?

Rekao sam: Mi ne kažemo da je kopile kao što govore jevreji, niti kažemo da je božji sin kao što tvrdite vi. Mi kažemo on je Allahov rob i poslanik, Božja riječ data Merjemi, Božija duša. Allah ga je stvorio riječju Budi.

Rekla je: Tačnoje, racionalan govor. Prouči mi nešto od Kur'ana? Proučio sam ajet:

Ta-ha. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji; objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio. Njegovoje što je na nebesima, i na Zemlji, i što je izmedu njih, i što je pod zemljom!(Ta-Ha, 1-6).

Rekla je: Prihvatam islam, prihvatam islam…

Izgovorila je za mnom šehadet, došli su njen muž i sin, poselamila ih je i nastanila se snjima.

Na odlasku je rekla: Znajte da ova žena ne vjeruje u ulazak džina u čovjeka. Ja ćujoj nešto reći, a vi snimite na kasetu i pustite joj da posluša. Spomenila je razumske ubjedljive dokaze mogućnosti džinskog ulaska. I rekla joj je: Ne ljuti se, tako ćeš spriječiti ulazak džina po drugi put.Nakon toga je otišla.

Nakon dva mjeseca ponovo se razboljela. Tada sam rekao njenom mužu: Ona se nepridržava uputstava koje sam joj dao, zikra, učenja i slušanja Kurana …

Rekao je: Da, ona još ne vjeruje zato i ne radi po uputstvima.

Rekao sam: Pokušajje ubijediti ili lijek neće koristiti.

Proučio sam rukju i džin je progovorio.

Rekao sam: Bismillah, kako tije ime?

Rekao je: Bersum.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekao je: Kršćanin.

Rekao sam: Zašto si ušao u ovu ženu?

Rekao je: Došao sam osvetiti svoga amidžu, njegovu suprugu i sina jer ste ih uveli u islam.

Rekao sam: Hoćeš li da i tebi predstavim islam?

Rekao je: Ne, ja ću tebi izložiti kršćanstvo,ja sam predavač u crkvi i došao sam na raspravu s tobom.

Rekao sam: Pitaj šta hoćeš?

Rekao je: vi kažete da Isa nije Allahov sin?

Rekao sam: Da.

Rekao je: Ko mu je onda otac?

Rekao sam: Allah je stvorio ljude na četiri načina da bi im pokazao svoju svemoć:

 • prvi je: stvaranje bez oca i bez majke;
 • drugi je: stvaranje od oca bez majke;
 • treće: stvaranje od majke bez oca;
 • četvrto: stvaranje od oca i majke.

 

Prvi je Adem, drugi je Hava, treći Isa a četvrti ostali ijudi. Složio se sa mnom u vezi s tim. Rasprava je neprekidno trajala, računajući pauze za namaz, od jedanaest sati prije podne do četiri sata poslije ikindije. Na kraju je prihvatio islam i nadio sebi ime Ali.

Rekao je: Moram otići kršćanima i pozvati ih u islam makar me mučili. Savjetovao sam ga da prije toga uči i čita. Nakon susreta sa amidžom, njegovom suprugom i sinom izašao je.

Nakon jedne sedmice žena se ponovo razboljela, nakon učenja javio se džin i rekao: Alija je zarobijen kod kršćana. Rekao sam mu da dovede sedam jakih mladića džina, odredio sam jednog od njih za vođu i rekao da idu spasiti Aliju iz kršćanskih ruku.

Rekao sam im da spominju Allaha u toku borbe i da što više uče ajet kursi. Izvojevali su pobjedu za oko dvadeset minuta. Doveli su Aliju koji je jaukao i govorio: Ranjen sam.

Rekao sam: Nadaj se nagradi jer je to na Allahovom putu. Zatim sam naredio da izađu i da se više ne vraćaju u tijelo te žene i izašli su. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, On upućuje i liječi, i On je Gospodar džina i ljudi. Primjera je mnogo, ali da ne bi odužili ograničit ćemo se na ove.

Molim Allaha, azze ve džeBe, da mi olakša štampanje knjige Razgovori s džinima(1) u kojoj će biti mnogo ovakvih primjera.

(1)Nakon toga shvatio sam da je korist takve knjige neznatna i odustao sam od nje

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 5 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
25. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Došao je neki čovjek i rekao: U mom ocu je džin.

Rekao sam: Kako znaš?

Rekao je: Svaki put kada počne hutba on se onesvijesti i tako ostane do kraja hutbe. Često se onesvijesti u namazu. Svakog ponedjeljka zaključa se u sobu i spava sam u tamnoj sobi, nikoga ne pušta čak ni suprugu.

Otišao sam kod njega sa trojicom prijatelja. Zatekli smo oboljelog potpuno svjesnog, sjedio je. Imao je, otprilike, četrdeset i pet godina.

Pitao sam: Kako ti je ime?

Rekao je: Mahmud.

Rekao sam: Šta te boli?

Rekao je: Osjećam da u sebi imam džinicu.

Rekao sam: Želiš li je istjerati?

Rekao je: Da, veoma me nam učila, umalo me od žene rastavila.

Rekao sam: Idi abdesti se. I mi smo se abdestili. Nakon toga, rekao sam jednom od prijatelja da uči rukju, prije kraja rukje tijelo se zatresi o i znao sam da je džin došao.

Rekao sam: Bismillah, ko si ti?

Začuli smo drugi glas iz njega: Ja sam džinica.

Rekao sam: Kako ti je ime?

Rekla je: Stefo rija ili nešto slično, zaboravio sam.

Rekao sam: Koje si vjere? Šutila je.

Rekao sam: Jesi li muslimanka?

Rekla je: Nisam.

Rekao sam: Kršćanka?

Rekla je: Nisam.

Rekao sam: Nevjernica?

Rekla je: Da, ne poznajem vjere.

Rekao sam: Gdje živiš?

Rekla je: Živim u Crvenom moru, pripadam džinima koji žive u vodi.

Rekao sam: Zašto si ušla u Mahmuda?

Rekla je: Da mu se osvetim.

Rekao sam: Šta je skrivio?

Rekla je: Naš rodak bio je u jednom čovjeku, Mahmud je učio rukju, jako ga izudarao i uznemirio. Mahmud je neznalica, ne zna kako se zaštiti od nas džina. Jedne tamne noći presrela sam ga u pustoj ulici i ušla u njega.

Rekao sam: Koliko dugo si s njim?

Rekla je: Dvadesetak godina.

Rekao sam: Predložit ću ti nešto, možeš prihvatiti ili odbiti, imaš pravo izbora.

Rekla je: Reci!

Predložio sam da prihvati islam.

Rekla je: Pusti me da razmislimo

Rekao sam: Koliko?

Rekla je: Tri dana.

Rekao sam: Ne, možeš dobiti najviše deset minuta.

Nakon deset minuta je rekla: Uredu, preći ću na islam ali pod uslovom da ostanem u Mahmudu.

Rekao sam: To je drugo pitanje. Ti prihvataš islam da bi se spasila Džehennema i ušla u Džennet.

Rekla je: Dobro, preći ću na islam.

Rekao sam: Izgovori šehadet.

Izgovorila je šehadet, objavila pokajanje i uzela novo ime Ummu Ibrahim.

Rekao sam: Moraš prestati s nasiljem ako želiš da tvoje pokajanje bude potpuno.

Rekla je: Kakvo nasilje?!

Rekao sam: Tvoj boravak u tijelu tog čovjeka je nasilje. Moraš izaći iz njega.

Rekla je: Neću izaći iz dva razloga, prvi je što ga veoma volim i s njim budem jednu noć sedmično ponedjeljkom, ostale noći dajem njegovoj ženi.

Rekao sam: Da li se prikažeš u liku žene?

Rekla je: Ne.

Rekao sam: Kako onda imate odnos?

Rekla je: On me u snu vidi kao lijepu ženu i ujutro vidi da je polucirao, a ja uživam potpuno u odnosu.

Rekao sam: Uredu, toje prvi razlog, koji je drugi?

Rekla je: Bila sam udata za džinskog kraija koji je vladao Crvenim morem, on je umro a ja sam ostala. Vlastje prešla na moju djecu. Oni su nevjernici i ako saznaju da sam prešla na islam ubit će me. T0 je drugi razlog.

Rekao sam: Prvi razlogje neosnovan, jer on tebe ne voli i ne želi te oženiti. Rekao mi je malo prije da te želi istjerati. Što se tiče tvoje djece možeš se skloniti i pobjeći od njih bilo gdje u Atlantskom, Tihom ili nekom drugom okeanu i živjeti obožavajući Allaha.

Rekla je: Dobro, izaći ću. Daj mi tri minute!

Nakon toga čovjek se osvijestio i sjedio s nama. Moji prijatelji su rekli: Hajdemo, većje izašla.

Rekao sam: Ne, kao daje vidim u njegovim očima. Stavio sam ruku na njegovo koljeno i plećku i uvjerio se da nije izašla i da nas je pokušala prevariti. Zamolio sam jednog od prijatelja da uči rukju ponovo. Nije ni završio a ona ponovo progovori.

Rekao sam: Tako ti Ummu Ibrahim, želiš nasprevariti?!

Rekla je: Vjeruj mi, ne želim izaći. Živim s njim dvadeset godina i veoma ga volim.

Rekao sam: Dobro, prelazimo sa lijepih riječi i popuštanja na štap, udarce i spaijivanje! Ako nećeš izaći zamolit ću Allaha za pomoć i učit ću Kur'an koji će te spaliti ili ću te tući?

Rekla je: Nemoj, izaći ću.

Oko dvije minute žalosnim glasom je vikala: Mahmude, Mahmude!, potom je izašla.

Zahvala pripada samo Allahu, azze ve dželle, On jedini upućuje na pravi put.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 4 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Otišao sam liječiti jednu djevojku iz koje se već javio džin. Zatražio sam od njenog oca da poskida sve slike u kući i da naredi djevojci da obuče hidžab. Tako smo pripremili zdrav ambijent. Otišao sam učiti rukju ali se džin javio prije učenja. Proučio sam nekoliko ajeta iz sure Ed-Duhan potom je upitao: Kako se zoveš?

Rekla je: Nedžva.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekla je: Muslimanka.

Rekao sam: Ima li još neko s tobom?

Rekla je: Moja majka Fatima.

Rekao sam: Dovedi je da s njom razgovaram.

Razgovarao sam s njom, savjetovao je, strašio je Allahovom, azze ve dželle, kaznom.

Rekla je: Izaći ću.

Pitao sam: Koliko imaš godina?

Rekla je: Četrdeset.

Rekao sam: Jesi li bila prije nje u nekome?

Rekla je: U četvero.

Rekao sam da je to nasilje i nije dozvoljeno. Naredio joj da se pokaje, podučio je namazu za pokajanje. Nakon toga, dala je zavjet i otišla.

Nakon nje došla je Nedžva. Pitao sam: Da li si udata za džina?

Rekla je: Ne.

Rekao sam: Koliko imaš godina?

Rekla je: Dvadeset.

Rekao sam: Imaš li namjeru udati se?

Rekla je: Posvetila sam se Allahu.

Rekao sam: Nema celibata u islamu. Idi i udaj se za dobrog bogobojaznog vjernika džina!

Prihvatila je, dala zavjet i izašla.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 3 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Jedna djevojka došla je kod mene, žalila se na bol u tijelu. Nakon provjere ustanovili smo da je u nju ušao džin. Dok sam učio rukju osjetila je oduzetost ruku. Preporučio sam joj prethodno navedenu terapiju i rekao da se vrati za dvije sedmice. Došla je i rekla da je sve uradila kako sam joj rekao. Proučio sam rukju i progovorila je džinica po imenu Zejneb Abdulmevdžud.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekla je: Muslimanka.

Rekao sam: Utječe li Kur'an na džine muslimane?

Rekla je: Da.

Rekao sam: Koje sure utječu na džine?

Rekla je: One koje si joj rekao da uči: Jasin, Ed-Duhan, Es-Saffat i
EI-Džinn.

Rekao sam: A El-Bekare?

Rekla je: Da, utječe i ona spaljuje džine.

Rekao sam: Šta si radila sa ovom djevojkom nakon prvog učenja?

Rekla je: Osjećam se veoma slabo kad je sve uradila kako si rekao. Uznemiravala me učenjem Kur'ana, izgovara bismillu prije jela pa ne mogu jesti snjom, a kada zaboravi kaže: Bismillahi evvelehu ve ahirahu, pa sve povratim.

Rekao sam: Po čemu su različiti džini i šejtani?

Rekla je: Šejtani su džini ali nervernici i nepokornici.

Potom je rekla: Pusti me!

Upitao sam: Kuda ćeš izaći?

Rekla je: Na usta.

Potom je rekla: Es-selamu alejkum! I, hvala Allahu, izašla je.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 2 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Drugoj ženi sam proučio samo Fatihu i džin se javio.

Rekao sam: Kako ti je ime?

Rekao je: Muhammed.

Rekao sam: Musliman?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Ima li još koga osim tebe u ovoj ženi?

Rekao je: Ima, džin kršćanin, ime mu je Subhi.

Rekao sam: Pozovi ga da i s njim porazgovaram! Pozvao ga je i došao je.

Rekao sam: Kako se zoveš?

Rekao je: Subhi.

Rekao sam: Da li si musliman?

Rekao je: Ne, kršćanin.

Rekao sam: Koliko imaš godina?

Rekao je: Osamnaest.

Rekao sam: Radiš li sa sihirbazom?

Rekao je: Da, radim sa jednom sihirbazicom iz Desuka (Egipat).

Ponudio sam mu islam i prihvatio je.

Rekao sam: jezikom ili srcem?

Rekao je: Srcem. I počeo je kroz plač govoriti: Namučio sam mnogo ljudi.

Rekao sam: Neka ti Allah, azze ve dželle, oprosti!Iskreno se pokaj.

Rekao je: ja se ne znam ni abdestiti ni klanjati.

Rekao sam: Znaš li nekog džina muslimana?

Rekao je: Ne, poznajem samo kršćane i znam samo za crkve.

Rekao sam: Dođi u našu džamiju i klanjaj sa nama. Tu ćeš upoznati svoju braću, džine vjernike i naučiti propise vjere. Prihvatio je ideju sa zadovoljstvom.

Upitao sam ga iskušavajući ga: Hoćešli i dalje raditi sa sihirbazicom?

Rekao je: Ne, u islamu je sihir zabranjen.

Nakon toga zavjetovao se i izašao. Molim Allaha, azze ve dželle, da ga
učvrsti u islamu!

Ponovo je došao Muhammed, rekao sam: jesi li čuo šta se dogodilo?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Kako se osjećaš?

Rekao je:Veomasam radostan zbog njegovog prelaska na islam.

Potom se i on zavjetovao i izašao. A sve blagodati su od Allaha, azze ve dželle.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – Praktični Primjer 1 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Proučio sam nekoj bolesnoj ženi nekoliko ajeta rukje i ona se stresla pa sam upitao: Ko je s nama?

Rekao je: Šejh Muhammed.

Rekao sam: Muhammede, zašto si ušao u ovu ženu?

Rekao je: Pala je na mene u nužniku.

Rekao sam: Pokori se Allahu, pusti je!

Rekao je: Ne, neću je pustiti!

Rekao sam: Onda slušaj! Proučio sam početak sure Es-Saffat što ga je zaboljelo i rasplakalo te je rekao da će izaći.

Rekao sam: Izadi odmah! Ali se nećkao.

Rekao sam: Onda slušaj daije! Proučio sam početak sure EI-Džinn.

Rekao je: Pusti me, izaći ću.

Potom je rekao: Es-selamu alejkum! I izašao je hvala Allahu.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Šejtanovi postupnosti u zavođenju

trenner
20. Novembra 2010. |
Gajb , Pouka  
|

Šejtan ne prilazi čovjeku govoreći: Uradi taj grijeh ili budi nepokoran! On čovjeka približava grijehu korak po korak. Davno je rečeno: Pogled, osmijeh, razgovor, dogovor pa susret. Poslije toga dolazi haram zato nas je Allah, subhanehu ve teala, upozorio na slijeđenje šejtanovih stopa:

O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. (En-Nur, 21.)

To je poziv ispunjen samilošću i milošću od Blagog i Milostivog koji upozorava svoje robove na slijeđenje šejtanovih puteva, napominjući da moraju zatvoriti put na samom početku puta kako ga ne bi postepeno zaveo. Ko razumije šerijatske ciljeve primjetit će taj princip. Šerijatsko pravilo o preventivnim zabranama spada u taj princip. Kao i zabrana osamljivanja s nepoznatom ženom, obaranje pogleda. Zato budi oprezan, brate muslimanu, kada su u pitanju šejtanove spletke.

Preneseno je od Vehba ibn Munebbiha, rahimehullah, da je rekao: Među Israilovim potomcima bio je najpobožniji čotjek svoga vremena. U njegovo vrijeme žitjela su trojica braće koji su imali samo jednu neudatu sestru. Jednom su sva trojica otišla u bitku a nisu znali kod koga je ostaviti i kome je potjeriti. Složili su se da je ostave kod pobožnjaka jer su mu tjerovali. Otišli su do njega i pitali ga da je ostave kod njega i u njegovoj blizini dok se oni
ne vrate iz borbe. Ali on je odbio i tražio zaštitu kod Allaha, subhanehu ve teala i od njih i od njihove sestre. Oni su bili uporni sve dok nije pristao. Rekao je: Smjesti te je u kuću pored moje bogomoije. Braća su je smjestila u tu kuću, ostavili je i otišli u borbu. Ona je ostala u blizini pobožnjaka neko vrijeme, on joj je donosio hranu, ostavijao pred vratima svoje bogomoije i onda joj govorio da izađe iz kuće i uzme hranu. Šejtan ga je stalno podsticao na dobro i njen izlazak iz kuće danju predstavijao velikim problemom, jer bi je neko mogao vidjeti zaijubiti se u nju. Došaptavao mu je: Kada bi ti izlazio i ostavijao hranu pred vratima njene kuće bilo bi vrednije i nagrada bi ti bila veća! Neprestano ga je na to nagovarao sve dok on nije na to pristao, odlazio je do vrata njene kuće i bez govora ostavijao hranu pred njom. To je trajalo neko vrijeme. Ponovo je došao Iblis i počeo ga podsticati na dobro i nagovarati: Veća bi ti nagrada bila kada bi ušao u kuću i u kući ostavijao hranu. Neprestano ga je nagovarao sve dok nije tako i uradio, ostavijao je hranu u kući i toje trajalo neko vrijeme. Ponovo je došao Iblis i podstakao ga na dobro djelo rekavši: Bilo bi dobro kada bi razgovarao s njom jer je veoma usamijena! Nagovarao ga je dok nije počeo pričati s njom iz svoje bogomoije. I to je trajalo neko vrijeme. Opet mu je došao Iblis i rekao: Bilo bi joj prijatnije kada bi ti sišao do vrata svoje bogomoije a ona do vrata svoje kuće pa da razgovarate! Nagovarao ga je na to sve dok nije sišao i sjeo iza vrata svoje bogomoije a
djevojka iza vrata svoje kuće i pričali su. Tako su ostali neko vrijeme. Potom je opet Iblis došao i podstakao na dobro prema njoj rekavši: Prijatnije i ijepše bi joj bilo kada bi izašao iz bogomoije i sjeo u blizini njenih vrata te da tako pričate. Nagovarao ga je dok nije pristao. Tako je bilo neko vrijeme. Onda je opet došao Iblis, neka je na njega Allahovo prokletstvo, i podstakao ga na dobro i sevap kod Allaha, subhanehu ve te'ala, koji može dobiti ako joj učini veće dobro, rekao je: Bilo bi dobro da sjedneš iza njenih vrata i tako razgovarate, a da ona ne izlazi iz kuće. Pristao je, pa je izlazio iz bogomolje stajao ispred njenih vrata i razgovarao s njom. Ostali su tako neko vrijeme. Potom je došao Iblis i rekao: Bolje bi ti bilo da udeš u kuću i ne dozvoliš da pokazuje lice nikome. Nagovarao ga je dok nije pristao. Ušaoje u kuću pričao s njom cijeli dan i kada bi pala noć penjao se u svoju bogomolju. Nakon toga ponovo je došao Iblis i neprestano mu je uljepšavao dok je pobožnjak nije dodirnuo i poljubio. Iblis mu je i dalje uljepšavao i nagovarao ga sve dok nije s njom spavao i zatrudni. Rodila mu je dječaka. Iblis mu je došao i rekao: Šta ćeš kada dodu njena braća? Nisi siguran da te neće osramotiti i iznijeti na vidjelo tvoj slučaj! Zakolji sina i zakopaj ga a ona će to sakriti iz straha da braća ne saznaju šta si joj uradio! Kad je i to uradio rekao mu je: Zar misliš da će ona sakriti od braće šta sijoj uradio i što sijoj sina zaklao? Zakolji je i zakopaj s njenim sinom! Nagovarao ga je sve dok nije pristao, zaklao je, zakopao s njenim sinom, zatrpao to mjesto, stavio na njega ogromnu stijenu i popeo se u svoju bogomolju i nastavio s ibadetom. Od toga je prošlo koliko je Allah htio da prođe, a onda su stigla njena braća iz borbe. Došli su kod njega pitati za sestru, on im saopći vijest o njenoj smrti, zamoli Allaha da joj se smiluje i zaplaka. Rekao im je: Bila je najbolja žena, ovoje njen kabur, pogledajte ga! Njena braća su otišla do kabura, isplakala se, molili Allaha, subhanehu ve te'ala, da joj se smiluje, boravili kod njega nekoliko dana a po tom otišli svojim kućama. Kada je pala noć i kada su legli došao im je šejtan u san u liku putnika. Počeoje sa najstarijim, pitao ga je za sestru a on mu reče ono štoje rekao pobožnjak, da je umrla, da je molio Allaha, subhanehu ve te'ala, za milost i pokazao im njen kabur. Šejtan reče da laže i da im nije rekao istinu o njihovoj sestri. Istina je da ona ostala trudna s njim, rodila mu dječaka pa ga je on zaklao i nju s njim zbog straha od vas. Bacio ih je u rupu iskopanu iza kuće u kojoj je boravila s desne strane ulaznih vrata. Idite i vidjet ćete da ćete naći ovo što sam vam rekao. Došao je u san i srednjem i najmladem bratu i isto to rekao. Kada su ustali čudili su se svom snu. Rekli su jedan drugo šta su sanjali. Najstariji
reče to je šejtanski san, ne osvrćite se na njega i pustite to. Najmladi reče: Tako mi Allaha, ja neću dok ne odem i ne vidim to mjesto. Svi su otišli do kuće u kojoj je boravila njihova sestra, otvorili su vrata i potražili opisano mjesto u snu. Našli su sestru i njenog sina zaklane u rupi baš kako im je i opisano. O tome su upitali pobožnjaka pa je potvrdio Iblisove riječi. Oni su o svemu obavijestili vladara i njega su izvukli iz bogomolje i doveli ga da ga razapnu. Kada su ga svezali za stub došao mu je šejtan i rekao: Jasno ti je da sam ja taj koji te naveo da zatrudni ta žena i da joj zakolješ sina i nju. Ako me poslušaš i uznevjeruješ u Allaha koji te stvorio i oblikovao, danas ću te spasiti ove nevolje! Pobožnjak je uznevjerovao u Allaha, subhanehu ve te'ala, kada je to uradio šejtan ga je prepustio ljudima i oni ga razapeše.

Kažu mufesiri da je u vezi s njim i njemu sličnim objavljeno:

Slični su šejtanu kad kaže čovjeku: Budi nevjernik! – pa kad postane nevjernik, on onda rekne: Ti se mene više ne tičeš; ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova bojim. Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve zulumćare.(El-Hašr 16. i 17.)

To je šejtan planirao u vezi s njim i tako je postigao što je želio. Pobožnjaku se to dogodilo zbog njegovog neznanja o šejtanovim postupnom zavođenju, da mu se odupro na početku odbio bi ga i šejtan bi ostao ponižen.
Prenio je Ibn el-Dževzi, rahimehullah, svojim lancem prenosilaca od Vehba ibn Munebbiha, rahimehullah, da je rekao: U vrijeme Isaa, ‘a1ejhiselam, boravio je jedan pobožnjak u svojoj bogomolji. Iblis ga je pokušavao zavesti ali nije mogao. Jednom je došao prerušen u Isaa, ‘alejhi selam i pozvao ga: Pobožnjače, popni se da razgovaram s tobom! Reče: Idi svojim putem, ja ne želim vratiti svoj prošli život. Reče: Dodi do mene ja sam Isa! Reče:Ako si Isa, uistinu, ne trebaš mi, zar nam nisi naredio da činimo ibadet i rekao da će doći kijametski dani? Idi svojim putem ne trebaš mi! I prokletnik je otišao i ostavio ga.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje – Treća faza: šta poslije liječenja?

trenner
18. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|

Ovo je kritična faza jer je čovjek izložen ponovnom povratku džina u njega. Zbog toga naredi mu sljedeće:

 1. obavljanje namaza u džematu;
 2. neslušanje muzike, televizije i pjesama;
 3. abdest prije spavanja i učenje ajeta kursije;
 4. svaka tri dana proučiti suru El-Bekare u kući; učenje sure El-Mulk prije spavanja, a ko ne zna treba je slušati;
 5. učenje sure jasin ujutro ili slušanje, kao što smo rekli;
 6. druženje s dobrim ljudima i udaljavanje od loših;
 7. nošenje hidžaba, ukoliko je žena, jer je šejtan bliži otkrivenoj ženi;
 8. slušanje dnevno dva sata Kur'ana ili učenje jednog džuza;
 9. neka svako jutro stotinu puta prouči: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulii šejin kadir. (Nema boga osim Allaha, jedinog koji nema suparnika, Njemu pripada vlast i hvala i On je svemoćan);
 10. uči bismillu pri svakom poslu;
 11. neka ne spava sam;
 12. daj mu zaštitu spomenutu u šestom poglavlju ove knjige.

Nakon jednog mjeseca neka dođe ponovo i uči mu rukju. Ako se ne bude vratio naredi mu da se čuva kako bi bio siguran od šejtana.

Napomene onima koji liječe

Prvo: ukoliko se dogodi da prilikom učenja oboljeli osjeti davljenje, gušenje, ili groznicu ali se ništa ne pojavi, u tom slučaju prouči rukju tri puta ako se i tada ništa ne dogodi naredi mu sljedeće:

 1. obavljanje namaza u džematu;
 2. neslušanje muzike, televizije i pjesama;
 3. abdest prije spavanja i učenje ajeta kursije;
 4. skidanje i nevješanje slika sa živim bićima u kući u kojoj živi;
 5. učenje bismille pri svakom poslu;
 6. neka često uči la ilahe illallah;
 7. neka često uči ili sluša sure Es-Saffat, Ed-Duhan i El-Džin;
 8. neka često uči sure: jasin, Er-Rahman i El-Mearidž;
 9. neka ne spava sam;
 10. neka uči ili sluša jutarnji i večernji zikr;
 11. ukoliko se radi o ženi neka ne izlazi iz kuće bez hidžaba i namirisana;
 12. neka snimi po redoslijedu u Kur'anu sljedeće sure i svaki dan sluša četiri do šest puta: El-Fatiha, El-Bekare, Ali’ Imran, El-Enam, Hud, El-Kehf, El-Hidžr, Es-Sedžde, El-Ehzab, jasin, Es-Saffat, Fussilet, Ed-Duhan, El-Feth, El-Hudžurat, Kaf, Ez-Zarijat, Er-Rahman, El-Hašru, Es-Sa.ffu, El-Džumu'a, El-Munafikun, El-Mulk, El-Mearidž, El-Džinnu, Et-ukvir, El-Infitar, El-Burudž, Et-Tarik, El-Ea'ia, El-Gašije, El-Fedžru, El-Beled, Ez-Zelzele, El-Karia: ElHumeze, El-Kafirun, El-Mesed, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas.

Nakon mjesec dana ponovo mu uči rukju. Džin će možda izaći a možda i neće. Ako ga ne bude Allah, subhanehu ve te'ala, sačuvao njegovog zla, a to ćeš primijetiti prestankom bola, ružnih snova i nereagovanjem na rukju. Ukoliko je ostao u tijelu bit će slab, nakon rukje pojavit će se ponižen.

Drugo: dogodi se da džin progovori ali odbija izaći. U tom slučaju uči ajete i sure koje mu smetaju i bole ga. Ako ponovo odbije izaći upotrijebi udarce, ako i tada ne htjedne izaći preporuči oboljelom prethodno navedenu tarapiju u trajanju od mjesec dana.

Treće: ponekad zbog rukje oboljeli, potpuno svjestan, plače neutješno. Ako ga pitaš zašto, kaže da nije njegovom voljom. To je slučaj, Allah najbolje zna, sihra. Da bi se u to uvjerio, na uho mu prouči sljedeće ajete:

I kad oni baciše, Musa uzviknu: Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će Svojim riječima istinu utvrditi, makar što će to zločincima krivo biti!(Junus 81 i 82.)

I Mi naredismo Musau: Baci štap svoj! – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i postadoše poniženi. Čarobnjaci se licem na tlo baciše. Mi vjerujemo u Gospodara svjetova – povikaše, Gospodara Musaova i Harunova! (elEa'raf 117 – 122.)

Ono što su oni napravili samo je varka sihirbaza, a sihirbaz neće, ma gdje došao, uspjeti. (Ta-ha 69.)

Svaki ajet prouči nekoliko puta na uho, ako zaplače jače onda je sigurno sihr. O vrstama sihra i liječenju govorit ćemo, ako Bog da, u drugoj knjizi.

Četvrto: ponekad džin viče i prijeti, ti se ne boj, udari ga i s Allahovom dozvolom smirit će se. Uči ajet: Šejtanovolje lukavstvo doista slabo(en-Nisa 76.)

Peto: džin psuje i proklinje onog koji liječi, pa se ne ljuti zbog toga.

Šesto: ponekad kaže da si dobar čovjek i da će izaći zbog tebe. Reci mu da si ti samo slabašni rob i da izađe zbog Allaha, azze ve dželle i Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.

Sedmo: ako džin bude prkosan snimi ajet kursiju i neka ga stalno sluša preko slušalica pet puta dnevno po sat vremena, to će ga boljeti i izaći će, ako Bog da.

Osmo: ako želiš znati vjeru džina bez pitanja prouči ajete koji govore o sljedbenicima knjige, kao što je ajet:

Nevjernici su oni koji govore: Bog je-Mesih, sin Merjemin.(el-Maide 72.)

Jevreji govore: Uzejr je Allahov sin, a kršćani kažu: Mesih je Allahov sin. To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih – ubio ih Allah. Kuda se odmeću.(et-Tevbe 30.)

Deveto: prilikom davanja ugovora džin ponekad pobjegne. U tom slučaju uči nekoliko puta oboljelom na uho:

O družine džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!, pa koju blagodat Gospodara svoga Poričete?! Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa koju blagodat Gospodara svoga Poričete?! (er-Rahman. 33-36)

Deseto: džini, ponekad, simuliraju izlazak. Ostane u tijelu i možda razgovaraš s njima, a ne s oboljelim! To ćeš provjeriti na sljedeći način, stavi ruku na glavu oboljelog ili koljeno i osjetit ćeš podrhtavanje. Provjeri impuls i primjetit ćeš nenormalno kucanje.

Jedanaesto: događa se da džin pristane na izlazak ali ne može zbog toga što je mlad ili neiskusan. Ponekad i prizna i traži pomoć. U tom slučaju prouči suru Jasin i ezan u uho oboljelog.

Dvanaesto: rukju treba učiti polahko, razgovjetno, skrušeno i jasno.

Trinaesto: nekada džini postavljaju uslove za izlazak. Ako su uslovi u skladu sa Šerijatom, kao uslov da oboljeli klanja, ili da se žena pokrije, nema smetnje udovoljiti tim uslovima, ali uz napomenu da to radi zbog Allaha, azze ve dželle a ne zbog njega. A, ako izlazak uvjetuje grijehom ne udovoljavaj mu, naprotiv, kazni ga.

Četrnaesto: kada izađe naredi prisutnima da padnu Allahu, subhanehu ve te'ala, na sedždu zahvale, padni i ti s njima. Oni iz zahvale što ih je Allah, subhanehu ve te'ala, riješio nasilnika, a ti što te Allah, subhanehu ve te'ala, uputio da mu pomogneš.

Petnaesto: kada izađe ne reci istjerao sam ga ili odvratio sam ga! Reci: Allah, azze ve dželle, ga je istjerao ili Allah, azze ve dželle, ga je odvratio. Dobro se pripazi samodopadljivosti, to je velika šejtanova zamka.

Šesnaesto: svim učačima rukje savjetujem čitanje sljedećih knjiga;

 • Igasetu el-lehfan,
 • Telbis lblis,
 • El-Furkan bejne evlijai eš-šejtan ve evlijai er-Rahman,
 • Risaletul-džinni libni Tejmijje,
 • Alemul-džinni ve eš-šejatin,
 • Akamu el-merdžan.

Uz napomenu da ova zadnja sadrži veliki broj izmišljenih i slabih hadisa, imaj to na umu. Također, savjetujem čitanje poglavlja o stvaranju iz Buharijevog, rahimehullah, Sahiha sa komentarom Ibn Hadžera, rahimehullah, Fethul-Bari. Poželjno je pročitati i poglavlje o liječenju iz Muslimovog, rahimehullah, Sahiha, Ebu Davudovog, rahimehullah, Sunena, Medžmea ez-zevaida i Ibn Madžeovog, rahimehullah, Sunena. Kao i Et-Tibbu en-nebevijju libni el-Kajjimi.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Kakav treba biti onaj ko liječi?

trenner
11. Aprila 2010. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ne može svako učiti rukje i liječiti od džina. Učači rukje moraju imati sljedeće osobine:

 1. čistu svijetlu akidu, vjerovanje, kao prve generacije, selef,
 2. mora iskreno praktikovati tevhid u riječima i djelima;
 3. mora vjerovati da je Kur'an taj koji utječe na džine i šejtane;
 4. treba poznavati džinski i šejtanski svijet;
 5. mora znati šejtanske prilaze čovjeku. Pogledaj šejhul-islama IbnTejmijju, rahimehullah, kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog pokornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije znao šejtanove prilaze čovjeku ne bi to rekao;
 6. poželjno je da bude oženjen;
 7. treba se kloniti grijeha, a inače šejtan ovlada ljudima putem grijeha;
 8. treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponižava šejtana;
 9. trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni štit od prokletog šejtana. To će uraditi samo ako zna Poslanikov, sailallahu ‘aJejhi ve sellem, zikr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ulaska u džamiju, kad se čuju pijetlovi, magarci, ulaska uprevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.;
 10. mora biti iskren kada liječi;
 11. treba se zaštititi na način naveden u šestom poglavlju ove knjige.

Ukratko, što je čovjek bliži Allahu, azze ve dželle, jači je i dalji od šejtana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. I znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati njih druge će biti puno teže.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje – Druga faza: početak liječenja

trenner
11. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|

Prvo: stavi ruku na glavu bolesnika i uči mu na uho polahko, razgovjetno i ispravno sljedeće ajete:

1 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemilosnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebi ibadet činimo i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi nas na Pravi put.Na put onih kojima si blagodati podario. A ne na put onih na koje se srdžba izlila i koji su zalutali.(el-Fatiha)

2 – Utječem se Allahu odprokletog šejtana.
Eliflam-mim. Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Uputa je onima koji se Allaha boje. Onima koji u gajb vjeruju koji namaz obavljaju i dijele od onoga čime smo ih Mi opskrbili. I onima koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebe, i koji u ahiret čvrsto vjeruju. To su oni koji su na uputi Gospodara svoga i to su oni koji su spašeni. (el-Bekare, 1-5.)

3 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
A vaš Bog – jedan je Bog; nema boga osim Njega, Svemilosnog, Milostivog. U stvaranju nebesa i Zemlje, u smjeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude i u kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vrača zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svako jaka živa bića, u promjeni vjetrova i oblacima koji izmedu neba i Zemlje lebde – ima doista znakova za one koji razumijevaju.(el-Bekare, 163 i 164.)

4 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Allah je, nema boga osim Njega, Živi i Samoopstojeći Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlj! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna štaje bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko on želi! Njegova Kursija obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu nije teško održavati ih! On je Svevišnji i Veličanstveni! Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko nevjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti! A Allah sve čuje i zna! Allahje zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti, odvode ih sa svjetlA u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj će vječno ostati. (el-Bekare, 255-257.)

5 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi među poslanicima Njegovim ne pravimo podjelu! I govore: čujemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gospodaru naš, i Tebi se vraćamo! Allah ni jednu osobu ne opterećuje preko mogućnosti njene; njoj u korist je ono dobro koje je stekla, a na njenu štetu je ono zlo koje je stekla! “Gospodaru naš, ne uzmi nam u grijeh ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne opterećuj nas onim za što nemamo snage! Ti preko grijeha nam prijedi oprosti nam i smiluj nam se! Ti si Gospodar naš, pa pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (el-Bekare, 285 i 286.)

6 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleci i učeni, postupajući pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Vjera je kod Allaha, doista, islam! A oni kojima je data Knjiga podvojili su se baš onda kada im je došlo znanje, i to iz međusobne zlobe! A onaj ko ne vjeruje u znakove Allahove – pa, Allah brzo sviđa račune! (Ali-Imran, 18 i 19.)

7 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a zatim se nad Aršom uzvisio. on tamom noći dan prekriva i ona ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen nekajeAllah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, on doista ne voli one koji svaku mjeru prelaze. I ne pravite nered na Zemlji, kad je na njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; milost je Allahova doista blizu onih koji dobra djela čine. (el-Ea’ raf, 54 – 56.)

8 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti? I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša veličanstvenog! A onaj koji se, pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati, i nevjernici se neće spasiti. I reci: Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Milosnik najbolji! (el-Mu'minun 115-118.)

9 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Tako mi onih u redove poredanih, i onih koji usmjeravaju, i onih koji Opomenu čitaju, vaš Bog je, uistinu, jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, i Gospodar istoka. Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili, i čuvamo ga od svakoga šejtana prkosnoga da ne prisluškuju meleke-skup najviši, a sa svih strana bivaju gađani, da bi bili otjerani: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji što ugrabi – stigne svjetlica plamteća. (es-Saffat, 1 – 10.)

10 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: Šutite i slušajte! A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. O narode naš – govorili su – mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka Istini i na Pravi put upućuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i od patnje vas neizdržive zaštititi! A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega neće zaštitnika naći. Oni su u velikoj zabludi. ( el-Ahkaf, 29 -32.)

11 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
O družine džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve nebesa i Zemlje prodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć!, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Na vas će se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (er-Rahman, 33-36.)

12 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah, nema drugog boga osim Njega, on je poznavalac nevidljivog i vitlljivog svijeta, on je Svemilostan, Milostiv! On je Allah, nema drugog boga osim Njega, Vladar, Savršeni, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Slavljen i Uzvišen je Allah od onoga što mu pridružuju! On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega slavi i veliča sve što je na nebesima i na Zemlji, on je Silni i Mudri. (el-Hašru, 21 – 24.)

13 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilomog.
Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali; koji na Pravi put upućuje – i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati, a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! -uzeo Sebi ni druge ni djeteta! Jedan naš bezumnik o Allahu je laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore; i bilo je ljudi koji su zaštitu od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti. I mi smo nastojali nebo dotaknuti i utvrdili smo daje moćnih čuvara i zvijezda padalica puno; i sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo šta čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići.
(el-Džinnu. 1-9.)

14 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Reci: on je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!( el-Ihlas)

15 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Reci: Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što on stvara, i od zlA mrkle noći kad razastre tmine, i od zla onih koji u čvorove pušu, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.( el-Felek)

16 – Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se skrije, koji zle misli unosi u srca ljudi pa bio od džina i od ljudi.(en-Nas)

Ova rukja će natjerati džina na jedan od dva postupka, ili će izaći ili će progovoriti.(Već smo rekli daje hadis u kojem se precizno navode rukje slab, zato nisi ograničen ovom rukjom, cijeli Kur'an je rukja i lijek.)

Znači, udaljit će se bez razgovora i Allah, azze ve dželle, će te sačuvati njegovog zla, ili će ga toliko uzdrmati u tijelu da će se javiti na razgovor. Učač rukje obavezan je učiti rukju s namjerom da ga udalji, jer Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Ne priželjkujte susret s neprijateeljem!, a Allah, azze ve dželle je rekao: Šejtan vamje neprijatelj. (Fatir, 6.)

Drugo: ako se oglasi kako ćemo ga prepoznati? Prepoznat ćeš ga po znakovima:

 1. osoba zažmiri, ili uperi pogled u jedno mjesto. ili izvrati oči, ili stavi ruku na oči;
 2. jaka groznica u tijelu ili slabija u rukama i nogama;
 3. snažno ustajanje;
 4. vriska;
 5. jasno kaže svoje ime.

Treće: treba mu postaviti sljedeća pitanja:

 1. kako ti je ime?;
 2. koje si vjere?;
 3. zašto si ušao u ovo tijelo?;
 4. ko je još s tobom u tijelu?;
 5. jesi li u dogovoru sa sihirbazom?;
 6. gdje si se smjestio u tijelu?;

Četvrto: kako postupiti sa džinom muslimanom? Ako je musliman služićeš se metodom zastrašivanja i podsticanja u skladu sa razlogom ulaska u čovjeka. Ako je razlog ulaska ljudsko nasilje treba ga upoznati da čovjek nije vidio i nije znao, a ko nešto uradi nesvjesno ne zaslužuje kaznu. Ako je zaljubljen u čovjeka treba mu reći da je to zabranjeno i kakva ga kazna očekuje na Sudnjem danu zbog toga i uopćeno ga zastrašiti Allahovom, azze Ye dželle, kaznom. Ako je ušao bez povoda čineći nasilje čovjeku treba ga podsjetiti na koban završetak nasilnika i bolnu patnju koja čeka nasilnike na Sudnjem danu. Ako pristane i izađe hvala Allahu, ali prije izlaska neka ponavlja za tobom sljedeći ugovor:Dajem obećanje uzvišenom Allahu da ću izaći iz ovoga tijela i da se neću nikada vratiti u njega niti ući u bilo kojeg muslimana. Ako prekršim obećanje neka je na mene Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i ljudi. Allahu moj, ako sam iskren olakšaj mi izlazak, a ako lažem daj vjernicima vlast nada mnom. Allah je svjedok ovome što govorim. (Mogu se koristiti i bilo koje druge riječi ako u njima nema širka.)

Peto: upitaj ga odakle će izaći? Ako kaže kroz oko, grlo ili stomak, reci mu: Ne, izađi na usta, nos, uho, ručne ili nožne prste. I reci mu: Kada se spremiš za izlazak reci: Es-Selamu alejkum.

Šesto: nakon izlaska provjeri da li je izašao, jer džini mnogo lažu, osim onih koje Allah, azze ye dželle, sačuva. Prouči rukju po drugi put, ako se bude tresao znaj da je džin još u njemu, ako ne bude onda je izašao.

Kako se ophoditi sa džinom nemuslimanom?

Prvo: prije svega islam mu ponudi, uopćeno, potom naredi nenasilno da primi islam, ako ga prihvati naredi mu da se pokaje, i obavijesti ga da u potpuno pokajanje ulazi i prestanak s grijehom i izlazak iz tijela.

Drugo: ako ustraje na kufru nema prisile u vjeri, ali mu naredi izlazak iz tijela, ako izađe hvala Allahu, ako odbije primijeni metod prijetnje pa i udarca. Ali mora se imati na umu da nije dozvoljeno pribjegavati udarcima onima koji nisu osposobljeni za njih i sigurni da udaraju džine. Jer neke vrste džina pobjegnu od udarca i čovjek ih osjeti. Udarati treba po plećkama, leđima, nogama i rukama.

Treće: uči dijelove Kur'ana koji uznemiruju džinne: ajet Kursi, Jasin, Es-Sa'ffat, Ed-Duhan, EI-Džin, zadnje ajete sure El-Hak, EI-Humeze, El-Pala. U principu, svaki ajet u kojem se govori o šejtanima, Džehennemu ili patnji uznemiruju šejtane. Ako se odazove ne kažnjavaj ga Kur'anom, udarcem ili bilo čim drugim, naredi mu izlazak i neka da ugovor Allahu, azze ve dželle.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje – Prva faza: postupak prije liječenja

trenner
11. Aprila 2010. |
Dova , Gajb  
|
 1. priprema zdrave atmosfere. Treba izbaciti slike živih bića kako bi meleki mogli ući u kuću kojoj će se liječenje odvijati;
 2. oduzimanje i spaljivanje zapisa i hamajlija od oboljelog;
 3. gašenje muzike u kući;
 4. uklanjanje iz kuće svega zabranjenog, kao što je otkrivena i sređena
  žena, muškarac koji nosi zlato i sl.;
 5. održavanje govora bolesniku i njegovoj porodici koji će iz srca iščupati vezu sa drugima osim sa Allahom, subhanehu ve te'ala;
 6. pojasniti razliku između ispravne metode liječenja i metode sihirbaza
  i gatara, napominjući da je Kur'an lijek i milost kako je obavijestio Allah, azze ve dželle;
 7. dijagnoza. Postavi nekoliko pitanja bolesniku kako bi se uvjerio u simptome ili bar većinu. **
 8. poželjno je prije liječenja abdestiti se a i oni koji su s tobom trebali
  bi se abdestiti;
 9. ako je u pitanju žena ne počinji prije nego se potpuno pokrije, prekrije lice, stegne odjeću kako se ne bi otkrila prilikom učenja;
 10. ne liječi ženu ako nije s mahremom;
 11. ne uvodi sa sobom nikog osim mahrema;
 12. moli Allaha, azze ve dželle, da te pomogne protiv džina i omogući da ga savladaš.

**Pitaj ga, naprimjer:

a) sanjaš li životinje? Koliko ih vidiš? Jesu li uvijek iste?·;
b) sanjaš li da te u snu proganja neka životinja?;
c) imaš li košmarne snove?;
d) sanjaš li da padaš sa visokog mjesta?;
e) sanjaš li da ideš divljinom i usamljenim putem?

Nastavi pitati dok ne provjeriš sve simptome u snu i na javi dok ne budeš siguran o čemu se radi. Kroz odgovore na ta pitanja možeš saznati koliko je džina u osobi i koje su vrste. Naprimjer, ako osoba stalno sanja dvije zmije znači da ima dva džina u sebi. Ako sanja da vješa krst o vratu zna kojoj vrsti džin pripada. To je potrebno ako džin ne progovori, međutim, ako progovori onda sve navedeno nije potrebno jer je sve jasno. (Uz napomenu da džini mnogo lažu.)

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Simptomi džinskog dodira

trenner
7. Aprila 2010. |
Gajb  
|

Kao i svaka druga bolest prisustvo džina u ljudskom tijelu ima svoje karakteristične simptome. Ali mora se imati u vidu sličnost simptoma sa nekim tjelesnim oboljenima. Jednom mi je došla neka žena, upitao sam je: Šta te boli? Rekla je: Samo noga. Pomislio sam da se radi o reumatizmu, ali sam proučio rukju kako bi bili sigurni. Nakon kraćeg učenja iz nje je progovorio džin i rekao da on pravi smetnje u nogama. Naredio sam mu da izađe iz pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala i izašao je. Žena je ustala, bol je nestala. Hvala pripada samo Allahu.

Spoznaja simptoma za onoga koji liječi veoma je važna. Možemo ih podijeliti u dvije grupe, u snu i na javi.

Simptomi u snu:

 1. nesanica, osoba ne može dugo zaspati nakon odlaska u postelju;
 2. nemiran san, česro buđenje noću;
 3. mučni snovi u kojima čovjek sanja da ga nešto ili neko proganja htio bi dozvati u pomoć ali ne može;
 4. ružni snovi;
 5. sanjanje životinja: mačku, psa, devu, zmiju, lava, lisicu, miša;
 6. struganje zubima u snu;
 7. smijeh, plač ili vrisak u snu;
 8. jaukanje u snu;
 9. nesvjesno ustajanje i hodanje u snu, mjesečar;
 10. snovi u kojima kao da će pasti sa visokog mjesta;
 11. da vidi sebe na groblju, smeću ili usamljenom mjestu;
 12. sanjanje neobičnih ljudi, abnormalno visokih, ili nenormalno malih, ili potpuno crnih;
 13. da sanja prikaze i sjenke.

Simptomi na javi:

 1. stalna glavobolja, pod uslovom da je ne izaziva bolest očiju, ušiju, nosa, zubi, grla ili želuca;
 2. odbojnost prema zikru, namazu i uopće svim ibadetima;
 3. psihička odsutnost;
 4. zamor i lijenost;
 5. padavica, nazivaju je nervni grčevi;
 6. bol u bilo kojem predjelu tijela koju ljekari nisu mogli izliječiti.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Iblis – Prvi dio

trenner
17. Januara 2010. |
Gajb  

…U suri Kehf Uzvišeni kaže: A kad smo rekli melekima: ” Učinite sedžu Ademu” – svi su je, osim Iblisa učinili, on je bio od džinna, pa se ogrješio o naređenje svoga Gospodara, pa zar ćete njega i njegovo potomstvo pored Mene kao prijatelje prihvatiti? (El-Kehf, 50.) tj. on je namjerno, iz svoga prkosa i nadmenosti, izašao iz pokornosti Allahu i odbio da izvrši Njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene čudi i niske sklonosti, koja ga je iznevjerila kad se najmanje nadao. On je, kao što je i sam priznao, stvoren od vatre.

U tom smislu, u hadisu koji bilježi Muslim u svom Sahihu, od Aiše se prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ” Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni od plamena i vatre a Adem kako vam je opisano. (od zemlje)

Hasan el-Basri kaže: “Iblis nikada ni jednog trenutka nije bio melek.” Šehr ibn -Hušib kaže: ” Bio je jedan od džinna, pa je Allah kada su napravili nered na Zemlji, protiv njih poslao vojsku meleka, pa su ih pobili i potjerali na morska ostrva. Iblis je bio među zarobljenima, pa su ga meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je boravio neko vrjeme. Kada je melekima naređeno da učine sedždu, on je odbio da je učini.

Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i neki ashabi, među kojima je i Se'id ibn el-Musejjeb i drugi kažu: “Iblis je bio poglavar meleka na nama najbližem nebu. ” Ibn Abbas kaže: “Ime mu je bilo Azazil. ”

U jednoj drugoj verziji od Ibn Abbasa se kaže da mu je bilo ime El-Haris. En-Nakkaš kaže da mu je nadimak bio Ebu Kudrus, Ibn Abbas dodaje: “Da je bio u jednoj grupi meleka koji su se zvali džinni. Njihov zadatak je bio da čuvaju džennetske bašče. On je među njima bio jedan od najuglednijih, najznanijih i najpoboznijih. Imao je četiri para krila, kasnije ga je Allah pretvorio u prokletog šejtana.”

Allah dž.š., u suri Sad kaže: * Kad je melekima tvoj Gospodar rekao: ” Stvorit ću čovjeka od ilovače, * pa kad mu oblik dam i udahnem dušu, učinite mu sedždu! “, *meleki su svi do posljedneg sedždu učinili, osim Iblisa; * on se uzoholio i postao nevjernik. * “O Iblise ” rekao je On, ” šta te je navelo da ne učiniš sedždu onome koga sam Ja Svojom rukom stvorio? Jesi li se uzoholio, ili misliš da si uzvišen? ” * ” Ja sam bolji od njega “, rekao je on, “mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. ” * ” E, izlazi onda iz Dženneta! ” reče On, “proklet da si! * Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti! ” * “Gospodaru moj”, reče On, * daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti! ” * “Dajem ti “, reče On, * ” do dana već određenog ” * “Tako mi Tvoje veličine “, reče, “sigurno ću ih sve na stranputice navesti, * osim Tvojih među njima iskrenih robova. ” * ” Istinom se kunem i istinu govorim”, reče Allah, * ” sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom Džehennem napuniti. “ (Sâd, 71-85.)

A u suri El-A'raf Allah dž.š., veli: * “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao”, reče, ” kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati; * pa ću im sprjeda i strag, i zdesna i sljeva prilaziti, i vidjećeš da većina njih neće zahvalna biti! ” (El-A'Raf 16-17.) Tj., zato što si me u zabludu doveo, sigurno ću im postavljati sve moguće zamke i sa svih strana prilaziti. Sretan je onaj ko ga ne posluša, a nesretan onaj ko ga bude slijedio…

Knjiga: kazivanje o Vjerovjesnicima // Autor: Hafiz Ibn Kesir

Mikail, A.S.

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , , ,

On je jedan od najodabranijih meleka i spomin je se u Kur'anu odma nakon Džibrila, a.s., u ajetu:

Ko je neprijatelj Allahu, i melekima Njegovim, i poslanicima Njegovim, i Džibrilu i Mikailu, pa Allah je, dosita neprijatelj onima koji neće da vjeruju.”

A njegova funkcija i obaveza jeste spuštanje kiše i opskrbe. Zanimljiva situacija kad je riječ o Mikailu, a.s., jeste to što ga Božiji Poslanik, a.s., nikad nije vidio nasmijana. Prenosi Enes ibn Malik, r.a., da je Poslanik, a.s., upitao Džibrila: “ Zašto nikad nisam vidio Mikaila da je nasmijan?” On mu je odgovorio: ” Mikail se nije nasmijao od dana kad je stvoren Džehennem. “

Mikail, a.a., ima svoje pomoćnike meleke koji čine ono što im on naredi naredbom Gospodara svoga: usmjerava vjetrove i oblake onako kako to želi Uzvišeni Allah, dž.š., i nema nijedna kap kiše a da je ne spušta po jedan melek na njeno određeno mjesto na Zemlji.

(El-Bidaja ven nihaja, Ibn Kesir. Također se spominje melek pod imenom “Ra'd” u hadisu: Rad je jedan od meleka koji je zadužen za oblake, koji ima sablje od vatre pomoću kojih okreće oblake onoako kako Allah, dž.š., hoče.” Prenosi ga Tirmizi u svom Sunenu.)

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Ridvan, A.S. i čuvari Dženneta

trenner
28. Decembra 2009. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ridvan, a.s., heste melek koji je zadužen za Džennet ali ga ibn Kesir spominje u svom djelu Bidaje ven nihaja, pa kaže:

” Čuvar je Dženneta Ridvan, a.s.,  i spominje se pod istim imenom u nekim hadisima.”

Čuvari Dženneta:

To su meleki zaduženi za Džennet pod vođstvom Ridvana, a.s., a spominju se u ovim ajetu:

“Edenski Vrtovi, u koje će uči oni, i roditelji njihovi, i žene njihove, i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ‘ Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište! ‘ “

Knjiga: Džibril, A.S., Povjernik Božije Objave  // Autor: Mensur Abdul-Hakim Muhammed

Stariji Postovi
Design i Code: Mantik