Na ovu dovu 70 Meleka kaže “Amin”

trenner
29. Januara 2010. |
Dova  

Ibn Madže prenosi od Ebu hurejrea, r.a., da je Muhammed, a.s, rekao:

“-Allah, dž.š., je obavezao 70 meleka da kažu ‘amin’ onom ko uči slijedeću dovu:”

“Allâhumme innî es'eluke ‘l-‘afve, ve ‘l-‘afijete fi ‘ d-dunjâ ve ‘l-âhireti. Rabbenâ âtina fi ‘d-dunjâ haseneten ve fi ‘l-âhireti haseneten ve kinâ ‘azâbe ‘n-nâr.”

Značenje:

Allahu, molim Te za oprost na ovom svijetu i Ahiretu. Gospodaru naš, podari nam na ovom svijetu dobro, i na Ahiretu dobro, i sačuvaj nas od azaba Vatre!”

Prijatelju! Reći “amin” znači reći: ” Gospodaru, primi ovu dovu”. Znači, kad to kažemo, mi zaželimo da Allah prihavati našu dovu ili dovu drugih koji Mu je upućuju.

Na želje nekoga ko Uzvišenog Allaha moli za dobro na ovom svijetu i Ahiretu i oprost sedamdeset meleka kaže “âmîn”. To je dova koja se sigurno prima, koja će se sigurno primiti. Jer, sam Allah, dž.š., je načinio razloge da dova Njegova roba bude primljena i učinio da meleci kažu “âmîn”.

Prijatelju! Ovu dovu bi svakako trebalo da učiš u kojoj god prilici, tri puta, pet, sedam puta, koliko god možeš. Kolika je vrijednost toga, ostavljam da razmatra tvoj um.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik