Dova za polazak na novi posao

trenner
29. Januara 2010. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Allahov Poslanik, a.s., je onome ko kreće na novi posao preporučivao ovu dovu:

“Allâhumme hir lî vahter li!”

Značenje:

“Allahu, daj da mi bude sve dobro ( u poslu koji ću raditi)! Odaberi za mene šta je dobro!”

Prijatelju! Počinjući novi posao sa ovom dovom Uzvišenom Allahu i želeći da nova obaveza bude hajirli i breićetna, čovjek može postići samo dobro.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za za započinjanje novog posla

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

“Rabbenâ âtina min ledunke rahmeten ve hejji’ lenâ min emrinâ rešeden. Rabbišrah li sadri ve jessir li emri.”

Značenje:

“Gospodaru naš, pruži nam Svoju milost i učini nam ovu našu stvar ispravnom! Gospodaru, otvori moje srce i olakšaj mi posao!”

Prijatelju! Svako onaj ko započinje novi posao trebalo bi da uči ove ajete kao dovu. Uzvišeni Allah je Svoje vjerne robove podučio tim dovama i oni su uvjek učili te dove. Allah, dž.š., o tim govori u Kur'anu, a.š. Posao koji se započne Allahovim imenom je berićetli i hajirili posao. Dobar i uspješan posao. Onaj ko spominje Allaha, dž.š., ne ostaje ukraćen.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koja se uči za Iftar

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Prema rivajetu od Mu'aza ibn Zuherea, r.a., on je rekao da je Muhammed, a.s., za iftar preporucio ovu dovu:

“Allâhumme leke sumtu ve'alâ rizkike eftartu.”

Značenje:

Allahu, postio sam za Tvoje zadovoljstvo i iftarim se opskrbom koju si mi Ti dao.”(Prenosi Ebu Davud.)

Da, kad se musliman omrsi za iftar uz ovu kratku dovu, Uzvišeni Allah ga nagrađuje berićetom pomaže mu da ne krene krivim putem. Vesselam…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik