Dova za otvaranje radnje

trenner
2. Marta 2010. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Ako musliman, u koje god doba bilo, prouči slijedeću dovu prilikom otvaranja radnje, dućana, ateljea, neke trgovine, imat će berićet u zaradi, mir i sreću u kući. To je ova dova:

“Bismillâh: Allâhumme jâ Mufettiha ‘l-ebvâbi iftah lenâ hajre ‘l-babi. Allâhummerzuknâ rizkan halâlen tajjiben ve rizkan vâsi'an. Birahmetike jâ Erhame ‘r-râhimîn.”

Značenje:
” U ime Allaha: Allahu, Ti koji otvaraš sva vrata, otvori nama najbolja vrata! Allahu, podari nam halal opskrbu, dobru i veliku nafaku! Molimo Te za milost, o, Ti koji si Najsamilosniji!”

Prijatelju! Kad pri otvaranju nekog mjesta koje će ti obezbijediti prihode za tvoju djecu ( dućan, prodavnica, fabrika, šta god) proučis ovu dovu, Allah, dž.š., ti onda bude na pomoći. Od onoga šta zaradiš dobijaš samo dobro i berilćet. Halal zarada postaje berićetna. Vesselam!….

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik