Dova pri ispijanju Zemzem-vode

trenner
30. Novembra 2012. |
Dova  

“Allâhumme innî es'eluke ilmen nâfian ve rizkan vâsian ve šif'â'en min kulli sekamin.”

Značenje:
“Allahu moj! Molim te za korisno znanje, široku opskrbu i lijek za svaku bolest i nevolju.”

Putniče na Putu Istine! Izvor vode Zemzem nalazi se u Mekki, tačno naspram Mekam-i Ibrahima. Hadžije na povratku u svoju domovinu donose Zemzem-vode na poklon. To je najstarija ljekovita, mubarek i berićetna voda na svijetu.

Zemzem je lijek za svaku bolest. Za koji gof ja se nijjet učini pijući Zemzem-vodu, ona je lijek za to. Mnogo je onih koji su ispijanjem Zemzem-vode našli lijek za svoju nevolju.

Kad se želi napiti Zemzem-vode, treba na noge, stati okrenut prema Kibli i proučiti Bismillu.

Voda se uvijek pije sjedeći. Samo se Zemzem-voda pije stojeći na nogama. Nakon toga se prouči za želju koja mu je na umu, ta želja će mu se sigurno ispuniti. Ne treba zaboraviti da je Uzvišeni Allah svemočan.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova protiv Bubljica

trenner
25. Novembra 2011. |
Dova  

Kad je hz. Aiši izišla bubuljica, Muhammed a.s., ovu joj je dovu preporučio:

“Allahume musaggire ‘l-kebiri ve mukebbire ‘s-sagiri saggir ma bi.”

Značenje:
“Allahu Ti koji od velikog činiš malo i od malog činiš veliko, umanji i ovo kod mene.”

Prijatelju! U ovoj dovi vidimo jednu posebnost. Naš Poslanik a.s., nije samo proučio svojoj ženi, r.a., da ona to sama učini. Hz. Aiša je pričala: “Proučila sam dovu i bubuljica je nestala.”

Prijatelju! Ovu dovu bi trebalo učiti uporedo dok se maže neka krema ili mehlem na ranu, čir ili bubuljicu. Kombinovanjem lijeka i dove to se brže izlječi. Vesselam

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dove protiv uroka

trenner
25. Novembra 2011. |
Dova  
| Oznake: , ,

Putniče na Putu Istine! U našoj vjeri zna se da postoji urok. U ajetima i hadisima se govori o tome da treba tražiti utočište kod Uzvišenog Allaha od uroka. U hadis-i šerifu je jasno rečeno:

Urok okom postoji.

Ono što se u našem jeziku naziva urokom, u arapskom “nazar, isabet-i'ajn” je nešto što može nanijeti velike štete.

Naš dragi Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Zbog uroka deva završi u loncu a čovjek u mezaru.”

Još je rekao: ” Večina moga Ummeta umire od uroka okom.” Većina umrlih ljudi preselila je zboh uroka okom.

Prijatelju! Iz ovog tako kratko rečenog vidi se kako urok može nanijeti ogromnu štetu i gubitke ljudima. Jako su mudre i znakovite riječi Allahovog Pslanika a.s.,: “Zbog uroka deva završi u loncu a čovjek u mezaru!”

U tom slučaju, prijatelju! Urok, dakle, postoji. Kako se onda štiti od tog belaja i nesreće i kako se spašava toga?… Evo dakle, dova i pojašnjenja u vezi stim.

Onaj ko je urečen ili misli da je urečen treba da je prouči ovu kratku dovu:

“Bismillahi; Allahumme, ezhib harreha ve berdeha ve habeseha.”

Značenje:
“U ime Allaha; Allahu, dstrani utjecaj urokljivog oka i preduprijedi stetu koju nanosi ili će nanijeti.”

Još se onome ko ući kaže: “Kum bizznillahi Te'ala” = “Ustani, sa Allahovim dopuštenjem!

Ovo je, dakle dova protiv uroka. Međutim, ima ih jako puno pa smo neke izdvojili. Nakon njih treba proučiti ovu kraktu dovu u značenju: “Neka Allah da lijek da ustanes!”

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova kojom se utječe od lošeg stanja

trenner
6. Septembra 2011. |
Dova  

Allahumme inni e'uzu bike mine ‘l-buhli ve e'uzu bike mine ‘l-džubni, ve e'uzu bike min en uredde ila erzeli ‘l-‘umri ve e'uzu bike min fitneti ‘d-dunja ve e'uzu bike min ‘azabi ‘l-kabri.

Značenje:
Allahu, utječem Ti se od škrtosti, utječem Ti se od straha, bijede i prezrenog života i smutnje na ovom svijetu. Utječem Ti se od kaburskog azaba.

Ova mubarek dova je jedna od onih koje je Muhammed, a.s., stalno učio. U njoj je navedeno pet opasnosti od kojih se utječe Allahu, dž.š.:

  1. bolest škrtosti i tvrdičluka – Toje velika nevolja i od nje treba tražiti utočišta kod Uzvišenog;
  2. strah, neimanje hrabrosti – I toje velika nesreća;
  3. erzel života, teška starost – To je i najveća nevolja: spustiti se na nivo djeteta, ne znati šta se radi, bolest koju nazivaju i senilnošću;
  4. smutnja na ovom svijetu – To treba shvatiti kao iskušenje. Jako je opasna;
  5. kaburski azab – Allahu, dž.š., se treba uijecati od te velike opasnosti.

Ovu dovu bi trebalo učiti uvijek nakon namaza.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Gibet – Ogovaranje

trenner
20. Avgusta 2011. |

ŠTA JE GIBET, OGOVARANJE?

Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je definisao gibet, ogovaranje u hadisu: Znate li šta je gibet? Rekli su: Allah i Poslanik najbolje znaju. Rekao je: Govor o bratu što ne voli. Neko je rekao: Šta akoje istina što sam o njemu rekao? Rekao je: Ako je istina onda je gibet, ako nije onda je potvora.
Prenijeli su ga Muslim i Tirmizi, rahimehumullah. Tirmizi, rahimehullah, je rekao: Hadis je hasen sahih.

Rekao je Gazali, rahimehullah: Znaj, gibet je da kažeš o svome bratu ono što ne bi volio kada bi čuo da si rekao. Svejedno radilo se o tjelesnoj ili moralnoj mahani, mahani njegovog porijekla, postupku ili izjavi, u vezi s vjerom ili dunjalukom pa čak i odjećom, kućom ili jahalicom.

Primjer za ogovaranje u vezi s tjelesnim mahanama: spominjanje da boluje od noćnog sljepila, da je razrok, ćelav, nizak, visok, crn, žut i sve što se na bilo koji način može zamisliti da neko ne voli da se spominje po tome.

Primjeri za ogovaranje u vezi s porijeklom su: reći za oca neke osobe da je vodonoša, indijac, grešnik, podlac, smećar, obućar
ili bilo šta drugo što je na bilo koji način uvredljivo.

Primjeri za ogovoranje u vezi s moralnim osobinima su: opisati ga da se loše ponaša, da je škrt, da je ohol,da je licemjeran, da je veoma ljut, da je kukavica, da je slabić, da je nepostojana srca, da je nepromišljen i sl.

Što se tiče primjera ogovaranja u vezi sa vjerskim postupcima oni su: da kažeš da je kradljivac, lažljivac, pijanica, prevarant, nasilnik, nemaran prema namazu, nemaran prema zekatu, ne zna obaviti ruku, ne zna obaviti sedždu, ne čuva se nečistoće, ne sluša roditelje, ne daje zekat kome treba, ne zna podijeliti zekat ili dok posti priča svašta, ogovara i vrijeda druge ljude.

U ogovoranje u vezi sa dunjalukom ubrajaju se riječi: nekulturan, nemaran u odnosu sa ljudima, smatra da niko nema prava kod njega, smatra da ima prava kod ljudi, puno priča, puno jede, puno spava, spava kad ne treba ili sjeda gdje mu nije mjesto.

A u ogovaranje u vezi sa odjećom spadaju riječi: ima široke rukave, nosi duge repove na turbanu, prljava odjeća.

 

KADA JE DOZVOLJENO OGOVARATI?

Rekao je Nevevi, rahimehullah: Znaj, dozvoljeno je ogovoriti osobu zbog ispravnog šerijatskog cilja ako se ne može postići osim ogovaranjem. Takvih slučajeva ima šest:

Prvi: žalba.
Dozvoljeno je osobi kojoj je nanesena nepravda da se žali kadiji, vladaru ili drugima koji mu mogu pomoći da dođe do pravde i da kaže: Taj i taj mi je nanio nepravdu.

Drugi: traženje pomoći u uklanjanju zla i vraćanju grešnika na istinu.
Dozvoljeno mu je to reći samo onome za koga misli da mu može pomoći u tome, a ako nije s tom namjerom onda mu nije dozvoljeno pričati o tome.

Treći:traženje šerijatskog odgovora.
Dozvoljeno je, upotrebi, da kaže onome od koga traži odgovor: Moj otac, brat ili suprug nanijeli su mi nepravdu time i time. Imaju li oni pravo na to? Kako da se riješim toga? Kako da dodem do svoga prava? Kako da spriječim to nasilje nad sobom? I druga slična pitanja. Medutim, bolje je i sigurnije da kaže: Šta mislite za osobu, čovjeka ili muža koji uradi to i to? Jer se i time postiže cilj. Medutim, i pored toga, imenovanje je dozvoljeno kao što ćemo vidjeti iz hadisa koji govori o Hind, ako Bog da.

Četvrti: upozorenje i savjetovanje muslimana.
To se manifestuje na više načina. Jedan je prenošenje slabosti prenosilaca hadisa i svjedoka u sudnicama. Svi muslimani se slažu da je to dozvoljeno,šta više, obavezno. Takoder, jedan od vidova je i savjetovanje za ulazak u tazbinsku vezu s nekim ljudima, zajedničko ulaganje, povjeravanje na čuvanje, ulazak u bilo kakve odnose s nekim, komšiluk i slično. Onaj od koga je tražen savjet ne smije ništa sakriti i treba spomenuti sve loše što zna s namjerom savjetovanja. U to se ubraja i pričanje o novotaru ili grešniku ako vidi da učenik od njega traži znanje i ako se boji da će mu to štetiti. U tom slučaju dužan je pojasniti njegovo stanje pod uslovom da uistinu želi samo savjetovati dotičnu osobu. U vezi s tim treba biti oprezan jer ponekad takvi pričaju što su zavidni osobi o kojoj govore a šejtan im to predstavi kao savjet, zato svako razuman treba to imati na umu. U to se ubraja i govor o nemarnom, nesposobnom, grešnom ili sličnom vladaru koji ne obavlja svoj posao kako treba. Dužnost je obavijestiti nadležnu osobu o tome kako bi ga zamijenio boljim, kako bi znao za to i postupao sa njim kako zaslužuje te da se ne zavara u vezi s njim ili da se
potrudi da ga vrati na pravi put ili ga jednostavno zamijeni.

Peti: u slučaju javnog griješenja i činjenja novotarija.
Kao što je onaj ko javno pije alkohol oduzima ljudima imetak, bavi se lihvarstvom, uzima nepravedne namete ili vodi neispravne poslove. O takvima je dozvoljeno govoriti samo ono što javno rade od grijeha dok o ostalim manama nije dozvoljeno osim ako postoji drugi već navedeni osnov za dozvolu.

Šesti: zbog raspoznavanja.
Ukoliko je osoba poznata po nekom nadimku kao El-Eameš, El-Earadž, El-Esam, El-Ehvel i slično. Zabranjeno je
te koristiti nadimke u pogrdnom smislu. Poželjno je izbjeći taj način raspoznavanja ukoliko je moguće. Učenjaci su spomenuli ovih šest slučajeva kada je ogovoranje dozvoljeno. Uglavnom se svi slažu u vezi s tim. Dokazi za njih su poznati
vjerodostojni hadisi. U te hadise se ubrajaju sljedeći:

Rekla je Aiša, radijallahu ‘anha: Neki čovjek je zatražio dozvolu za ulazak kod Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa je rekao: Recite mu da uđe, loš je to rotlak.
Buhari, rahimehullah, ovaj je hadis uzeo za dokaz o dozvoli ogovoranja onih koji šire nered i sumnjivaca.

Od nje je preneseno da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Mislim da ta dvojica ne znaju ništa o našoj vjeri.
Zabilježio ga je Buhari, rahimehullah i rekao: Rekao je Lejs ibn Sati, rahimehullah, jedan od prenosilaca hadisa: Ta dvojica su bili munafici.

Preneseno je od Fatime bint Kajs, radijallahu ‘anha, da je rekla: Došla sam Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i rekla da su me zaprosili Ebu Džehm i Muavija. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Muavija je siromašan, bez imetka, a Ebu Džebm ne skida bič sa ramena.
U Muslimovoj, rahimehullah, predaji stoji: Ebu Džebm udara žene. Tapredaja tumači predaju u kojoj stoji: Ne skida bič sa ramena., za koju su neki rekli da znači da mnogo putuje.

Preneseno je od Zejda ibn Erkama, radijallahu ‘anhu, da je rekao: Putovali smo s Poslanikom, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i ljudima je bilo teško, Abdullah ibn Ubejj je rekao: Ne udjeljujte onima koji su s Poslanikom tako će otići od njega. I rekao je: Kad se vratimo u Medinu jači će iz nje istjerati slabijeg. Ja sam otišao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i obavijestio ga o tome. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je pozvao Abdullaha ibn Ubejja ali on se zakleo da nije to rekao. Ljudi su govorili: Zejd je slagao Poslaniku. To mi je veoma teško palo. Nakon toga, Allah, azzeve dželle, je objavio potvrdu onoga što sam rekao: Kada ti dadu munafici…(El-Munafikun,1). Potom ih je Poslanik. sallallahu ‘alejhi ve sellem, pozvao da traži oprost za njih ali oni su glave okrenuli.

Rekla je Aiša, radijallahuanha: Rekla je Hind, Ebu Sujjanova supruga, Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Ebu Sujjan je škrt čovjek, ne daje mi dovoljno za mene i djecu pa ja uzimam da on i ne zna? Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Uzmi koliko je, uobičajeno, potrebno tebi i djetetu.

 

OSTALIH DOKAZI O OGOVARANJU U KUR'ANU I SUNNETU

Rekao je Uzvišeni:

I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, – a vama je to odvratno.(El-Hudžurat,12)

Od Ebu Bekrete, radijallahu ‘anhu, je preneseno da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Vaši životi, imeci i časti zabranjene su vam kao što vam je svet ovaj dan u ovom mjesecu u ovom gradu. Da li sam dostavio!

Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, je prenio od Poslanika, saliallah u ‘alejhi ve sellem, da je rekao: Svakom muslimanu drugi je musliman zabranjen, njegov život, imetak i čast.

Ebu Derda, radijallahu ‘anhu, je prenio od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem: Ko izmisli mahanu nekome da bi ga osramotio Allah će ga zadržati u Džehennemu dok ne dođe sa mahanom koju je izmislio. Rekao je Munziri, rahimehullah: Prenio ga je Taberani, rahimehullah, dobrim lancem prenosilaca.

Preneseno je od Ebu Musaa el-Ešarija, radijallahu ‘anhu, da je rekao: Upitao sam, Allahov Poslaniče ko je najboiji musliman? Rekao je: Od čijegjezika i ruku su pošteJeni drugi muslimani.

Prenio je Abdullah ibn ‘Amr ibn el-‘As, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: Musliman je ko poštedi druge muslimane od ruku i jezika, a muhadžir je ko ostavi Allahove zabrane.

Rekao je Ebu Berze, radijallahu ‘anhu: Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nam je održao takvu hutbu da su ga čule i žene u kućama, rekao je: O vi koji ste primili islam samo jezicima a ne srcima ne ogovorajte muslimane i ne istražujte njihove mahane! Ko bude istraživao tuđe mahane Allah će istražiti njegove, a kome Allah istraži mahane osramotit će ga makar bio i u vlastitoj kući. Rekao je Iraki, rahimehullah, da ga je prenio Ebu Davud, rahimehullah, dobrim lancem prenosilaca.

Kada je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kamenovao Maiza, radijallahu ‘anhu, zbog bluda, jedan čovjek je rekao svom drugu: Kamenovali su ga kao psa. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je s njima prošao pored leša životinje i rekao im: Jedite! Rekli su: Zar da jedemo leš? Rekao je: Ogovaranje vašeg brata smrdi više od leša ove životinje.
Zabilježili su ga Ebu Davud i Nesai, rahimehumullah. Lanac prenosilaca ovog hadisa je dobar.

Preneseno je od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anhu, da je Poslanik, saliallah u ‘alejhi ve sellem, rekao: Znate li ko je bankrot? Rekli su: Bankrot je za nas onaj ko nema novaca ni robe. Rekao je: Bankrot u mome ummetu je onaj ko  na Sudnji dan dođe sa namazom, zekatom i postom a uvrijedio je ovog, potvorio onog, bespravno otuđio imetak onog, prolio krv onog, udario onog pa svi uzmu od njegovih dobrih djela, a ako ne bude dovoljno dat će mu dio svojih loših djela i nakon svega bit će strmoglavljen
u Džehennem.

 

IZJAVA DOBRI ROBOVA

Rekao je Hasan Basri, rahimehullah: Tako mi Allaha, ogovaranje brže izgriza vjeru čovjeka nego crv tijelo. Također je rekao: Čovječe, nećeš istinski vjerovati dok ne prestaneš kuditi ljude zbog maha na koje i sam imaš, i dok ne počneš popravijati mahane na sebi. Ako tako uradiš bit ćeš zauzet sobom, a takvi su Allahu, azze ve dželle, najdraži.

Rekao je Omer, radijallahu ‘anhu: Spominjite Allaha, azze ve dželle, spomen Allaha, azze ve dželle, je lijek, a ne spominjite ljude, spomen ljudi je bolest.

Imam Malik, rahimehullah, je spomenuo da je ‘Isa, ‘alejhi selam, rekao: Ne govorite mnogo osim kada spominjete Allaha jer govor srce otvrdnjava, a kruto srceje daleko od Allaha, azze ve dželle, ali vi ne znate. Ne gledajte u ljudske grijehe kao da ste Gospodari, gledajte u svoje grijehe kao da ste robovi. Ljudi su ili iskušani ili ne, pa smilujte se iskušanima a zahvalite Allahu, azze ve dželle, na tome što niste iskušani.

Preneseno je od Hasana Basrija, rahiemhullah, da mu je neki čovjek rekao: Taj i taj te ogovarao.Hasan, rahiemhullah, je tom čovjeku poslao tanjir svježih hurmi i rekao: Čuo sam da si mi poklonio neka svoja dobra djela pa želim da ti se odužim, izvini što se ne mogu potpuno odužiti.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Učenje Džebraila a.s., Allahovom poslaniku, a.s.

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Putniče na Putu Istine! KAd bi se Muhammed, a.s., razbolio, njemu bi Džebrail, a.s., učio dove kao lijek za njegovu bolest.

Dova koju je lijek ućio Džebrail, a.s., našem Poslaniku, a.s.

” Bismillâhi erkîke vallâhu ješfîke min kulli dâ'in je ‘tike min šerri ‘n-neffâsâti fi ‘l-ukdi ve min šerri hâsidin izâ hased.”

Značenje:

” U ime Allahu te čuvam. Uzvišeni Allah te liječi od svake bolesti koja dođe od onih koji pušu u uzlove i zla zavidljivca kad zavist sije.”

Allahov Poslanik, a.s., o ovoj je dovi rekao Ebu Hurejreu, r.a.:

” – Ebu Hurejre, hoćeš li da te podučim dovu koji je meni učio i njome me štitio Džebrail? To je ova dova:” Nakon toga je proučio gornju dovi i nastavio:

” – Ovu dovu bolesnome treba proučiti tri puta.” ( Prenosi Hakim.)

Prijatelju! I ti bi trebao da učiš ovu dovu da bi se sačuvao i spasio od zla i bolesti. I djeci i ukućanima bi trebalo da se prouči po tri puta. Ako je učiš, bit češ spašen od zla ljudi koji čaraju, ljubomornih i zavidnih, i ne samo ti, nego i svi tvoji ukućani i djeca.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koju je Poslanik, a.s., učio svome ashabu

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Hz. Osman bin Affan ovako kazuje:

“Razbolio sam se, a Allahov Poslanik, a.s., je učio dovu za mene kod Allaha, dž.š. Molio je da mi da ozdravljenje i sačuva od bolesti, a onda je za mene proučio ovu dovu:”

” U’ izuke billâhi ‘l-Ehadi ‘s-Samedillezî lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehadun min šerri mâ tedžidu.”

Značenje:

” Tražim utočište za tebe kod Allaha, Jedinog, Utočista svakome, Onoga koji nije rodio niti je rođen, Kome niko nije ravan, od zla onoga što te tišti.”

Osman bin Affan, r.a., nastavlja dalje:

” Kad je Poslanik, a.s., krenuo da ide, ovako mi je reko:”

” – Osmane bin Affane, ovim rječima traži utočišta kod Allaha…”

Prijatelju! Bolesnik koji upućuje dovu ovim mubarek riječima stiče pravo na Allahovu milost. Jer, riječi koje su sadržane u dovi Allahu, dž.š., najdraže su riječi. Njima se povećava Allahov rahmet.

I tako, dobrom  muslimanu treba, ustvari, šart je da, kad se razboli, on ili neko iz njegove poredice, ili bilo koji brat musliman iz njegove okoline uči ovu dovu kad ode u posjetu. Ova dova donosi korist, berićet, izlječenje. Vessalam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za bolesnika kome još nije došao edžel

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Hz. Ibn Abbas, r.a., kazuje:
Resul-i Ekrem ovako je rekao:

” Kad se neko nađe u posjeti kod bolesnika kome još nije došao edžel i prouči sedam puta ovu dovu, Allah će mu sigurno dati ozdravljenje. “ Ta dova glasi:

“Es'elullâhe ‘l-‘azîme Rabbe ‘l-Arši ‘l-Azîmi en ješfike.”

Značenje: ” Molim Allaha Velikog, Gospodara Uzvišenog Arša( Priestolja ), da te izliječi.

Prijatelju! Punog srca i duše uči i slušaj ove mubarek riječi našeg Poslanika, a.s., i nastoj da razumiješ njihovo značenje! Ova berićetna dova ima takav utjecaj i tako je ljekovita da “kad se prouči sedam puta bolesniku kome još nije sudbina da preseli, ove berićetne rijeći tom bolesnom robu sigurno donese ozdravljenje.” Očito je koliko je ovo djelotvorna i berićetli dova. Što se tiče onoga kome je vrijeme da preseli, nikakva sila niti bilo šta drugo ne može na to utjecati. Tu činjenicu ne treba zaboraviti.

Zbog svega ovog, kad se razbole njegova djeca, ukućani ili on sam, čovjek treba da prouči ovu dovu sedam puta i da moli za ozdravljenje od Uzvišenog Allaha. U isto vrjeme, i kad  čovjek posjeti svoje bolesne prijatelje, poznanike, treba da uči ovu mubarek dovu, da se sjeti velike radosne vijesti muhammeda, a.s., te da razmišlja i vjeruje u opravak bolesnog. Treba imati na umu riječi Poslanika, a.s.: ” Čovjek kome nije došao edžel ozdravit će.”

Prijatelju! Ne zaboravi da se ove dove mogu učiti svim bolesnicima. Isto kao što i sam bolesnik može sebi učiti dovu, može učiti i svom bratu muslimanu. Međutim, ima još nešto: za dovu koju će proučiti, musliman ne bi trebalo da traži novac ili nešto dunjalučko zauzvrat. Uči se za Allahov rizaluk, zadovoljstvo Hakka. Onoga ko izvuče trn iz ruke ili noge svom bratu muslimanu Allah, dž.š., čini i činit će zadovoljnim. Ovakvo naše vjerovanje može biti samo od koristi na samima. Vesselam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Allahov oprost je mnogo veći od grjeha njegovog Roba

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

U jednom hadisu kojeg prenosi Hakim ovako kaže:

Došao neki čovjek Resulallahu, a.s., pa tri put zavikao plačući i jecajući:

“Grjesi, moji grjesi! Ah, teško meni, teško meni…! Grjesi me upropastiše! Koliko samo grijeha imam, gotovo sam, uništen!”

Muhammed, a.s., mu reče:

“Čovječe, pa šta čekas? Uči ovu dovu Uzvišenom Gospodaru:”

Allâhumme, megfiruke evse'u min zunubi ve rahmetuke erdžâ ‘indi min ‘ameli.”

Značenje:

“Allahu, Tvoj oprost je veći od mojih grijeha, a Tvoja milost veća i korisnija od mog djela.”

Čovjek prouči ponovo dovu. Muhammed, a.s., mu reče: ” -Prouči ponovo!”

I čovjek je ponovo i ponovo učio, a onda  mu Resulallah, a.s., reče: ” -Ustani, Allah te je spasio, oprostio ti tvoje grjehe!”

Prijatelju! Šta mislis o ovom događaju? Da li si uezo pouku iz njega? Možeš li ovo uzeti kao recept za svoje grijeha? I ti imas grijeha, zar ne, čini ti se da si uništen zbog njih? Šta kažeš?…

Prijatelju! Ova Resulallahova, a.s., radosna vijest može i tebi da bude i bit će put spasa. Ja tako vjerujem i msilim.

Ono što je na tebi, što moraš da uradiš, jeste da se pokaješ za svoje grijehe, odustaneš od njihovog činjenja i puno puno, učiš ovu dovu, najmanje tri puta. To je savjet koji ti ja mogu dati.

Ćovjek treba sam da traži ljeka za svoju brigu. Kad nađe izlaz i rješenje, neka ga se čvrsto drži, pa će doći do lijeka.

Muhammed, a.s., u hadisu je rekao:

“Ummete moj! Hočete li da vam kažem o vašim bolestima i liječenju? Vaša bolest – to su vaši grjesi, a izlječenje je vaša molba Allahu, dž.š., da vam oprosti.”

Da, prijatelju! Naše bolesti i naše brige su naši grjesi. Liječimo ih tako što učimo dove za oprost.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik