Dova za polazak na novi posao

trenner
29. Januara 2010. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Allahov Poslanik, a.s., je onome ko kreće na novi posao preporučivao ovu dovu:

“Allâhumme hir lî vahter li!”

Značenje:

“Allahu, daj da mi bude sve dobro ( u poslu koji ću raditi)! Odaberi za mene šta je dobro!”

Prijatelju! Počinjući novi posao sa ovom dovom Uzvišenom Allahu i želeći da nova obaveza bude hajirli i breićetna, čovjek može postići samo dobro.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Učenje Džebraila a.s., Allahovom poslaniku, a.s.

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Putniče na Putu Istine! KAd bi se Muhammed, a.s., razbolio, njemu bi Džebrail, a.s., učio dove kao lijek za njegovu bolest.

Dova koju je lijek ućio Džebrail, a.s., našem Poslaniku, a.s.

” Bismillâhi erkîke vallâhu ješfîke min kulli dâ'in je ‘tike min šerri ‘n-neffâsâti fi ‘l-ukdi ve min šerri hâsidin izâ hased.”

Značenje:

” U ime Allahu te čuvam. Uzvišeni Allah te liječi od svake bolesti koja dođe od onih koji pušu u uzlove i zla zavidljivca kad zavist sije.”

Allahov Poslanik, a.s., o ovoj je dovi rekao Ebu Hurejreu, r.a.:

” – Ebu Hurejre, hoćeš li da te podučim dovu koji je meni učio i njome me štitio Džebrail? To je ova dova:” Nakon toga je proučio gornju dovi i nastavio:

” – Ovu dovu bolesnome treba proučiti tri puta.” ( Prenosi Hakim.)

Prijatelju! I ti bi trebao da učiš ovu dovu da bi se sačuvao i spasio od zla i bolesti. I djeci i ukućanima bi trebalo da se prouči po tri puta. Ako je učiš, bit češ spašen od zla ljudi koji čaraju, ljubomornih i zavidnih, i ne samo ti, nego i svi tvoji ukućani i djeca.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koju je Poslanik, a.s., učio svome ashabu

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Hz. Osman bin Affan ovako kazuje:

“Razbolio sam se, a Allahov Poslanik, a.s., je učio dovu za mene kod Allaha, dž.š. Molio je da mi da ozdravljenje i sačuva od bolesti, a onda je za mene proučio ovu dovu:”

” U’ izuke billâhi ‘l-Ehadi ‘s-Samedillezî lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehadun min šerri mâ tedžidu.”

Značenje:

” Tražim utočište za tebe kod Allaha, Jedinog, Utočista svakome, Onoga koji nije rodio niti je rođen, Kome niko nije ravan, od zla onoga što te tišti.”

Osman bin Affan, r.a., nastavlja dalje:

” Kad je Poslanik, a.s., krenuo da ide, ovako mi je reko:”

” – Osmane bin Affane, ovim rječima traži utočišta kod Allaha…”

Prijatelju! Bolesnik koji upućuje dovu ovim mubarek riječima stiče pravo na Allahovu milost. Jer, riječi koje su sadržane u dovi Allahu, dž.š., najdraže su riječi. Njima se povećava Allahov rahmet.

I tako, dobrom  muslimanu treba, ustvari, šart je da, kad se razboli, on ili neko iz njegove poredice, ili bilo koji brat musliman iz njegove okoline uči ovu dovu kad ode u posjetu. Ova dova donosi korist, berićet, izlječenje. Vessalam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za bolesnika kome još nije došao edžel

trenner
1. Januara 2010. |
Dova  

Hz. Ibn Abbas, r.a., kazuje:
Resul-i Ekrem ovako je rekao:

” Kad se neko nađe u posjeti kod bolesnika kome još nije došao edžel i prouči sedam puta ovu dovu, Allah će mu sigurno dati ozdravljenje. “ Ta dova glasi:

“Es'elullâhe ‘l-‘azîme Rabbe ‘l-Arši ‘l-Azîmi en ješfike.”

Značenje: ” Molim Allaha Velikog, Gospodara Uzvišenog Arša( Priestolja ), da te izliječi.

Prijatelju! Punog srca i duše uči i slušaj ove mubarek riječi našeg Poslanika, a.s., i nastoj da razumiješ njihovo značenje! Ova berićetna dova ima takav utjecaj i tako je ljekovita da “kad se prouči sedam puta bolesniku kome još nije sudbina da preseli, ove berićetne rijeći tom bolesnom robu sigurno donese ozdravljenje.” Očito je koliko je ovo djelotvorna i berićetli dova. Što se tiče onoga kome je vrijeme da preseli, nikakva sila niti bilo šta drugo ne može na to utjecati. Tu činjenicu ne treba zaboraviti.

Zbog svega ovog, kad se razbole njegova djeca, ukućani ili on sam, čovjek treba da prouči ovu dovu sedam puta i da moli za ozdravljenje od Uzvišenog Allaha. U isto vrjeme, i kad  čovjek posjeti svoje bolesne prijatelje, poznanike, treba da uči ovu mubarek dovu, da se sjeti velike radosne vijesti muhammeda, a.s., te da razmišlja i vjeruje u opravak bolesnog. Treba imati na umu riječi Poslanika, a.s.: ” Čovjek kome nije došao edžel ozdravit će.”

Prijatelju! Ne zaboravi da se ove dove mogu učiti svim bolesnicima. Isto kao što i sam bolesnik može sebi učiti dovu, može učiti i svom bratu muslimanu. Međutim, ima još nešto: za dovu koju će proučiti, musliman ne bi trebalo da traži novac ili nešto dunjalučko zauzvrat. Uči se za Allahov rizaluk, zadovoljstvo Hakka. Onoga ko izvuče trn iz ruke ili noge svom bratu muslimanu Allah, dž.š., čini i činit će zadovoljnim. Ovakvo naše vjerovanje može biti samo od koristi na samima. Vesselam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Istihare-Namaz i Istihare-Dova

trenner
4. Decembra 2009. |
Dova  

Putniče na Putu Istine! Čovjek koji hoče da dobije duhovni znak da li je posao koji će uraditi dobar i haijrli ili nije, treba da uvečer klanja dva rekjata namaza i legne sa abdestom. To je istihare-namaz. On je sunnet. Allahov Poslanik, a.s., ovom je namazu podučio svoje ashabe. Ako nije moguće klanjati u nekoj situaciji istihare-namaz, onda se može proučiti i sama istihare-dova. Znači, prouči se dova za istihare i potom legne.

Na prvom rekijatu istihare-namaza uči se Fâtiha i sure El-Kâfirun, a na drugom El-Ilhas. Nakon klanjanja namaza i proučene dove, legnde se bez razgovora i s kim. Treba se okrenuti sprema Kibli. Ako se u snu vidi bijelo ili zeleno, to je znak dobra; ako se usni crno ili crveno to je znak lošeg. U jednom hadis-i šerifu je rečeno da se istihare-namaz klanja sedam noči zaredom.

Istihare dova:

” Allâhumme innî estehîruke bi'ilmike vestadiruke bikudretike ve es'eluke min fadlike ‘l-‘azîm. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente ‘allâmu ‘l-gujub. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâze ‘l-emre hajrun lî fî dînî ve me'ašî ve ‘âkibeti emrî ve ‘âdžili emrî ve âdžilihi fakdirhu lî ve jessirhu lî summe bârik lî fîhi. Ve in kunte ta'lemu enne hâze ‘l-emre šerrun lî fî dînî ve me'aši ve ‘akibeti emri ve ‘âdžili emrî ve âdžilihi fasrifhu ‘annî vasrifnî ‘anhu vakdir lije ‘l-hajre hajsu kâne summe erdinî bihi.”

Značenje dove:
” Allahu, od Tebe tražim izbor Tvojim znanjem i pomoč tražim Tvojom moći. Podari mi nešto od Tvoje velike dobrote, jer Ti sve možes a ja ne mogu; Ti sve znaš a ja ne znam! Ti si savršeni poznavalac nevidljivog. Gospodaru moj, ako je prema Tvome znanju ova stvar dobra za mene, moju vjeru, život moj i na ovom svijetu i za moj kraj, onda mi je odredi, olakšaj mi je i učini mi je sretnom! ako je, pak, prema Tvome znanju ova stvar loša za mene, za vjeru moju, za život moj na ovome svijetu i za moj kraj, onda je otkloni od mene, odvrati mene od nje i odredi dobro za mene gdje god to bude i zadovolji me tim!”

Prijatelju! Svakako da se istihare neče klanjati za ono što je jasno po vjeri i za što se zna da je dobro. To je očito. Na primjer, isthara se neče klanjati kod pitanja tipa: Da li da klanjam namaz? Da li da idem na hadždž? Da li da dam nekom siromahu sadaku? Nema nikakve logike da se klanja istihara za nešto za što postoje izričite zapovijedi.

Isto tako, mladič koji se želi oženiti ne može to odlučiti samo sa istiharom. Prvo se traži, pa ako bude hajirli rezultata u tome, onda se traži i da Uzvišeni Allah pomogne u hajirli odabiru, pa se za to klanja istihare.

I u našem jeziku se rječ “istihara” upotrebljava u značenju znaka za hajirli posao, odabir. Istihara neće vezati čovjeka. Ako reultat učinjene istihare ne odgovaraju situaciji, onda odustani od istihare. U tome nema grijeha. Nije džaba rečeno:“U poznatom selu te ne treba vodič.” Vesselam.

Putniče na Putu Istine! Čovjek će o svom problemu prvo porazgovarati sa svojom suprugom, rodbinom, prijateljem, pa tek tada, i ovisno o tome, odlučiti hoče li klanjati istiharu i na takav način tražiti pomoč Uzvišenog Allaha.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova za za započinjanje novog posla

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

“Rabbenâ âtina min ledunke rahmeten ve hejji’ lenâ min emrinâ rešeden. Rabbišrah li sadri ve jessir li emri.”

Značenje:

“Gospodaru naš, pruži nam Svoju milost i učini nam ovu našu stvar ispravnom! Gospodaru, otvori moje srce i olakšaj mi posao!”

Prijatelju! Svako onaj ko započinje novi posao trebalo bi da uči ove ajete kao dovu. Uzvišeni Allah je Svoje vjerne robove podučio tim dovama i oni su uvjek učili te dove. Allah, dž.š., o tim govori u Kur'anu, a.š. Posao koji se započne Allahovim imenom je berićetli i hajirili posao. Dobar i uspješan posao. Onaj ko spominje Allaha, dž.š., ne ostaje ukraćen.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Allahov oprost je mnogo veći od grjeha njegovog Roba

trenner
22. Novembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

U jednom hadisu kojeg prenosi Hakim ovako kaže:

Došao neki čovjek Resulallahu, a.s., pa tri put zavikao plačući i jecajući:

“Grjesi, moji grjesi! Ah, teško meni, teško meni…! Grjesi me upropastiše! Koliko samo grijeha imam, gotovo sam, uništen!”

Muhammed, a.s., mu reče:

“Čovječe, pa šta čekas? Uči ovu dovu Uzvišenom Gospodaru:”

Allâhumme, megfiruke evse'u min zunubi ve rahmetuke erdžâ ‘indi min ‘ameli.”

Značenje:

“Allahu, Tvoj oprost je veći od mojih grijeha, a Tvoja milost veća i korisnija od mog djela.”

Čovjek prouči ponovo dovu. Muhammed, a.s., mu reče: ” -Prouči ponovo!”

I čovjek je ponovo i ponovo učio, a onda  mu Resulallah, a.s., reče: ” -Ustani, Allah te je spasio, oprostio ti tvoje grjehe!”

Prijatelju! Šta mislis o ovom događaju? Da li si uezo pouku iz njega? Možeš li ovo uzeti kao recept za svoje grijeha? I ti imas grijeha, zar ne, čini ti se da si uništen zbog njih? Šta kažeš?…

Prijatelju! Ova Resulallahova, a.s., radosna vijest može i tebi da bude i bit će put spasa. Ja tako vjerujem i msilim.

Ono što je na tebi, što moraš da uradiš, jeste da se pokaješ za svoje grijehe, odustaneš od njihovog činjenja i puno puno, učiš ovu dovu, najmanje tri puta. To je savjet koji ti ja mogu dati.

Ćovjek treba sam da traži ljeka za svoju brigu. Kad nađe izlaz i rješenje, neka ga se čvrsto drži, pa će doći do lijeka.

Muhammed, a.s., u hadisu je rekao:

“Ummete moj! Hočete li da vam kažem o vašim bolestima i liječenju? Vaša bolest – to su vaši grjesi, a izlječenje je vaša molba Allahu, dž.š., da vam oprosti.”

Da, prijatelju! Naše bolesti i naše brige su naši grjesi. Liječimo ih tako što učimo dove za oprost.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Značenje Allahovi, dž.š, lijepih imena

trenner
11. Novembra 2009. |
Dova  

Bismillâhi ‘r-Rahmâni ‘r-Rahim:

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâhu

1. Allâh, dž.š. = Vlastito ime Uzvišenoga Gospodara; riječ koja ne može doći u množini, a u sebi objedinjuje sva svojsta potpunosti i savršenosti;

2. Rahmân = svemu Dobročinitelj;

3. Rahîm = Milostivi;

4. Melik = Vladar;

5. Kuddus = Sveti;

6. Selâm = Slobodan od nesavršenstva;

7. Mu'min = Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost;

8. Muhejmin = Koji sve prati i pazi;

9. ‘Aziz = Snažni;

10. Džebbâr = Silni;

11. Mutekebbir = Uzvišeni;

12. Hâlik = Stvoritelj;

13. Bâri = Koji divno stvara;

14. Musavir = Koji likove daje;

15. Gaffar = Koji mnogo prašta;

16. Kahhâr = Koji savladava;

17. Vehhâb = Koji mnogo poklanja;

18. Rezzâk = Koji obilno nafaku daje;

19. Fettâh = Koji rješava i otvara;

20. ‘Alim = Koji sve zna;

21. Kâbid = Koji steže i pruža;

22. Bâsit = Koji spušta i diže;

23. Hâfid = Koji uzdiže i ponižava;

24. Râfi = Koji uzdiže;

25. Mu'izz = Koji čast daje;

26. Muzill = Koji ponižava;

27. Semi’ = Koji sve čuje;

28. Basîr = Koji sve vidi;

29. Hakem = Sudac;

30. ‘Adl = Pravedni;

31. Latîf = Dobri;

32. Habîr = Obaviješteni;

33. Halîm = Blagi;

34. ‘Azim = Veliki, Veličanstveni;

35. Gafur = Koji mnogo prašta.

36. Šekur = Zahvalni;

37. ‘Alijj = Visoki;

38. Kebir = Veliki;

39. Hâfiz = Koji čuva

40. Mukît = Koji pazi i izdržava;

41. Hasîb = Koji obračun sviđa;

42. Dželîl = Veličanstveni;

43. Kerîm = Plemeniti;

44. Rekîb = Koji motri na sve;

45. Mudžîb = Koji prima dove;

46. Vâsi = Koji sve nadmašuje;

47. Hakîm = Mudri;

48. Vedudu = Koji voli;

49. Medžîd = Slavljeni;

50. Bâ'is = Koji proživljava;

51. Šehîd = Koji je svjedok svemu;

52. Hakk = Istina;

53. Vekîl = Za sve ovlašteni;

54. Kavijj = Jaki;

55. Metîn = Čvrsti;

56. Velijj = Zaštitnik;

57. Hamîd = Hvaljeni;

58. Muhsî = Koji sve obuhvata i broj mu zna;

59. Mubdi’ = Koji iznova stvara;

60. Mu'îd = Koji poslije smrti u život vraća;

61. Muhjî = Koji oživljava;

62. Mumît = Koji usmrćuje;

63. Hajj = Vječno živi;

64. Kajjum = Koji sve održava;

65. Vâdžid = Imučni;

66. Mâdžid = Slavni;

67. Vâhid = Jedini;

68. Samed = Kome se sve obraća;

69. Kâdir = Moćni;

70. Muktedir = Koji sve određuje;

71. Mukaddim = Koji unaprjeđuje;

72. Mu'ahhir = Koji unazađuje;

73. Evvel = Prvi;

74. Âhir = Posljednji;

75. Zâhir = Jasni;

76. Bâtin = Skriveni;

77. Vâli = Koji upravlja;

78. Mute'ali = Preuzvišeni;

79. Berr = Dobročinitelj;

80. Tevvâb = Koji prima pokajanje;

81. Muntekim = Osvetnik;

82. ‘Afuvv = Koji prašta;

83. Ra'uf = Svemilosni;

84. Mâlikul ‘l-Mulki = Apsolutni vladar;

85. Zu ‘l-Dželâli ve ‘l-Ikram = Vlasnik veličanstva i časti;

86. Muskit = Koji pravedno djeli;

87. Džami’ = Koji sakuplja;

88. Ganijj = Bogati;

89. Mugni = Koji bogastvo daje;

90. Mâni = Koji lišava i sprečava;

91. Dârr = Koji štetu daje onome ko to zaslužuje;

92. Nâfi‘ = Koji korist daje;

93. Nur = Svjetlost;

94. Hâdî = Koji upućuje;

95. Bedî’ = Koji iz ništa stvara;

96. Bâki = Vječni;

97. Vâris = Nasljednik svega;

98. Rešid = Koji upućuje na dobro;

99. Sabur = Strpljivi, Koji ne žuri s kaznom.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Skupna iftarska dova

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  

Prema rivajetu od ‘Abdullaha ibn ‘Abbasa, r.a., rekao je kako je Muhammed, a.s., ovako učio dovu za iftar:

“Allâhumme leke sumnâ ve ‘alâ rizkike aftarnâ fetekabbel minnâ inneke Ente ‘s-Semî'u l-Alîm.”

Značenje:

“Allahu, postili smo za Tvoje zadovoljstvo, iftarili se čime si nas Ti opskrbio, pa primi to od nas! Ti si, doista, Onaj koji sve čuje i sve zna.” (Prenosi Ibn Sunni.)

Prijatelju! Kad se iftari u društvu, u porodičnom okruženju, u dovi se koristi forma “mi” (postili smo, iftarimo se), a kad se iftarimo sami, onda izražava u 1. licu jednine.

Allahov Poslanik, a.s., u hadis-i šerifu je rekao: “Dova postača spada u dove koje se primaju. Ako postač prouči dovu u trenutku iftara, njegova dova se ne odbija, primljena je.”

Naš Poslanik, a.s., i ashabi su učili različite dove za iftar.

Prema rivajetu od Ibn Melike, r.a., rekoa je da je čuo Abdullaha bin ‘Amra, r.a., kako za iftar učio ovu dovu:

“Allâhumme innî es'eluke birahmetikelletî vesi'at kulle šej'in en tagfire li.”

Značanje:

“Allahu, u ime Tvoje milosti, koja sve obuhvata, molim Te da mi oprostiš.” (Prenose Ibn Madže i Ibn Sunni.)

Da, brate! Treba znati vrijednost berićetnog vremena, sahata i minute u kojoj se primaju dove i iskoristiti priliku.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Još jedna iftarska dova

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  

Prema rivajetu istog ravije, druga dova koju je Muhammed, a.s., učio za iftar je ova:

“El-hamdu lillâhillezî e'ânenî fesumtu ve rezakanî fe'eftartu.”

Značenje

“Hvala Allahu koji mi je pomogao pa sam postio; opskrbio me, pa sam se iftario.” (Prenosio Ibn Sunni.)

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Dova koja se uči za Iftar

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Prema rivajetu od Mu'aza ibn Zuherea, r.a., on je rekao da je Muhammed, a.s., za iftar preporucio ovu dovu:

“Allâhumme leke sumtu ve'alâ rizkike eftartu.”

Značenje:

Allahu, postio sam za Tvoje zadovoljstvo i iftarim se opskrbom koju si mi Ti dao.”(Prenosi Ebu Davud.)

Da, kad se musliman omrsi za iftar uz ovu kratku dovu, Uzvišeni Allah ga nagrađuje berićetom pomaže mu da ne krene krivim putem. Vesselam…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Iftarske Dove

trenner
6. Septembra 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je rekao kako je Muhammed, a.s., za iftar učio:

“Zehebe ‘z-zame'u vebtelleti ‘l-‘uruku ve sebbete ‘l-edžru in šâ'allâhu Te’ âlâ”

Značenje:

“Otišla je žed, vene se pokvasile, povećala se nagrada (sevap), ako Bog da.”

Da, iftar je, post završen. Pilo se dosta tečnosti, vene proradile, otišla žed. Uz dozvolu Allaha, dž.š., u knjigu se upisuju i sevapi posta.

Prijatelju! Sa iftarom se čovjek razveseli. Eto, ovo tople i mubarek riječi Allahovog Poslanika, a.s., u pravom značenju odslikavaju mir i zadovoljstvo koje osjeća čovjek.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Ebu Bekrova, r.a., sabahska i akšamska dova

trenner
22. Avgusta 2009. |
Dova  
| Oznake: , , , ,

Hz. Ebu Bekr je molio Resulullaha, a.s.:

“-Allhov Poslaniče, poduči me dovi koju ču učiti ujutro i navečer!”

Na ovu molbu Muhammed, a.s., je hz. Ebu Bekra podučio slijedećoj dovi i preporučio da je uči:

“Allâhumme fâtire ‘s-semevati ve ‘l-erdi ‘âlime ‘l-gajbi ve ‘š-šehadati. Rabbe kulle šej'in ve melîku, ešhedu en lâ ilâhe illâ ente, e'uzu bike min šerri nefsî ve šerri ‘š-šejtâni ve širkihi.”

Značenje:

Allahu, Stvoritelju neba i Zemlje, poznavaoče nepoznatog i poznatog, Gospodaru svega i Imaocu, svjedočim i očitujem da nema drugog Boga osim Tebe! Utječem Ti se od zla nefsa i zla šejtana i njegovog širka.”

Ustrajno učenje ove mubarek dove i zikra poslije namaza duhovno upotpunjuje čovjeka. Onaj ko uči ovu dovu utječe se Uzvišenom Allahu od šejtanskog zla i zla svoga nefsa, te moli da se približi Njemu. Onaj ko ustraje u ovoj dovi bit će nagrađen. I ova dova je jedna od onih koje je Allahov Poslanik, a.s., stalno učio.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Utjecanje Allahu, dž.š., od beskorisnih stvari

trenner
22. Avgusta 2009. |
Dova  

“Allâhumme, innî e'uzu bike min ‘ilmin lâ jenfe'u ve kalbin lâ jahše'u ve du'â'in lâ jusme'u ve nefsin lâ tešbe'u. Allâhumme innî e'uzu bike min hâ'ulâ'i l-erbe’.”

Značanje:

“Allahu, utječem Ti se od nauke koja ne koristi, od srca bez bogobojaznosti, od dove koja se ne prima od nezasitog nefsa. Allahu, utječem Ti se (posebno) od ovoga četveroga.”

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Traženje utočišta kod Allaha od lijenosti, gladi i škrtosti

trenner
8. Avgusta 2009. |
Dova  

Prenosi se od Zejda bin Rekama, r.a., da je rekao:

Allahov Poslanik, a.s., je ovakvu dovu učio:

“Allahume innî e`uzu bike mine `l-keseli ve l`-adžzi ve `l-buhli.”

Značenje:
“Allahu! Tražim utočište kod Tebe od lijenosti, gladi i škrtosti.”

Prijatelju! Lijenost je teška bolest. Ništa posebnije nisu ni glad, neumješnost, slabost. Ovakva stanja su uzrok ljudskih nevolja. Škrtost, pak, nepopravljiva je bolest koja obara vrijednost samog čovjeka. Spas od svega ovoga je moguć samo uz Allahovu pomoć. Zbog toga treba učiti dovu i tražiti pomoć od Uzvišenog Allaha. Vesselam!…

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Noviji Postovi | Stariji Postovi
Design i Code: Mantik