Deset Sevapa onome ko jednom izgovori ove rječi

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Abdullaha bin Omera, r.a., Allahov Poslanik, a.s., svojim ashabima je rekao: “-Izgovorite Subhanallahi ve bihamdihi’ sto puta! Ako neko jedan put izgovori ovaj tesbihSubhanallahi ve bihamdihi’, njemu se piše deset sevapa. Ako neko izgovori tesbih deset puta, onda mu se piše sto sevapa; ako izgovori sto puta, onda mu se piše hiljadu; ako neko i više od toga učini, Allah mu povećava sevapa koliko želi; a ako neko učini istigfar Estagfirullâh‘, Allah mu oprašta grijehe. “(Prenosi Tirmizi.)

Prema rivajetu od Abdullaha b. Amra, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao: “Svako ko kaže: “Subhanallahi ve bihamdihi” za njega u Džennetu bude zasađeno stablo hurme. ” (Prenosi Ibn Madže.)

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: ”Najdraže riječi Uzvišenom Allahu su: ‘Subhanallahi ve bihamdihi’” Prema drugom rivajetu upitan je Allahov Poslanik, a.s.: “-Koja riječ je najvrjednija?”, a Muhammed, a.s.,je odgovorio:

“-‘Subhanallahi ve bihamdihi’ je tesbih koji je Uzvišeni Allah odabrao za meleke ili Svoje robove”. (Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Ovaj tesbih -‘Subhanallahi ve bihamdihi‘ -treba da znaš napamet. S tim u vezi bit će još govora.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Jedno drvo u Džennetu za učača

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Džabira, r.a., naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko kaže:

Subhânallâhi ‘l-azimi ve bihamdihi”;

za njega će u Džennetu biti posađeno stablo hurmi” (Tirmizijev rivajet).

Prijatelju! Ako želiš da na Ahiretu stekneš nagradu ovakvog sevapa, trebalo bi da svaki dan što više ponavljaš: “Subhanallahi ‘l-azimi ve bihamdihi“. Uputstva o tome koliko puta ovaj tesbih izgovarati tokom dana donijet ćemo na narednim stranicama.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Datule

trenner
6. Septembra 2009. |
Pouka  

Neko je obavijestio hazreti Hasana Basrija da ga je jedna osoba ogovorila. Kada je to čuo, on je odmah toj osobi posla paket najsvježijih hurmi. Na njemu je napisao sljedeću poruku:

“Saznao sam da si mi ustupio nagradu koje je trebalo da dobiješ za dobra djela koja si učinio do sada u životu. Kada osoba ogovarava drugu osobu, sva njena dobra djela pišu se toj osobi koju ogovara. Kao znak zahvale šaljem ti ovaj malehni znak pažnje. Molim te, nemoj mi zamjeriti što nisam u stanju u potpunosti ti uzvratiti na dar.”

Muhammed, alejhisselam, rekao je: Znate li šta je to gibet (ogovranje)?

Ashabi odgovoriše: “Uzvišeni Allah i Poslanik, alejhisselam, najbolje znaju!”

Muhammed, alejhisselam, reče: Da spomoneš svoga brata kako njemu nije drago! Ashabi rekoše: “A ako je ono što govorimo tačno?”

Muhammed, alejhisselam, odgovori: Ako on ima ono što govoriš, ogovaraš ga, a ako nema, onda ga potvaraš!

(hadis, bilježi Muslim, prenoseći ga od hazreti Ebu Hurejre)

Knjiga : Izvucimo pouku // Autor : nepoznat ( izdavač: Medžlis Islamske zajednice Tešanj)

Design i Code: Mantik