Istihare-Namaz i Istihare-Dova

trenner
4. Decembra 2009. |
Dova  

Putniče na Putu Istine! Čovjek koji hoče da dobije duhovni znak da li je posao koji će uraditi dobar i haijrli ili nije, treba da uvečer klanja dva rekjata namaza i legne sa abdestom. To je istihare-namaz. On je sunnet. Allahov Poslanik, a.s., ovom je namazu podučio svoje ashabe. Ako nije moguće klanjati u nekoj situaciji istihare-namaz, onda se može proučiti i sama istihare-dova. Znači, prouči se dova za istihare i potom legne.

Na prvom rekijatu istihare-namaza uči se Fâtiha i sure El-Kâfirun, a na drugom El-Ilhas. Nakon klanjanja namaza i proučene dove, legnde se bez razgovora i s kim. Treba se okrenuti sprema Kibli. Ako se u snu vidi bijelo ili zeleno, to je znak dobra; ako se usni crno ili crveno to je znak lošeg. U jednom hadis-i šerifu je rečeno da se istihare-namaz klanja sedam noči zaredom.

Istihare dova:

” Allâhumme innî estehîruke bi'ilmike vestadiruke bikudretike ve es'eluke min fadlike ‘l-‘azîm. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente ‘allâmu ‘l-gujub. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâze ‘l-emre hajrun lî fî dînî ve me'ašî ve ‘âkibeti emrî ve ‘âdžili emrî ve âdžilihi fakdirhu lî ve jessirhu lî summe bârik lî fîhi. Ve in kunte ta'lemu enne hâze ‘l-emre šerrun lî fî dînî ve me'aši ve ‘akibeti emri ve ‘âdžili emrî ve âdžilihi fasrifhu ‘annî vasrifnî ‘anhu vakdir lije ‘l-hajre hajsu kâne summe erdinî bihi.”

Značenje dove:
” Allahu, od Tebe tražim izbor Tvojim znanjem i pomoč tražim Tvojom moći. Podari mi nešto od Tvoje velike dobrote, jer Ti sve možes a ja ne mogu; Ti sve znaš a ja ne znam! Ti si savršeni poznavalac nevidljivog. Gospodaru moj, ako je prema Tvome znanju ova stvar dobra za mene, moju vjeru, život moj i na ovom svijetu i za moj kraj, onda mi je odredi, olakšaj mi je i učini mi je sretnom! ako je, pak, prema Tvome znanju ova stvar loša za mene, za vjeru moju, za život moj na ovome svijetu i za moj kraj, onda je otkloni od mene, odvrati mene od nje i odredi dobro za mene gdje god to bude i zadovolji me tim!”

Prijatelju! Svakako da se istihare neče klanjati za ono što je jasno po vjeri i za što se zna da je dobro. To je očito. Na primjer, isthara se neče klanjati kod pitanja tipa: Da li da klanjam namaz? Da li da idem na hadždž? Da li da dam nekom siromahu sadaku? Nema nikakve logike da se klanja istihara za nešto za što postoje izričite zapovijedi.

Isto tako, mladič koji se želi oženiti ne može to odlučiti samo sa istiharom. Prvo se traži, pa ako bude hajirli rezultata u tome, onda se traži i da Uzvišeni Allah pomogne u hajirli odabiru, pa se za to klanja istihare.

I u našem jeziku se rječ “istihara” upotrebljava u značenju znaka za hajirli posao, odabir. Istihara neće vezati čovjeka. Ako reultat učinjene istihare ne odgovaraju situaciji, onda odustani od istihare. U tome nema grijeha. Nije džaba rečeno:“U poznatom selu te ne treba vodič.” Vesselam.

Putniče na Putu Istine! Čovjek će o svom problemu prvo porazgovarati sa svojom suprugom, rodbinom, prijateljem, pa tek tada, i ovisno o tome, odlučiti hoče li klanjati istiharu i na takav način tražiti pomoč Uzvišenog Allaha.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik