Salaten Tundzina – Mundzije

trenner
7. Februara 2010. |
Dova  

” Allâhumme salli ‘alâ sejjidinâ Muhammedin ve’ alâ âli sejjidinâ Muhammedin salâten tundžîna bihâ min džemî'i l-ahvâli ve ‘l-âfât, ve takdî lenâ bihâ džemî'a ‘l-hadžat ve tutahhirunâ bihâ min džemî'i s-sejji’ ât ve terfe’ unâ bihâ e'ala ‘d-deredžat ve tubelligunâ bihâ aksa ‘l-gâjati min džemî'i ‘l-hajrâti fi ‘l-hajât ve ba'de ‘l-memâti. Hasbunallâhu ve ni'me ‘l-vekîlu. Ni'me ‘l-Mevlâ ve ni'me ‘n-Nasiru. “

Značenje:
“Allahu, neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda i rod Muhammedov, takvim salavatom da nas sačuva od svih sumnji, strahova i nevolja, da nam ispuni naše potrebe, da nas očisti od svih prljavih stvari, podigne nas na najviše deredže, dovede nas do najviših ciljeva, do svakog dobra u ovom životu i nakon smrti! Allah je nama dovoljan! Kako je on krasan Zaštitnik! Divan li je on Gospodar i Pomagač!”

Pojašnjene:
Putniče na Putu Istine! Jedan od salavata koje su za učenje posebno izabrali islamski učenjaci jeste “Salât-i Mundžije = Salâten Tundžina). To je najdjelotvorniji salavat koji se uči naspram svake nevolje, belaja i straha. Zbog toga je i dobio ime: mundžije = “spasonosni”.

U našim se džamijama ovaj salavat uglavnom uči po svršetku pet dnevnih namaza.

Mudrost:
Ovaj salavat je zaštitnik protiv svakog belaja i sumnje, čuvar od svake sumnje, razlog i sredstvo da dobijemo duhovnu pomoć koja će nas spasiti toga svega.

Treba da se uči nakon svakog namaza i lijepo bi bilo učiti da u danu tri puta. Treba voditi računa o njegovom značenju, da bi se znala u čemu je. ustvari, vrijednost salavata.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik