Sevapi koje dobija onaj ko na sabahu i akšamu prouči sto puta “subhanallah”

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu Ebu Hurejrea, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Svako ko u danu sto puta prouči

Subhanallahi ve bihamdihi

Značenje:
”Neka je slavljen Allah i neka je hvala Allahu’:

njemu Uzvišeni briše, oprašta grijehe, pa da ih je i koliko morske pjene. “‘

Znači, ko god u danu sto puta prouči Subhanallahi ve bihamdihi, Uzvišeni Allah Svome robu toliko grijeha obriše, makar ih bilo koliko morske pjene. Naravno, Allahov hakk su grijesi koji se praštaju, a za grijehe koji su hakk roba posebno treba tražiti halala od sahibije hakka.

Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Onaj ko prouči ujutro i uvečer sto puta ‘Subhanallahi ve bihamdihi’ na Sudnjem danu neće biti nikoga ko će imati uz sebe više sevapa od njega. Ako neko uči sto puta pa uobičaji i više od sto putap roučiti ovo, moći će još više zaraditi sevapa.” (Prenosi Muslim.)
Prijatelju! Ovaj tesbih je Uzvišeni Allah odabrao za Svoje meleke i odabrane robove. Nauči ovo napamet! Vesselam.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik