Zikir Meleka

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., naš Poslanik, a.s., je rekao: “-Ebu Zerre, hoćeš li da te obavijestim o Allahu najdražim riječima?” Ja odgovorih: “-Reci mi, Allahov Poslaniče“, a on nastavi:  “-Allahu najdraže riječi su:

‘Subhanallahi ve bihamdihi'” (rivajet Muslima i Tirmizija).

U nekim rivajetima ovog hadisa rečeno je: “Ovaj tesbih su riječi koje je Uzvišeni Allah odabrao za meleke.“Svi meleci čine tesbih riječima: “Subhanallahi ve bihamdihi. “

Mu'mine, i ti ovim mubarek tesbihom spominji Uzvišenog Allaha!

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik