Lječenje od Džina – praktični primjer 6 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
28. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Neka žena se jako razboljela, muž je obilazi ljekare ali nije bilo koristi. Otišli su jednom mladiću da uči rukju. Nakon učenja progovorio je džin po imenu Džirdžis. Ubijedio ga je da pređe na islam, nastanio ga je u jednoj gradskoj džamiji. Ali nakon dva mjeseca, otprilike, žena se ponovo razboljela i muž je došao po mene. Otišli smo i učio sam joj rukju. Iz nje je progovorio jak glas: Šta hoćeš od nas?

Rekao sam: Kako se zoveš?

Rekao je: Johana.

Rekao sam: Znači kršćanin?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Zašto si ušao u ovu muslimanku?

Rekao je: Došao sam se osvetiti jer ste mi oduzeli sina Džirdžisa i preveli na islam.

Rekao sam: Ponudit ću i tebi islam, pa ako prihvatiš dobro došao, a ako odbiješ neću te siliti.

Rekao je: Bolje ti je da se ne zamaraš i da šutiš.

Rekao sam: Zašto?

Rekao je: Ja sam kršćanski učenjak medu džinima, kako da primim islam?

Rekao sam: Dobro, ovako ćemo, predstavi ti meni kršćanstvo a ja ću tebi islam, pa ko bude ubjedljiviji, neka drugi prihvati njegovu vjeru. Ali bez pristrasnosti, sa iskrenim nijetom i sa dovom da nas Allah uputi na istinu.

Rekao je: Toje pravedno. Počni ti sa izlaganjem o islamu.

Izlaganje sam počeo iznošenjem neispravnih postavki u iskrivljenom kršćanstvu i besmislica u koje vjeruju. On se bunio i raspravljao ali si se na kraju ipak slagao sa mnom. Nisam prelazio s jednog pitanja na drugo dok ga potpuno ne riješimo. Potom sam izložio islam sa svim odlikama, vrlinama ističući njegovu podobnost za svako mjesto i vrijeme i bliskost razumu.

Ti ćeš sigurno naći da su onima koji vjeruju najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: Mi smo kršćani, zato što medu njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole. Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina, pa govore: Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas medu one koji su posvjedočili. Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada žudimo da i nas Gospodar naš uvede s ljudima dobrim. I Allah će im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašče dati, kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti; a to će biti nagrada za sve one koji dobra djela čine.(El-Maide 82-85)

Nakon učenja, čuo sam ga da govori: Vjerujem, vjerujem, vjerujem …

Rekao sam: Vjeruješ li srcem ili se bojiš nekoga?

Rekao je: Ti me ne možeš ni na što prisiliti, iskreno vjerujem u Allaha.

Rekao sam: Onda ponavljaj za mnom šehadet! Potom je objavio pokajanje.

Rekao je: Kada bi džini saznali da sam prešao na islam ubili bi me.

Rekao sam: Živi medu muslimanima, branit će te i čuvati.

Rekao je: Želim vidjeti svog sina Muhammeda.

Rekao sam: Idi u tu i tu džamiju i pozovi ga. Muhammed je došao i poselamio oca. Mi smo čuli oba glasa iz jednog tijela.

Rekao sam: Kako si Muhammede?

Rekao je: Hvala Allahu, jako sam sretan otkada sam primio islam. Živim medu braćom muslimanima. Islam je, uistinu, sreća, radost i blagostanje. Još sam sretniji zbog prelaska mog oca na islam. Čak sam i slušao vaš razgovor.

Rekao sam: Muhammede, poznaješ li džine muslimane mladiće?

Rekao je: Poznajem ih mnogo.

Rekao sam: Dovedi mi jednog? Došao je jedan i rekao: Es-selamu alejkum!

Odgovorio sam na selam i rekao: Možete li čuvati vašeg brata i braniti ga od kršćanske odmazde?

Rekao je: Naravno, uz Allahovu pomoć. Ima nas mnogo mladića, nikada ga nećemo predati makar svi izginuli. Nakon toga otišli su s njim. Žena se osvijestila i ništa nije znala. Najčudnije u svemu tome je njeno nevjerovanje da džini mogu ući u ljude. Nakon jednog mjeseca, otprilike, žena se ponovo razboljela. Otišli smo ja i njen muž i drugi put učiti rukju. Nakon učenja pojavila se džinica. Rekao sam: Bismillahi, kako tije ime?

Rekla je: Merjema.

Rekao sam: Zašto si ušla u ovu ženu?

Rekla je: Da se osvetim za muža i sina koje ste uveli u vašu vjeru.

Rekao sam: Ti si, onda, kršćanka?

Rekla je: Da.

Rekao sam: Poslušaj me, reći ću ti jednu riječ.

Rekla je: Ma ni pola riječi!

Rekao sam: Znaš li šta ću ti reći?

Rekla je: Da, predložit ćeš mi islam.

Rekao sam: Poznaješ li ti mene?

Rekla je: Da, ti si Vehid. Braća su mi rekla da te ne slušam, jer ti opčiniš ijude potom ih prevedeš na islam.

Rekao sam: Uredu, izloži ti meni kršćanstvo prva, ako me ubjediš prihvatit ču ga zajedno s tobom. Nakon toga, ja ću tebi izložiti islam.

Rekla je: Zašto se kupate nakon džunupluka kada je sperma izašla samo iz spolnog organa?

Rekao sam: Jer sperma potpuno iscrpi tijelo. Sperma se stvara iz većine dijelova tijela naročito kičme. Zbog toga tijelo bude potpuno opušteno te kupanje bude neophodno za novu snagu u tijelu.

Šutjela je.

Rekao sam: Šta je za vas Isa?

Rekla je: Isa je bog.

Rekao sam: Zašto nosite krst na grudima?

Rekla je: Zato što su ga prokleti jevreji ubili i razapeli.

Rekao sam: Zar se bog nije mogao odbraniti?!

Šutjela je.

Rekao sam: To znači da nije bog.

Rekla je: On je božji sin.

Rekao sam: Zar bog nije mogao odbraniti svoga sina?!

Šutjela je i na to.

Rekla je: Kako vi vjerujete u njega?

Rekao sam: Mi ne kažemo da je kopile kao što govore jevreji, niti kažemo da je božji sin kao što tvrdite vi. Mi kažemo on je Allahov rob i poslanik, Božja riječ data Merjemi, Božija duša. Allah ga je stvorio riječju Budi.

Rekla je: Tačnoje, racionalan govor. Prouči mi nešto od Kur'ana? Proučio sam ajet:

Ta-ha. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji; objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih, Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio. Njegovoje što je na nebesima, i na Zemlji, i što je izmedu njih, i što je pod zemljom!(Ta-Ha, 1-6).

Rekla je: Prihvatam islam, prihvatam islam…

Izgovorila je za mnom šehadet, došli su njen muž i sin, poselamila ih je i nastanila se snjima.

Na odlasku je rekla: Znajte da ova žena ne vjeruje u ulazak džina u čovjeka. Ja ćujoj nešto reći, a vi snimite na kasetu i pustite joj da posluša. Spomenila je razumske ubjedljive dokaze mogućnosti džinskog ulaska. I rekla joj je: Ne ljuti se, tako ćeš spriječiti ulazak džina po drugi put.Nakon toga je otišla.

Nakon dva mjeseca ponovo se razboljela. Tada sam rekao njenom mužu: Ona se nepridržava uputstava koje sam joj dao, zikra, učenja i slušanja Kurana …

Rekao je: Da, ona još ne vjeruje zato i ne radi po uputstvima.

Rekao sam: Pokušajje ubijediti ili lijek neće koristiti.

Proučio sam rukju i džin je progovorio.

Rekao sam: Bismillah, kako tije ime?

Rekao je: Bersum.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekao je: Kršćanin.

Rekao sam: Zašto si ušao u ovu ženu?

Rekao je: Došao sam osvetiti svoga amidžu, njegovu suprugu i sina jer ste ih uveli u islam.

Rekao sam: Hoćeš li da i tebi predstavim islam?

Rekao je: Ne, ja ću tebi izložiti kršćanstvo,ja sam predavač u crkvi i došao sam na raspravu s tobom.

Rekao sam: Pitaj šta hoćeš?

Rekao je: vi kažete da Isa nije Allahov sin?

Rekao sam: Da.

Rekao je: Ko mu je onda otac?

Rekao sam: Allah je stvorio ljude na četiri načina da bi im pokazao svoju svemoć:

 • prvi je: stvaranje bez oca i bez majke;
 • drugi je: stvaranje od oca bez majke;
 • treće: stvaranje od majke bez oca;
 • četvrto: stvaranje od oca i majke.

 

Prvi je Adem, drugi je Hava, treći Isa a četvrti ostali ijudi. Složio se sa mnom u vezi s tim. Rasprava je neprekidno trajala, računajući pauze za namaz, od jedanaest sati prije podne do četiri sata poslije ikindije. Na kraju je prihvatio islam i nadio sebi ime Ali.

Rekao je: Moram otići kršćanima i pozvati ih u islam makar me mučili. Savjetovao sam ga da prije toga uči i čita. Nakon susreta sa amidžom, njegovom suprugom i sinom izašao je.

Nakon jedne sedmice žena se ponovo razboljela, nakon učenja javio se džin i rekao: Alija je zarobijen kod kršćana. Rekao sam mu da dovede sedam jakih mladića džina, odredio sam jednog od njih za vođu i rekao da idu spasiti Aliju iz kršćanskih ruku.

Rekao sam im da spominju Allaha u toku borbe i da što više uče ajet kursi. Izvojevali su pobjedu za oko dvadeset minuta. Doveli su Aliju koji je jaukao i govorio: Ranjen sam.

Rekao sam: Nadaj se nagradi jer je to na Allahovom putu. Zatim sam naredio da izađu i da se više ne vraćaju u tijelo te žene i izašli su. Hvala Allahu Gospodaru svjetova, On upućuje i liječi, i On je Gospodar džina i ljudi. Primjera je mnogo, ali da ne bi odužili ograničit ćemo se na ove.

Molim Allaha, azze ve džeBe, da mi olakša štampanje knjige Razgovori s džinima(1) u kojoj će biti mnogo ovakvih primjera.

(1)Nakon toga shvatio sam da je korist takve knjige neznatna i odustao sam od nje

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 5 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
25. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Došao je neki čovjek i rekao: U mom ocu je džin.

Rekao sam: Kako znaš?

Rekao je: Svaki put kada počne hutba on se onesvijesti i tako ostane do kraja hutbe. Često se onesvijesti u namazu. Svakog ponedjeljka zaključa se u sobu i spava sam u tamnoj sobi, nikoga ne pušta čak ni suprugu.

Otišao sam kod njega sa trojicom prijatelja. Zatekli smo oboljelog potpuno svjesnog, sjedio je. Imao je, otprilike, četrdeset i pet godina.

Pitao sam: Kako ti je ime?

Rekao je: Mahmud.

Rekao sam: Šta te boli?

Rekao je: Osjećam da u sebi imam džinicu.

Rekao sam: Želiš li je istjerati?

Rekao je: Da, veoma me nam učila, umalo me od žene rastavila.

Rekao sam: Idi abdesti se. I mi smo se abdestili. Nakon toga, rekao sam jednom od prijatelja da uči rukju, prije kraja rukje tijelo se zatresi o i znao sam da je džin došao.

Rekao sam: Bismillah, ko si ti?

Začuli smo drugi glas iz njega: Ja sam džinica.

Rekao sam: Kako ti je ime?

Rekla je: Stefo rija ili nešto slično, zaboravio sam.

Rekao sam: Koje si vjere? Šutila je.

Rekao sam: Jesi li muslimanka?

Rekla je: Nisam.

Rekao sam: Kršćanka?

Rekla je: Nisam.

Rekao sam: Nevjernica?

Rekla je: Da, ne poznajem vjere.

Rekao sam: Gdje živiš?

Rekla je: Živim u Crvenom moru, pripadam džinima koji žive u vodi.

Rekao sam: Zašto si ušla u Mahmuda?

Rekla je: Da mu se osvetim.

Rekao sam: Šta je skrivio?

Rekla je: Naš rodak bio je u jednom čovjeku, Mahmud je učio rukju, jako ga izudarao i uznemirio. Mahmud je neznalica, ne zna kako se zaštiti od nas džina. Jedne tamne noći presrela sam ga u pustoj ulici i ušla u njega.

Rekao sam: Koliko dugo si s njim?

Rekla je: Dvadesetak godina.

Rekao sam: Predložit ću ti nešto, možeš prihvatiti ili odbiti, imaš pravo izbora.

Rekla je: Reci!

Predložio sam da prihvati islam.

Rekla je: Pusti me da razmislimo

Rekao sam: Koliko?

Rekla je: Tri dana.

Rekao sam: Ne, možeš dobiti najviše deset minuta.

Nakon deset minuta je rekla: Uredu, preći ću na islam ali pod uslovom da ostanem u Mahmudu.

Rekao sam: To je drugo pitanje. Ti prihvataš islam da bi se spasila Džehennema i ušla u Džennet.

Rekla je: Dobro, preći ću na islam.

Rekao sam: Izgovori šehadet.

Izgovorila je šehadet, objavila pokajanje i uzela novo ime Ummu Ibrahim.

Rekao sam: Moraš prestati s nasiljem ako želiš da tvoje pokajanje bude potpuno.

Rekla je: Kakvo nasilje?!

Rekao sam: Tvoj boravak u tijelu tog čovjeka je nasilje. Moraš izaći iz njega.

Rekla je: Neću izaći iz dva razloga, prvi je što ga veoma volim i s njim budem jednu noć sedmično ponedjeljkom, ostale noći dajem njegovoj ženi.

Rekao sam: Da li se prikažeš u liku žene?

Rekla je: Ne.

Rekao sam: Kako onda imate odnos?

Rekla je: On me u snu vidi kao lijepu ženu i ujutro vidi da je polucirao, a ja uživam potpuno u odnosu.

Rekao sam: Uredu, toje prvi razlog, koji je drugi?

Rekla je: Bila sam udata za džinskog kraija koji je vladao Crvenim morem, on je umro a ja sam ostala. Vlastje prešla na moju djecu. Oni su nevjernici i ako saznaju da sam prešla na islam ubit će me. T0 je drugi razlog.

Rekao sam: Prvi razlogje neosnovan, jer on tebe ne voli i ne želi te oženiti. Rekao mi je malo prije da te želi istjerati. Što se tiče tvoje djece možeš se skloniti i pobjeći od njih bilo gdje u Atlantskom, Tihom ili nekom drugom okeanu i živjeti obožavajući Allaha.

Rekla je: Dobro, izaći ću. Daj mi tri minute!

Nakon toga čovjek se osvijestio i sjedio s nama. Moji prijatelji su rekli: Hajdemo, većje izašla.

Rekao sam: Ne, kao daje vidim u njegovim očima. Stavio sam ruku na njegovo koljeno i plećku i uvjerio se da nije izašla i da nas je pokušala prevariti. Zamolio sam jednog od prijatelja da uči rukju ponovo. Nije ni završio a ona ponovo progovori.

Rekao sam: Tako ti Ummu Ibrahim, želiš nasprevariti?!

Rekla je: Vjeruj mi, ne želim izaći. Živim s njim dvadeset godina i veoma ga volim.

Rekao sam: Dobro, prelazimo sa lijepih riječi i popuštanja na štap, udarce i spaijivanje! Ako nećeš izaći zamolit ću Allaha za pomoć i učit ću Kur'an koji će te spaliti ili ću te tući?

Rekla je: Nemoj, izaći ću.

Oko dvije minute žalosnim glasom je vikala: Mahmude, Mahmude!, potom je izašla.

Zahvala pripada samo Allahu, azze ve dželle, On jedini upućuje na pravi put.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 4 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Otišao sam liječiti jednu djevojku iz koje se već javio džin. Zatražio sam od njenog oca da poskida sve slike u kući i da naredi djevojci da obuče hidžab. Tako smo pripremili zdrav ambijent. Otišao sam učiti rukju ali se džin javio prije učenja. Proučio sam nekoliko ajeta iz sure Ed-Duhan potom je upitao: Kako se zoveš?

Rekla je: Nedžva.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekla je: Muslimanka.

Rekao sam: Ima li još neko s tobom?

Rekla je: Moja majka Fatima.

Rekao sam: Dovedi je da s njom razgovaram.

Razgovarao sam s njom, savjetovao je, strašio je Allahovom, azze ve dželle, kaznom.

Rekla je: Izaći ću.

Pitao sam: Koliko imaš godina?

Rekla je: Četrdeset.

Rekao sam: Jesi li bila prije nje u nekome?

Rekla je: U četvero.

Rekao sam da je to nasilje i nije dozvoljeno. Naredio joj da se pokaje, podučio je namazu za pokajanje. Nakon toga, dala je zavjet i otišla.

Nakon nje došla je Nedžva. Pitao sam: Da li si udata za džina?

Rekla je: Ne.

Rekao sam: Koliko imaš godina?

Rekla je: Dvadeset.

Rekao sam: Imaš li namjeru udati se?

Rekla je: Posvetila sam se Allahu.

Rekao sam: Nema celibata u islamu. Idi i udaj se za dobrog bogobojaznog vjernika džina!

Prihvatila je, dala zavjet i izašla.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 3 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Jedna djevojka došla je kod mene, žalila se na bol u tijelu. Nakon provjere ustanovili smo da je u nju ušao džin. Dok sam učio rukju osjetila je oduzetost ruku. Preporučio sam joj prethodno navedenu terapiju i rekao da se vrati za dvije sedmice. Došla je i rekla da je sve uradila kako sam joj rekao. Proučio sam rukju i progovorila je džinica po imenu Zejneb Abdulmevdžud.

Rekao sam: Koje si vjere?

Rekla je: Muslimanka.

Rekao sam: Utječe li Kur'an na džine muslimane?

Rekla je: Da.

Rekao sam: Koje sure utječu na džine?

Rekla je: One koje si joj rekao da uči: Jasin, Ed-Duhan, Es-Saffat i
EI-Džinn.

Rekao sam: A El-Bekare?

Rekla je: Da, utječe i ona spaljuje džine.

Rekao sam: Šta si radila sa ovom djevojkom nakon prvog učenja?

Rekla je: Osjećam se veoma slabo kad je sve uradila kako si rekao. Uznemiravala me učenjem Kur'ana, izgovara bismillu prije jela pa ne mogu jesti snjom, a kada zaboravi kaže: Bismillahi evvelehu ve ahirahu, pa sve povratim.

Rekao sam: Po čemu su različiti džini i šejtani?

Rekla je: Šejtani su džini ali nervernici i nepokornici.

Potom je rekla: Pusti me!

Upitao sam: Kuda ćeš izaći?

Rekla je: Na usta.

Potom je rekla: Es-selamu alejkum! I, hvala Allahu, izašla je.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – praktični primjer 2 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Drugoj ženi sam proučio samo Fatihu i džin se javio.

Rekao sam: Kako ti je ime?

Rekao je: Muhammed.

Rekao sam: Musliman?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Ima li još koga osim tebe u ovoj ženi?

Rekao je: Ima, džin kršćanin, ime mu je Subhi.

Rekao sam: Pozovi ga da i s njim porazgovaram! Pozvao ga je i došao je.

Rekao sam: Kako se zoveš?

Rekao je: Subhi.

Rekao sam: Da li si musliman?

Rekao je: Ne, kršćanin.

Rekao sam: Koliko imaš godina?

Rekao je: Osamnaest.

Rekao sam: Radiš li sa sihirbazom?

Rekao je: Da, radim sa jednom sihirbazicom iz Desuka (Egipat).

Ponudio sam mu islam i prihvatio je.

Rekao sam: jezikom ili srcem?

Rekao je: Srcem. I počeo je kroz plač govoriti: Namučio sam mnogo ljudi.

Rekao sam: Neka ti Allah, azze ve dželle, oprosti!Iskreno se pokaj.

Rekao je: ja se ne znam ni abdestiti ni klanjati.

Rekao sam: Znaš li nekog džina muslimana?

Rekao je: Ne, poznajem samo kršćane i znam samo za crkve.

Rekao sam: Dođi u našu džamiju i klanjaj sa nama. Tu ćeš upoznati svoju braću, džine vjernike i naučiti propise vjere. Prihvatio je ideju sa zadovoljstvom.

Upitao sam ga iskušavajući ga: Hoćešli i dalje raditi sa sihirbazicom?

Rekao je: Ne, u islamu je sihir zabranjen.

Nakon toga zavjetovao se i izašao. Molim Allaha, azze ve dželle, da ga
učvrsti u islamu!

Ponovo je došao Muhammed, rekao sam: jesi li čuo šta se dogodilo?

Rekao je: Da.

Rekao sam: Kako se osjećaš?

Rekao je:Veomasam radostan zbog njegovog prelaska na islam.

Potom se i on zavjetovao i izašao. A sve blagodati su od Allaha, azze ve dželle.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Lječenje od Džina – Praktični Primjer 1 (priča nam Šejh Vehid A. Bali)

trenner
23. Oktobra 2011. |
Gajb  
| Oznake: , , ,

Proučio sam nekoj bolesnoj ženi nekoliko ajeta rukje i ona se stresla pa sam upitao: Ko je s nama?

Rekao je: Šejh Muhammed.

Rekao sam: Muhammede, zašto si ušao u ovu ženu?

Rekao je: Pala je na mene u nužniku.

Rekao sam: Pokori se Allahu, pusti je!

Rekao je: Ne, neću je pustiti!

Rekao sam: Onda slušaj! Proučio sam početak sure Es-Saffat što ga je zaboljelo i rasplakalo te je rekao da će izaći.

Rekao sam: Izadi odmah! Ali se nećkao.

Rekao sam: Onda slušaj daije! Proučio sam početak sure EI-Džinn.

Rekao je: Pusti me, izaći ću.

Potom je rekao: Es-selamu alejkum! I izašao je hvala Allahu.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Kakav treba biti onaj ko liječi?

trenner
11. Aprila 2010. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ne može svako učiti rukje i liječiti od džina. Učači rukje moraju imati sljedeće osobine:

 1. čistu svijetlu akidu, vjerovanje, kao prve generacije, selef,
 2. mora iskreno praktikovati tevhid u riječima i djelima;
 3. mora vjerovati da je Kur'an taj koji utječe na džine i šejtane;
 4. treba poznavati džinski i šejtanski svijet;
 5. mora znati šejtanske prilaze čovjeku. Pogledaj šejhul-islama IbnTejmijju, rahimehullah, kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog pokornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije znao šejtanove prilaze čovjeku ne bi to rekao;
 6. poželjno je da bude oženjen;
 7. treba se kloniti grijeha, a inače šejtan ovlada ljudima putem grijeha;
 8. treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponižava šejtana;
 9. trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni štit od prokletog šejtana. To će uraditi samo ako zna Poslanikov, sailallahu ‘aJejhi ve sellem, zikr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ulaska u džamiju, kad se čuju pijetlovi, magarci, ulaska uprevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.;
 10. mora biti iskren kada liječi;
 11. treba se zaštititi na način naveden u šestom poglavlju ove knjige.

Ukratko, što je čovjek bliži Allahu, azze ve dželle, jači je i dalji od šejtana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. I znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati njih druge će biti puno teže.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Iblis – Prvi dio

trenner
17. Januara 2010. |
Gajb  

…U suri Kehf Uzvišeni kaže: A kad smo rekli melekima: ” Učinite sedžu Ademu” – svi su je, osim Iblisa učinili, on je bio od džinna, pa se ogrješio o naređenje svoga Gospodara, pa zar ćete njega i njegovo potomstvo pored Mene kao prijatelje prihvatiti? (El-Kehf, 50.) tj. on je namjerno, iz svoga prkosa i nadmenosti, izašao iz pokornosti Allahu i odbio da izvrši Njegovo naređenje. To se desilo samo zbog njegove pokvarene čudi i niske sklonosti, koja ga je iznevjerila kad se najmanje nadao. On je, kao što je i sam priznao, stvoren od vatre.

U tom smislu, u hadisu koji bilježi Muslim u svom Sahihu, od Aiše se prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ” Meleki su stvoreni od svjetlosti, džinni od plamena i vatre a Adem kako vam je opisano. (od zemlje)

Hasan el-Basri kaže: “Iblis nikada ni jednog trenutka nije bio melek.” Šehr ibn -Hušib kaže: ” Bio je jedan od džinna, pa je Allah kada su napravili nered na Zemlji, protiv njih poslao vojsku meleka, pa su ih pobili i potjerali na morska ostrva. Iblis je bio među zarobljenima, pa su ga meleki sa sobom poveli na nebo, gdje je boravio neko vrjeme. Kada je melekima naređeno da učine sedždu, on je odbio da je učini.

Ibn Mes'ud, Ibn Abbas i neki ashabi, među kojima je i Se'id ibn el-Musejjeb i drugi kažu: “Iblis je bio poglavar meleka na nama najbližem nebu. ” Ibn Abbas kaže: “Ime mu je bilo Azazil. ”

U jednoj drugoj verziji od Ibn Abbasa se kaže da mu je bilo ime El-Haris. En-Nakkaš kaže da mu je nadimak bio Ebu Kudrus, Ibn Abbas dodaje: “Da je bio u jednoj grupi meleka koji su se zvali džinni. Njihov zadatak je bio da čuvaju džennetske bašče. On je među njima bio jedan od najuglednijih, najznanijih i najpoboznijih. Imao je četiri para krila, kasnije ga je Allah pretvorio u prokletog šejtana.”

Allah dž.š., u suri Sad kaže: * Kad je melekima tvoj Gospodar rekao: ” Stvorit ću čovjeka od ilovače, * pa kad mu oblik dam i udahnem dušu, učinite mu sedždu! “, *meleki su svi do posljedneg sedždu učinili, osim Iblisa; * on se uzoholio i postao nevjernik. * “O Iblise ” rekao je On, ” šta te je navelo da ne učiniš sedždu onome koga sam Ja Svojom rukom stvorio? Jesi li se uzoholio, ili misliš da si uzvišen? ” * ” Ja sam bolji od njega “, rekao je on, “mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. ” * ” E, izlazi onda iz Dženneta! ” reče On, “proklet da si! * Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti! ” * “Gospodaru moj”, reče On, * daj mi vremena do dana kada će oni oživljeni biti! ” * “Dajem ti “, reče On, * ” do dana već određenog ” * “Tako mi Tvoje veličine “, reče, “sigurno ću ih sve na stranputice navesti, * osim Tvojih među njima iskrenih robova. ” * ” Istinom se kunem i istinu govorim”, reče Allah, * ” sigurno ću sa svima, tobom i onima koji se budu poveli za tobom Džehennem napuniti. “ (Sâd, 71-85.)

A u suri El-A'raf Allah dž.š., veli: * “E zato što si odredio pa sam u zabludu pao”, reče, ” kunem se da ću ih na Tvom pravom putu presretati; * pa ću im sprjeda i strag, i zdesna i sljeva prilaziti, i vidjećeš da većina njih neće zahvalna biti! ” (El-A'Raf 16-17.) Tj., zato što si me u zabludu doveo, sigurno ću im postavljati sve moguće zamke i sa svih strana prilaziti. Sretan je onaj ko ga ne posluša, a nesretan onaj ko ga bude slijedio…

Knjiga: kazivanje o Vjerovjesnicima // Autor: Hafiz Ibn Kesir

Design i Code: Mantik