Deset Sevapa onome ko jednom izgovori ove rječi

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Abdullaha bin Omera, r.a., Allahov Poslanik, a.s., svojim ashabima je rekao: “-Izgovorite Subhanallahi ve bihamdihi’ sto puta! Ako neko jedan put izgovori ovaj tesbihSubhanallahi ve bihamdihi’, njemu se piše deset sevapa. Ako neko izgovori tesbih deset puta, onda mu se piše sto sevapa; ako izgovori sto puta, onda mu se piše hiljadu; ako neko i više od toga učini, Allah mu povećava sevapa koliko želi; a ako neko učini istigfar Estagfirullâh‘, Allah mu oprašta grijehe. “(Prenosi Tirmizi.)

Prema rivajetu od Abdullaha b. Amra, r.a., Pejgamber, a.s., ovako je rekao: “Svako ko kaže: “Subhanallahi ve bihamdihi” za njega u Džennetu bude zasađeno stablo hurme. ” (Prenosi Ibn Madže.)

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., Muhammed, a.s., je rekao: ”Najdraže riječi Uzvišenom Allahu su: ‘Subhanallahi ve bihamdihi’” Prema drugom rivajetu upitan je Allahov Poslanik, a.s.: “-Koja riječ je najvrjednija?”, a Muhammed, a.s.,je odgovorio:

“-‘Subhanallahi ve bihamdihi’ je tesbih koji je Uzvišeni Allah odabrao za meleke ili Svoje robove”. (Prenosi Muslim.)

Prijatelju! Ovaj tesbih -‘Subhanallahi ve bihamdihi‘ -treba da znaš napamet. S tim u vezi bit će još govora.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Zikir Meleka

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Ebu Zerra, r.a., naš Poslanik, a.s., je rekao: “-Ebu Zerre, hoćeš li da te obavijestim o Allahu najdražim riječima?” Ja odgovorih: “-Reci mi, Allahov Poslaniče“, a on nastavi:  “-Allahu najdraže riječi su:

‘Subhanallahi ve bihamdihi'” (rivajet Muslima i Tirmizija).

U nekim rivajetima ovog hadisa rečeno je: “Ovaj tesbih su riječi koje je Uzvišeni Allah odabrao za meleke.“Svi meleci čine tesbih riječima: “Subhanallahi ve bihamdihi. “

Mu'mine, i ti ovim mubarek tesbihom spominji Uzvišenog Allaha!

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Jedno drvo u Džennetu za učača

trenner
30. Maja 2010. |
Dova  

Prema rivajetu od Džabira, r.a., naš Poslanik, a.s., ovako je rekao: “Ako neko kaže:

Subhânallâhi ‘l-azimi ve bihamdihi”;

za njega će u Džennetu biti posađeno stablo hurmi” (Tirmizijev rivajet).

Prijatelju! Ako želiš da na Ahiretu stekneš nagradu ovakvog sevapa, trebalo bi da svaki dan što više ponavljaš: “Subhanallahi ‘l-azimi ve bihamdihi“. Uputstva o tome koliko puta ovaj tesbih izgovarati tokom dana donijet ćemo na narednim stranicama.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik