Dova koja se sigurno prima

trenner
12. Oktobra 2009. |
Dova  

“Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir. El-hamdu lillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu Ekber. Ve le havle ve lâ kuvete illâ billâhi ‘-l'alijji ‘l-azim.”

Naš dragi Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god ovim rjiečima upućuje dovu i moli za oprost svojih grijeha ili, pak moli nešto što se odnosi na ovaj svijet i Ahiret, njegova dova biva primljena i uslišano ono što traži.”

Putniče za Džennet! U ovim mubarek riječima sadržano je Ism-i A'zam (Allahovo, dž.š.. Najveće Ime). Jer Poslanik a.s., nas je obradovao viješću da će onaj ko upućuje dovu, ako u njoj prouci i ove riječi, doživjeti da mu dova bude primljena kod Allaha u najljepšem obliku.

Uostalom, svaki musliman zna za ove mubarek i berićetli riječi. Ako ima neko da ne zna, to treba da nauči.

Prvo, mubarek riječi: “Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir” Allahu su najomiljenije riječi. O ovoj mubarek dovi i zikru ima jako puno hadisa. Neki od njih su sledeći:

1. “Svako onaj ko prouči deset puta: Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir stiče sevapa ko da je oslobodio četiri roba od roda pejgambera Ismaila.”

2. “Ako jedan rob proči ovu dovu i zikir sa surom El-Ilhas te riječi bez ikakve zavjese priblizavaju Allahu.” Uzvišeni Allah sa milošću gleda onog ko izgovara ove riječi prolamajući nebesa. Koga god Svevišnji pogleda Svojom milošću, Allahov je hakk da mu pruži ono što je molio.

3. “Učenje ove dove i zikrova ne ostavlja nijedan grjeh. Nijedno dobro djelo ne može prevazići sevap koji se postiže ovim riječima.” Znači, učenje ovih mubarek riječi donosi više sevapa od bilo čega. Isto kao i:

4.“Subhânallâhi ve ‘l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe ilallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ‘l-alijji ‘l-azim”.

Dova i zikir su djelo koje donosi mnogo sevapa. O ovome ima jako puno hadisa:

“To je džennetska riznica. Jedna od džennetskih riznica ispod Uzvišenog Prijestolja.”

“Ni ja ni svi pejgamberi prije mene nismo čuli za dovu i zikir koji nose više sevapa od ‘Subhânallâhi ve ‘l-hamdu lillâhi”.

Putniče za Džennet! Ove vrijedne rječisu Ism-i A'zam. Jer neko ko upućuje dovu, pa još joj doda ove riječi, ona je primljena kod Allaha. Suština toga je, znači, da ova vrijedna dova i zikir pomažu da učenje onoga ko nešto želi bude korisno i primljeno.

Prijatelju! Svako ko obavlja namaz poznaje ovu dovu i zikir, jer su to dove za Tesbih koji se uči na kraju namaza.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik