Mudri Učitelj

trenner
16. Avgusta 2009. |
Pouka  

Priča se da je neki perzijski vladar unajmio učitelja za svog sina, kako bi ga ovaj podučio znanju i ljepom ponošanju. Kada je vladarev sin sve dobro savladao i naučio, a u ljepom ponašanju postao pravi uzor, učitelj ga pozva sebi i istuče, bez ikakovog razloga. To dječak nikada nije mogao zaboravit.

Kada je odrastao i otac mu umro, on postade vladar. Tada se sjeti svoga učitelja, pozva ga preda se, pa ga upita: “Zašto si me tog i tog dana onako žestoko istukao, bez ikakvog razloga i povoda?”

Učitelj mu odgovori: “Znaj, vladaru, da sam, kada sam vidio da si onako bistar i da si sve shvatio što sam te podučio, znao da češ jednoga dana nasljediti svoga oca. Istukao sam te da bih ti pokazao šta znači bol koju neko nekom nanese nepravedno i bez ikakovog razloga. To ti je nauka da se ti kao vladar, trudiš da ni nad kim ne provodiš nasilje, jer onaj kome je nasilje učinjeno to lahko ne zaboravlja!”

Vladar se zahvali svome učitelj na svemu i bogato ga nagradi, a odustade od osvete koju je bio naumio izvršiti.

Knjiga : Izvucimo pouku // Autor : nepoznat ( izdavač: Medžlis Islamske zajednice Tešanj)

Design i Code: Mantik