Spominji Allaha: Allah

trenner
1. Avgusta 2011. |
Allah , Dova  

ALLAH

Ovo ime se ne prevodi a u osnovi znači da nema drugog boga osim Allaha. Ko ga izgovori 1000 puta dnevno, iz srca će mu biti odstranjena svaka sumnja i nesigurnost, a u njega će biti ugrađena odlučnost i vjerovanje. Također je vrlo djelotvorno u liječenju nekih neizlječivih bolesti tako što se nakon intenzivnog izgovoranja ovog imena prouči dova.

Knjiga: Rješite svoje probleme spominjanjem 99 Allahovi (dž.š.) imena  // Autor: Muharem Đulić,

Kakav treba biti onaj ko liječi?

trenner
11. Aprila 2010. |
Gajb  
| Oznake: , , , ,

Ne može svako učiti rukje i liječiti od džina. Učači rukje moraju imati sljedeće osobine:

 1. čistu svijetlu akidu, vjerovanje, kao prve generacije, selef,
 2. mora iskreno praktikovati tevhid u riječima i djelima;
 3. mora vjerovati da je Kur'an taj koji utječe na džine i šejtane;
 4. treba poznavati džinski i šejtanski svijet;
 5. mora znati šejtanske prilaze čovjeku. Pogledaj šejhul-islama IbnTejmijju, rahimehullah, kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog pokornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije znao šejtanove prilaze čovjeku ne bi to rekao;
 6. poželjno je da bude oženjen;
 7. treba se kloniti grijeha, a inače šejtan ovlada ljudima putem grijeha;
 8. treba biti u stalnoj pokornosti kojom ponižava šejtana;
 9. trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni štit od prokletog šejtana. To će uraditi samo ako zna Poslanikov, sailallahu ‘aJejhi ve sellem, zikr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ulaska u džamiju, kad se čuju pijetlovi, magarci, ulaska uprevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.;
 10. mora biti iskren kada liječi;
 11. treba se zaštititi na način naveden u šestom poglavlju ove knjige.

Ukratko, što je čovjek bliži Allahu, azze ve dželle, jači je i dalji od šejtana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. I znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati njih druge će biti puno teže.

Knjiga: Zaštita od džina i šejtana u svjetlu kur’ana i sunneta // Autor: Vehib Abdusselam Bali

Dova koja se sigurno prima

trenner
12. Oktobra 2009. |
Dova  

“Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir. El-hamdu lillâhi ve subhânallâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallahu Ekber. Ve le havle ve lâ kuvete illâ billâhi ‘-l'alijji ‘l-azim.”

Naš dragi Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god ovim rjiečima upućuje dovu i moli za oprost svojih grijeha ili, pak moli nešto što se odnosi na ovaj svijet i Ahiret, njegova dova biva primljena i uslišano ono što traži.”

Putniče za Džennet! U ovim mubarek riječima sadržano je Ism-i A'zam (Allahovo, dž.š.. Najveće Ime). Jer Poslanik a.s., nas je obradovao viješću da će onaj ko upućuje dovu, ako u njoj prouci i ove riječi, doživjeti da mu dova bude primljena kod Allaha u najljepšem obliku.

Uostalom, svaki musliman zna za ove mubarek i berićetli riječi. Ako ima neko da ne zna, to treba da nauči.

Prvo, mubarek riječi: “Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir” Allahu su najomiljenije riječi. O ovoj mubarek dovi i zikru ima jako puno hadisa. Neki od njih su sledeći:

1. “Svako onaj ko prouči deset puta: Lâ ilahe illalâhu vahdehu lâ šerike leh. Lehu ‘l-mulku ve legu ‘l-hamdu ve huva ‘alâ kulli šej'in kadir stiče sevapa ko da je oslobodio četiri roba od roda pejgambera Ismaila.”

2. “Ako jedan rob proči ovu dovu i zikir sa surom El-Ilhas te riječi bez ikakve zavjese priblizavaju Allahu.” Uzvišeni Allah sa milošću gleda onog ko izgovara ove riječi prolamajući nebesa. Koga god Svevišnji pogleda Svojom milošću, Allahov je hakk da mu pruži ono što je molio.

3. “Učenje ove dove i zikrova ne ostavlja nijedan grjeh. Nijedno dobro djelo ne može prevazići sevap koji se postiže ovim riječima.” Znači, učenje ovih mubarek riječi donosi više sevapa od bilo čega. Isto kao i:

4.“Subhânallâhi ve ‘l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe ilallâhu vallâhu ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi ‘l-alijji ‘l-azim”.

Dova i zikir su djelo koje donosi mnogo sevapa. O ovome ima jako puno hadisa:

“To je džennetska riznica. Jedna od džennetskih riznica ispod Uzvišenog Prijestolja.”

“Ni ja ni svi pejgamberi prije mene nismo čuli za dovu i zikir koji nose više sevapa od ‘Subhânallâhi ve ‘l-hamdu lillâhi”.

Putniče za Džennet! Ove vrijedne rječisu Ism-i A'zam. Jer neko ko upućuje dovu, pa još joj doda ove riječi, ona je primljena kod Allaha. Suština toga je, znači, da ova vrijedna dova i zikir pomažu da učenje onoga ko nešto želi bude korisno i primljeno.

Prijatelju! Svako ko obavlja namaz poznaje ovu dovu i zikir, jer su to dove za Tesbih koji se uči na kraju namaza.

Knjiga: Dove i Njihovi Fadileti // Autor: Jusuf Tavasli

Design i Code: Mantik